Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi hóa học 11 học kì 2. Hay- bám sát bài tập sách giáo khoa

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Viết Trường
Ngày gửi: 07h:32' 07-05-2016
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 619
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LỘC HIỆP

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016
Môn Hóa Học 11

Thời gian làm bài: 45 phút;
(30 câu trắc nghiệm) 06/05/2016Mã đề thi 210

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:...........................................Lớp.................... Số báo danh: .............................

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al=27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133

Khoanh tròn đáp án đúng nhất

Câu 1: Dẫn 4,48 lít hỗn hợp A gồm propin và etilen đi vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy có 1,792 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 8,64 g. B. 17,76 g. C. 17,64 g. D. 25,92 g.
Câu 2: Hỗn hợp M gồm 2 axit cacboxylic X và Y ( chỉ chứa chức axit, MX< MY). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol M thu được 0,2 mol CO2. Đem 0,1 mol M tác dụng với NaHCO3 dư thu được 4,032 lít CO2. Biết M không tham gia phản ứng tráng bạc. Tính % khối lượng của Y trong M?
A. 85,71%. B. 75,81%. C. 78,51%. D. 71,85%.
Câu 3: Cho các nhận xét sau
Ankan là hidrocacbon no, mạch hở
Ankan có thể bị tách hidro thành anken ( trừ metan).
Nung nóng ankan thu được hỗn hợp các ankan có phân tử khối nhỏ hơn
Ankan có nhiều trong dầu mỏ
Phản ứng của Clo với ankan tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng thế
Số nhận xét đúng là
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 4: Chất nào trong số các chất sau có nhiệt độ sôi cao nhất: CH3-CH2- OH, C2H6 , CH3-O-CH3 , C2H4
A. C2H6. B. CH3-O-CH3. C. C2H4. D. CH3-CH2-OH.
Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa: CH4 X C2H4 C2H6 . X là
A. C2H6. B. C2H5OH. C. CH3Cl. D. C2H2.
Câu 6: Công thức cấu tạo thu gọn của stiren là
A. C6H5-CH3. B. C6H5-CH=CH2. C. C6H5-OH. D. C6H6.
Câu 7: Khi cho CH3-CH=CH2 phản ứng với nước (có H+ xt, t0) thu được sản phẩm chính có CTCT thu gọn là
A. CH3-C(OH)=CH2. B. CH3-CH(OH)-CH3 C. CH3-CH=CH(OH). D. CH3-CH2-CH2OH.
Câu 8: Cho toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc dư ( xúc tác axit H2SO4 đặc) thu được 340,5 kg thuốc nổ TNT. Giả sử toàn bộ toluen chuyển thành thuốc nổ TNT ( 2,4,6-trinitrotoluen). Khối lượng toluen cần dùng là
A. 113,5 kg. B. 138 Kg. C. 183 kg. D. 115 kg.
Câu 9: Công thức phân tử của axit cacboxylic no đơn chức mạch hở có dạng
A. CnH2nO ( n≥1) . B. CnH2nO2 ( n≥1). C. CnH2n-2O2 (n≥3). D. CnH2n+2O (n≥1).
Câu 10: Fomon được dùng làm chất tẩy uế, ngâm mẫu động vật làm tiêu bản, dùng trong kĩ nghệ da dày và được dùng bảo quản một số thực phẩm của con người., fomon không tốt đối với sức khỏe con người. Công thức cấu tạo của fomon là
A. HCOOH. B. CH3-OH. C. HCHO. D. CH3CHO.
Câu 11: Có hai bình không dán nhãn đựng 2 chất lỏng là hexan và hex-1-en. Hóa chất dùng phân biệt 2 chất lỏng này là
A. Phenolphtalein. B. Dung dịch brom.
C. Quỳ tím. D. Dung dịch AgNO3/NH3 .
Câu 12: Đốt cháy hỗn hợp gồm 1 anken và 1 ankan thì thu được CO2 và H2O có quan hệ là
A. nCO2= nH2O. B.nCO2 > nH2O. C.nCO2 < nH2O. D.nCO2<= nH2O
 
Gửi ý kiến