Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hoài
Ngày gửi: 00h:22' 01-11-2021
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 573
Số lượt thích: 0 người
Câu hỏi TN Toán 6- KNTT với CS

Câu 1.Cho tập hợp
M a,b, x, yKhẳng định nào sau đây là đúng?

A. a M. B. y M. C. 1M. D. bM.
Câu 2.Cho tập hợp
A 1; 2;3; 4;5Khẳng định nào sau đây là sai?

A. 1A. B.6A. C. 5A. D. 0A.
Câu3. Biết/là tâp
hơp
số tự nhiên. Cách viết đúng là
A. 1;2;3;4 B.
C. 0;1;2;3;4 D.
0;1; 2;3; 4
1; 2;3; 4
Câu 4. Cho tập hợp
Ax
9Tập hợp A viết dưới dạng liệt kê là
A. A 4;5;6;7;8;9 B.
C.A5;6;7;8 D.
A4;5;6;7;8
A5;6;7;8;9
Câu5.ChotậphợpC3;4;5;6;7;8Nếuviếttậphợptrêndướidạngchỉratínhchất
đăc
trưng thì cá ch viết nà o dướ i đây đú ng?
A. C x
8 B. C x
8
C. C x
9 D.
Cx
9

Câu 6. Số La Mã XXVII tương ứng giá trị nào?
A.27. B.28. C.29. D.23.
Câu 7. Viết các số 19; 25 bằng số La Mã

A. XVIV ;XXV. B.
XIX ; XXV . C.
XVIIII ; XXV . D.
XIX ; XVX .

Câu 8. Cho n là một số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10 . Khi đó vị trí của điểm n
trên tia số là
A. bên trái điểm5. B. bên phải điểm 10.
C. nằm giữa điểm 0 và điểm10. D. nằm giữa điểm 5 và điểm 10.
Câu 9.Cho ba số tự nhiên m , n , p trong đó p là số lớn nhất. Biết rằng trên tia số điểm n nằm giữa hai điểm m và p . Khi đó khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. m  n p. B. n  m p. C. n  p m. D. p  m  n .
Câu 10 .Tính nhanh 41.16  41.84 bằng
A.410. B.141. C.4100. D.4141.
Câu 11.Số thích hợp được điền vào dấu ?trong biểu thức 26 74 35là
A.83. B.65. C.153. D.135.
Câu 12. Tính nhanh tổng 24  25 26  27  28 29  30  31được kết quả bằng
A.220. B.165. C.440. D.385.


Câu 13.Số tự nhiên x thỏa mãn x  2911  0 là
A.30. B.39. C.40. D.41
Câu 14. Tìm số tự nhiên x , biết: x – 252021  0
A.0. B.45. C. 25. D.26

Câu 15.Không tính giá trị cụ thể, hãy so sánh
A657.1982và
B  660.1952
A. A B. B. A B. C. A B. D. A  B.
Câu 16.Số tự nhiên nào dưới đây thỏa mãn 2022x  20182022

A. x 2017. B.
x 2018. C.
x 2019. D.
x  2020 .

Câu 17.Viết gọn tích 10.10.10.10.10 dưới dạng một lũy thừa ta được
A.510. B.105. C.104. D.
Câu 18.Lập phương của 7 được viết là

505.
A.72.
 
Gửi ý kiến