Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Loan
Ngày gửi: 16h:22' 23-10-2021
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 161
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2020-2021
Môn: TOÁN - LỚP 6
Thời gian làm bài : 90 phút

Bài 1: (1,5 điểm).
a/ Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 20 và nhỏ hơn 27 theo hai cách.
b/ Điền các ký hiệu vào chỗ trống…..:
22……..A ; 27...........A
Bài 2: (1 điểm). Tính hợp lý :
a/ 25.27.4 b/ 63 + 118 + 37 + 82
Bài 3. (3 điểm)
a) Các số sau số nào là số nguyên tố số nào là hợp số: 14, 23, 56, 91
b) Thay a, b bởi chữ số thích hợp để số  chia hết cho cả 2, 5 và 9.
c) Tìm: c1): Tập hợp các ước của 12
c2) : Tập hợp các bội của 7 và nhỏ hơn 40
Bài 4: (2 điểm). Tìm số tự nhiên x biết:
a/ x + 55 = 60
b/ ( 3x + 7 ) : 2 = 65
c/ 12x – 33 = 3 2021 : 3 2020
Bài 5: (2 điểm): Cho 3 điểm A , B , C thẳng hàng theo thứ tự đó
a) Viết tên các tia gốc A , gốc B , gốc C
b) Viết tên 2 tia đối nhau gốc B
c) Viết tên các tia trùng nhau
Bài 6 (0,5 điểm) Cho M = 2 + 22 + 23 + … + 220
Chứng tỏ rằng M chia hết cho cả 2,3 và 5HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN TOÁN 6-Năm học 2020-2021
Câu
Nội dung
Biểu điểm

1
a/ A = {21; 22; 23; 24; 25; 26}
A = {x N / 20 < x < 27}
b/ 22A ;   27 A
0,5đ
0,5đ

0,5 đ

2
a/25.27.4
= (25.4).27
= 100.27 = 2700
b/63+118+37+82
= (63 + 37) +(118 + 82)
= 100 + 200 = 300

0,25đ
0,25đ


0,25đ
0,25đ

3
- Các số nguyên tố là: 23
Các hợp số: 14, 56, 91

b = 0
a = 5
( Lưu ý: Nếu hs không giải thích chỉ cho mỗi ý 0.25đ)
Ư (12) = { 1;2;3;4;6;12}
Các bội nhỏ hơn 40 của 7 là: 0; 7; 14; 21; 28; 35
0.25đ
0.75đ


0.5đ
0.5đ


0.5đ
0.5đ

4
a/x + 55 = 60
x =60 - 55
x = 5
b /( 3.x + 7 ) : 2 = 65
3.x + 7 = 65 . 2
3.x + 7 = 130
3.x = 130 - 7
3.x = 123
x = 123 : 3
x = 41
c / 12.x – 33 = 3 2021 : 32020
12.x = 3 + 33
12.x = 36
x = 36:12
x = 3

0,25đ
0,25đ0,5đ0,25đ

0,5


0,25

5


a) Có 2 tia gốc A : AB và AC
2 tia gốc B : BA và BC
2 tia gốc C : CB và CA
b) Hai tia đối nhau gốc B là : BA và BC
c) Tia AC trùng với tia AB
Tia CB trùng với tia CA

0.25 đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ6

M = 2 + 22 + 23 + … + 220
= (2 + 22 + 23 + 24) + (25 + 26 + 27 + 28) + … + (217 + 218 + 219 + 220)
= 2.(1 + 2 + 22 + 23 ) + 25.(1 + 2 + 22 + 23) + … +217.(1 + 2 + 22 +23)
= 2. 15 + 25.15 + …+ 217.15
= 15. 2(1 + 24 +
 
Gửi ý kiến