Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề kiểm tra

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hương Giang
Ngày gửi: 09h:34' 02-10-2017
Dung lượng: 130.8 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ- LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút.
Họ và tên học sinh:


01. ; / = ~ 11. ; / = ~ 21. ; / = ~ 31. ; / = ~

02. ; / = ~ 12. ; / = ~ 22. ; / = ~ 32. ; / = ~

03. ; / = ~ 13. ; / = ~ 23. ; / = ~ 33. ; / = ~

04. ; / = ~ 14. ; / = ~ 24. ; / = ~ 34. ; / = ~

05. ; / = ~ 15. ; / = ~ 25. ; / = ~ 35. ; / = ~

06. ; / = ~ 16. ; / = ~ 26. ; / = ~ 36. ; / = ~

07. ; / = ~ 17. ; / = ~ 27. ; / = ~ 37. ; / = ~

08. ; / = ~ 18. ; / = ~ 28. ; / = ~ 38. ; / = ~

09. ; / = ~ 19. ; / = ~ 29. ; / = ~ 39. ; / = ~

10. ; / = ~ 20. ; / = ~ 30. ; / = ~ 40. ; / = ~

Mã đề: 163


Câu 1. Đỉnh cao của phong trào dân tộc ở Ân Độ từ 1885-1908 là thời kỳ:
A. 1905-1906. B. 1885-1890. C. 1905-1908. D. 1885-1905.
Câu 2. Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp nào ở Ấn Độ.
A. Giai cấp vô sản. B. Giai cấp nông dân. C. Giai cấp tiểu tư sản D. Giai cấp tư sản.
Câu 3. Tính chất nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là:
A. Làm cho đời sống nhân dân Nhật Bản trở nên dễ chịu hơn.
B. Làm cho nước Nhật thoát khỏi thân phận một nước thuộc địa.
C. Làm cho Nhật Bản trở thành một nước đế quốc.
D. Là một cuộc cách mạng tư sản.
Câu 4. Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp vào năm nào?
A. 1863. B. 1892. C. 1893. D. 1884.
Câu 5. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc (1851) là cuộc đấu tranh của:
A. Nông dân chống các nước đế quốc. B. Tư sản chống triều đình phong kiến Mãn Thanh.
C. Nông dân chống triều đình phong kiến Mãn Thanh. D. Tư sản chống các nước đế quốc.
Câu 6. Nước cộng hòa Ha-i-ti được thành lập vào năm nào?
A. 1791. B. 1804. C. 1806. D. 1790.
Câu 7. Phe Liên minh gồm các nước:
A. Đức, Áo- Hung, Mĩ. B. Đức, Áo- Hung.
C. Đức, Áo- Hung, I-ta-li-a. D. Đức, Anh, Pháp.
Câu 8. Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:
A. Vì giai cấp tư sản chưa lớn mạnh.
B. Vì công nhân và nông dân chưa hăng hái tham gia khởi nghĩa.
C. Cách mạng do những phần tử trí thức trong giai cấp tư sản và tiểu tư sản lãnh đạo.
D. Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến cấc nước đế quốc xâm lược, không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
Câu 9. Đạo luật chia cắt Ben-gan bắt đầu có hiệu lực vào thời gian nào?
A. 26-10-1905. B. 06-10-1905. C. 10-06-1905. D. 16-10-1905.
Câu 10. Sự kiện nào quan trọng nhất đưa đến sự lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế lâu đời ở Trung Quốc?
A. Cuộc khởi nghĩa ở Vũ Xương(10-10-1911)
B. Trung Quốc Đồng minh hội thành lập(8-1905).
C. Chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh "Quốc hữu hóa đường sắt".
D. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh(12-1911).
Câu 11.
 
Gửi ý kiến