Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Trung Thành
Ngày gửi: 14h:42' 09-03-2021
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
BÌNH ĐỊNH KHÓA NGÀY: 18-3-2016

Đề chính thức Môn thi: TIN HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 18/3/2016

Tổng quan đề thi: (Đề thi có 02 trang)
Bài
Tên bài
Tên tệp
chương trình
Tên tệp
dữ liệu vào
Tên tệp
dữ liệu ra

1
Cặp số thân thiết (6,0 điểm)
SO_TT.PAS
Bàn phím
Màn hình

2
Dãy có giá trị lớn nhất (7,0 điểm)
DAYCON.PAS
DAYCON.INP
DAYCON.OUT

3
Đường đi tốt nhất (7,0 điểm)
DUONGDI.PAS
DUONGDI.INP
DUONGDI.OUT

Bài 1: Cặp số thân thiết (6,0 điểm):
Hai số nguyên dương được gọi là thân thiết nếu chúng có cùng ước số nguyên tố lớn nhất.
Hãy viết chương trình kiểm tra xem hai số nguyên dương có là cặp số thân thiết hay không?
Dữ liệu vào là hai số nguyên dương a, b (1< a, b <1010) nhập từ bàn phím.
Dữ liệu ra gồm:
Ước nguyên tố lớn nhất của từng số;
Kết luận: “La cap so than thiet” hoặc “Khong than thiet”.
Ví dụ:
Input

Output

Nhap hai so: 18 2016

UNTLN tuong ung: 3, 7
Khong than thiet

Input

Output

Nhap hai so: 50 15

UNTLN tuong ung: 5, 5
La cap so than thiet

Bài 2: Dãy có giá trị lớn nhất (7,0 điểm):
Cho một xâu S có chiều dài N (1≤N≤100) chỉ gồm các chữ số từ 1 đến 9 và một số nguyên dương k (k≤N). Hãy viết chương trình xóa bớt các ký tự trong xâu S để còn lại một xâu gồm k chữ số biểu thị số lớn nhất có k chữ số thu được theo cách này?
Dữ liệu vào là tệp DAYCON.INP có cấu trúc gồm hai dòng:
- Dòng thứ nhất chứa xâu S;
- Dòng thứ hai chứa số tự nhiên k.
Dữ liệu ra là tệp DAYCON.OUT là xâu có chiều dài k cần tìm.
Ví dụ:
DAYCON.INP

DAYCON.OUT

135792468
3

968

Bài 3: Đường đi tốt nhất (7,0 điểm):
Sân chơi là một mặt phẳng chia ra thành N hàng đánh số từ 1 đến N (1Cho trước một bảng biểu thị giá trị điểm số các ô trên từng hàng. Hãy lập trình tìm một lộ trình hợp quy định của luật chơi và thu được điểm số cao nhất.
Dữ liệu vào là tệp DUONGDI.INP có cấu trúc như sau:
- Dòng thứ nhất chứa số tự nhiên N;
- N dòng tiếp theo sẽ chứa các giá trị điểm số trên các ô điểm ở dòng tương ứng. Dòng thứ i sẽ có i giá trị. Các giá trị cách nhau một khoảng trắng.
Dữ liệu ra là tệp DUONGDI.OUT gồm 2 dòng:
- Dòng thứ nhất chứa giá trị tổng điểm lớn nhất thu được theo lộ trình tối ưu;
- Dòng thứ 2 chứa N số nguyên là giá trị các ô điểm mà lộ trình tối ưu đi qua.
8


5

1
2

6

9


3

4

2

3


Ví dụ:
DUONGDI.INP

DUONGDI.OUT

4
8
5 1
2 6 9
3 4 2 3

23
8 5 6 4


Chú ý: Nếu chỉ nêu được số điểm lớn nhất mà không chỉ được lộ trình đi thì được ½ số điểm của bài.

_______________________________

Bài 1: Cặp số thân thiết:
Program So_TT;
Uses Crt;
Var a
 
Gửi ý kiến