Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HK1 TOÁN 10 TRẮC NGHIỆM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: MAI NGUYỄN
Ngày gửi: 07h:10' 18-12-2017
Dung lượng: 221.0 KB
Số lượt tải: 1739
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 1
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng:
A. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9
B. Nếu a và b chia hết cho c thì a + b chia hết cho c
C. Nếu một số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5
D. Nếu 2 tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau
Câu 2. Phương trình (m2 - 4m + 3)x = m2 - 3m + 2 có nghiệm duy nhất khi :
a. m 1 ; b. m 3 ; c. m 1 và m 3 ; d. m = 1 hoặc m = 3
Câu 3: Tập hợp D = là tập nào sau đây?
A. (-6; 2] B. (-4; 9] C. D. [-6; 2]
Câu 4 : Tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} có bao nhiêu tập hợp con gồm 2 phần tử?
30 B.15 C. 10 D. 3
Câu 5Giá trị của m để hàm số đồng biến là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho phương trình bậc hai : (m – 1)x2 – 6(m – 1)x + 2m –3 = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép ?
a) m = . b) m = – . c) m = . d) m = – 1 .
Câu 7: Phương trình có tập nghiệm là :
a) ( . b) ((( . c) (( . d) (; ( .
Câu 8: Trục đối xứng của Parabol là:
A. B. C. D. 
Câu 9: Cho phương trình : x2 – 2a(x – 1) – 1 = 0 . Khi tổng các nghiệm và tổng bình phương các nghiệm của phương trình bằng nhau thì giá trị của tham số a bằng :
a) a = hay a = 1 . b) a = – hay a = –1 .
c) a = hay a = 2 . d) a = – hay a = –2 .
Câu 10 : Phương trình sau có nghiệm duy nhất với giá trị của m là :
a) m ( 1. b) m ( –3.
c) m ( 1 hoặc m ( –3. d) m ( 1 và m ( –3.
Câu 11: Hệ phương trình : . Có nghiệm là ?
a) x = 2, y = 1, z = 1. b) x = 1, y = 2, z = 2
c) x = –2, y = –1, z = –1 d) x = –1; y = –2, z = –2.

Câu 12: Hàm số 
A. Đồng biến trên khoảng B. Nghịch biến trên khoảng 
C. Đồng biến trên khoảng D. Nghịch biến trên khoảng 
Câu 13: Với giá trị nào của m thì phương trình có tập nghiệm là R ?
a. m = - 2 ; b. m = 2 ; c.m = 0 ; d. m ≠2
Câu 14: Đường thẳng đi qua hai điểm và có phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 15: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến?
A. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau B. 9 là số nguyên tố
C. D. 18 là số chẵn
Câu 16: Hai đường thẳng (d1): y = x + 100 và (d2): y = -x + 100 . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. d1 và d2 trùng nhau; B. d1 và d2 cắt nhau;
C. d1 và d2 song song với nhau; D. d1 và d2 vuông góc.

Câu 17 : Cho parabol (P) :Điểm nào sau đây là đỉnh của (P)?
A. B. C. D. 
Câu 18: Cho tam giác ABC, D
 
Gửi ý kiến