Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

DE THI HK I TOAN 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Uyên
Ngày gửi: 13h:44' 21-12-2015
Dung lượng: 106.0 KB
Số lượt tải: 540
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd-đt KHOÁI CHÂU Đề kểm tra học kỳ I năm học 2014-2015
Trường THCS ĐẠI HƯNG Môn: toán 7
Thời gian: 90/ ( Không kể thời gian giao đề )
=========================

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(2đ) Hãy chọn câu trả lời đúng trong các bài tập sau đây và ghi vào bài làm của mình chữ cái đứng trước câu trả lời đó.
Câu 1: Kết quả phép tính là:
A. B. C. D. 
Câu 2: Cho thì x =
A. B. C. 25 D. – 25
Câu 3: Từ tỉ lệ thức , với , có thể suy ra:
A. B. C. D. 
Câu 4: Cho hàm số y =f(x) = 3x + 1.Thế thì f(-1) bằng :
A. 2 B. – 2 C. 4 D. – 4
Câu 5: Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a, khi x = 3 thì y = 6. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:
A. 2 B. 0,5 C. 18 D. 3
Câu 6: Cho biết , thì số đo góc C bằng :
A. B. C. D. 
Câu 7: Cho ABC = MNP suy ra
A. AB = MP B. CB = NP C. AC = NM D. Cả B và C đúng.
Câu 8 :Nếu a b và c b thì:
A. a // c B. b //c C. a c D. b c
II.TỰ LUẬN: (8đ)
Bài 1:(1,5đ) Thực hiện phép tính: (bằng cách hợp lí nếu có thể)
a) b) c) 
Bài 2 : (1,5đ) Tìm x biết :
a ) b) c) .
Bài 3:(0,5đ) Vẽ đồ thị hàm số 
Bài 4: (1đ) ) Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,6 và chu vi của hình chữ nhật đó là 32m.
Bài 5: (2,5đ) Cho tam giác ABC có AB = AC và tia phõn giác góc A cắt BC ở H.
Chứng minh 
Chứng minh AH BC
Vẽ HD AB và HE AC . Chứng minh: DE // BC
Bài 6 :(1,0đ) Cho tỉ lệ thức: và b ≠ 0
Chứng minh c = 0

Hết

 
Gửi ý kiến