Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Phương
Ngày gửi: 15h:47' 16-12-2021
Dung lượng: 76.4 KB
Số lượt tải: 610
Số lượt thích: 0 người
Đề 9:
Câu 1: Căn bậc hai của số a không âm là : A. a2 B./C./ D.
Câu 2. Nếu A≥0, B < 0 thì
𝐴
𝐵
2
bằng A.–𝐵
𝐴
B.|B
𝐴
C.B
𝐴 D. A
𝐵

Câu 3: Điều kiện xác định của biểu thức
2−4𝑥 là: A. 𝑥
1
2
B. x≥.x ≤2D. 𝑥
1
2

Câu 4: Kết quảa
3
𝑎
𝑏
3−
3−27
𝑎
4
𝑏
3
bằng: A2𝑎
3
𝑎
B. 2𝑎𝑏
3
𝑎 C2𝑎𝑏
3
𝑎
D.
3
𝑎

Câu 5 : Sắp xếp các số sau 3
6 , 4
3 ; 5
2
thứ tự giảm dần ta được :
A. 4
3 > 5
2 > 3
6 B. 3
6> 4
3 >5
2 C. 3
6 >5
2> 4
3
D. 5
2> 3
6>4
3

Câu 6. Rút gọn biểu thức
𝑦
𝑥
𝑥
2
𝑦
4 (với ) được kết quả là: A. y B. –y C. −1
𝑦 D.
1
𝑦

Câu 7: Biết đồ thị hàm số y = ax + 5 đi qua điểm M(2;(3) thì hệ số góc bằng:
A. (7 B. 8 C. 1 D. (4
Câu 8: Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất:
y= x2 +1 B. y = 3- 2x C. y = ax + b(a≠ 0) D. y = 0.x + 2
Câu 9.Cho hai đường thẳng và với giá trị nào của m và k thi hai đường thẳng trên trùng nhau. A. 𝑘
1
2, 𝑚
1
2 B. 𝑘
1
2, 𝑚
1
2 C. 𝑘
1
2, 𝑚
1
2 D. 𝑘
1
2, 𝑚
1
2

Câu 10. Cho vuông tại A, có AB=3cm; AC=4cm. Độ dài đường cao AH là:
A. 5cm B. 2cm C. 2,6cm D. 2,4cm
Câu 11. Cho ∆MNK vuông tại K, đường cao KP hệ thức nào sau đây sai ?
A. NK. MK = KP. MN B. NK2 = NP. MN C. PK2 = NM. MK D. MK2 = MN. PM
Câu 12. Trong hình bên, SinB bằng :
A
𝐴𝐻
𝐻𝐶
B.
𝐴𝐻
𝐴𝐵 C
𝐴𝐵
𝐵𝐶 D.
𝐴𝐶
𝐴𝐵


Câu 13.. Đường thẳng d và đường tròn( O,R) tiếp xúc nhau , OM là khoảng cách từ tâm O đến d, khi đó : A. OM = R B. OM > R. C. OM < R. D. OM R.
Câu 14. Chođường tròn (O) có các dây cung AB, CD. Gọi a, b lần lượt là khoảng cách từ O đến AB và CD. Nếu a> b thì A. AB < CD. B. AB > CD. C. AB = CD. D. AB CD.
Câu 15.Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về trục đối xứng của đường tròn?
A. Đường tròn không có trục đối xứngB. Đường tròn có duy nhất một trục đối xứng là đường kính.
C. Đường tròn có hai trục đối xứng là hai đường kính vuông góc với nhau.
D. Đường tròn có vô số trục đối xứng là đường kính
Bài 1: a)Tính:b) Tìm x , biết: 
Bài 2: Cho biểu thức A =a) Đặt điều kiện để biểu thức A có nghĩa;
b) Rút gọn biểu thức A;c) Với giá trị nào của x thì A< -1.
Bài 3: Cho hàm số : y = (m – 1)x + 2m – 3 (1) với m là tham số
a/ Với giá trị nào của m thì hàm số (1) đồng biến
b/Vẽ đồ thị của hàm số trên khi m=2
c/ Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng y = 2x + 1 tại một điểm nằm trên trục tung.
Bài 4: Cho nửa (O), đường kính AB = 2R
 
Gửi ý kiến