Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngọc Nhung
Ngày gửi: 17h:03' 27-04-2022
Dung lượng: 51.8 KB
Số lượt tải: 480
Số lượt thích: 0 người
UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH
TRƯỜNG THCS BẮC HỒNG

ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi có 02 trang )
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 120 phútHọc sinh trả lời phần trắc nghiệm và tự luận vào giấy thi
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm)
Câu 1: Tìm số tự nhiên n biết -(n– 1)+ 2n = 12
Câu 2: Tìm y biết rằng: 3y – 30%y = -16
Câu 3:Số tự nhiên nhỏ nhất chia 8 dư 6, chia 12 dư 10, chia 15 dư 13 và chia hết cho 17 là:
A. 270.
 B. 238.
 C. 358.
 D. .

Câu 4. Giá trị của 𝑇
1
4
2
6
3
8
4
10
5
12
30
62
31
64 bằng
A
1
3
6
2. B.
1
2
30. C.
1
2
36. D.
1
2
32.
Câu 5..Cho phân số .Giá trị nguyên của n để phân số A có giá trị là số nguyên là:….
Câu 6. Chữ số tận cùng của
7
47

A.7 B.9 C. 3 D.1
Câu 7.Vẽ đoạn thẳng 𝐴𝐵=6𝑐𝑚. Lấy hai điểm M và N nằm giữa A và B trong đó M nằm giữa A và N. Biết 𝐴𝑁=4𝑐𝑚 và 𝑀𝑁=1𝑐𝑚. Hãy so sánh ba đoạn thẳng AM, MN và NB
A. 𝑴𝑵<𝑁𝐵<𝐴𝑀
B. 𝑴𝑵<𝐴𝑀<𝑁𝐵

C. 𝑵𝑩<𝑀𝑁<𝐴𝑀
D. 𝑵𝑩<𝐴𝑀<𝑀𝑁

Câu 8. Tổng các ước tự nhiên của số ?
A.8.B..124.D.150
Câu 9. Tìm số tự nhiên x, biết:
Câu 10. Hình thoi ABCD có tâm đối xứng O. Biết OA = 3cm, OB = 2cm. Hãy tính diện tích hình thoi.
A. 6 cm2 B. 12 cm2 C. 24 cm2 D. 48 cm2
Câu 11. Từ hai tam giác vuông giống nhau ghép chúng lại có thể tạo thành:
A. Một hình chữ nhật. B. Một hình bình hành.
C. Cả A và B đều sai D. Cả A và B đều đúng
Câu 12. Số các số nguyên x để phân số
𝑥+3
𝑥−2
là số nguyên:

A. 4
B. 6
 C. 5
D. 3

Câu 13: Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang (bắt đầu từ trang 1) của một cuốn sách có 150 trang.
A. 432
B. 342
C. 430
D. 450

Câu 14.Cho 140
𝑎
2.𝑏.7, với a, b là các số nguyên tố. Giá trị của a là
A.2B. 1 C..4.
Câu 15:Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 18 ghế. Giá một vé xem phim là 50 000 đồng. Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không bán được?
A. 324 vé;             B. 112 vé;                       C. 113 vé;             D. 115 vé.
Câu 16. Cho 100 điểm trong đó không có đúng3 điểm nào thẳng hàng, hỏi có thể vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 trong số các điểm đã cho ?
A. 4950
B. 9900
C. 9901
D. 4948

II. TỰ LUẬN (12 điểm)
Bài 1. (3 điểm)
1.Tính giá trị các biểu thức sau: 𝐴
5
4
15
9
9−4
3
20
8
9
5
2
10
6
19−7
2
29.2
7
6

2.Tìm số tự nhiên
2
5.8
2
8.11
2
11.14
2
𝑥
𝑥+3
101
770

3. Tìm số tự nhiên x, y để 𝑥𝑦+𝑥−𝑦=4.
Bài 2. (4 điểm)
1.Chứng minh rằng: 1
5
2
5
4
5
38
chia hết .
2. Do ảnh hưởng của dịch Covid_19 nên các bạn tại một trường miền núi được một nhà hảo tâm tặng 200 khẩu trang và 120 chai sát khuẩn. Cô
 
Gửi ý kiến