Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Hoàn
Ngày gửi: 22h:12' 03-01-2022
Dung lượng: 52.2 KB
Số lượt tải: 354
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên :
Lớp:
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2021-2022


Đề số 01
I.Trắc nghiệm:(3,0 đ)
Hãy chọn chỉ một đáp án đúng nhất

Câu 1: Số viết được dưới dạng phân số  với a, b 𝛜 Z, b ≠ 0 gọi là
A. số tự nhiên. B. số hữu tỉ. C. số nguyên. D. số vô tỉ.
Câu 2: Tập hợp A =có bao nhiêu phần tử là số hữu tỉ âm?
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 3: Cho x, y là các số hữu tỉ, n là số tự nhiên khác 0. Tích bằng
A.. B. . C. . D. .
Câu 4: Khẳng định nào dưới đây sai?
A. |–0,5 | = ±0,5. B. |0| = 0. C.. D.|–3| = 3.
Câu 5: Số 3,1333… được viết gọn là
A. 3,13. B. 3,1(3). C. 3,(13). D. 3,(133).
Câu 6: Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân
A. hữu hạn. B. vô hạn tuần hoàn.
C. vô hạn. D. vô hạn không tuần hoàn.
Câu 7: Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. . B. . C. . D. .
Câu 8: Hai đại lượng x và y liên hệ với nhau bởi công thức nào dưới đây thì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận?
A. y = 2.x. B. y = 2 + x. C. y = 2 : x. D. y = 2 – x.
Câu 9: Cho hàm số y = f(x) = 2x + 3. Khi đó f(–2) bằng
A. 3. B. –7. C. –1. D. 2.
Câu 10:Cho hai tam giác ABC và DEF có AB=DE. Cần thêm hai yếu tố nào để được hai tam giác ABC và DEF bằng nhau theo trường hợp c-g-c.
AC=DF và B. BC=EF và
C. AC=FE và  D. BC = FE và 
Câu 11: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng song song a và b thì hai góc so le trong
A. kề bù. B. bù nhau. C. bằng nhau. D. phụ nhau.
Câu 12:Trong hình vẽ bên, để a // b thì số đo góc N1 bằng
A. 1100. B. 1000.
C. 1300. D. 700.

II. TỰ LUẬN:(7,0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)
a) Thực hiện phép tính: .
b) Tìm x, biết: .
Bài 2: (3,0 điểm)
a) Ba đội máy cày, cày trên ba cánh đồng như nhau. Đôị I hoàn thành trong 4 ngày. Đội II hoàn thành trong 6 ngày. Đội III trong 8 ngày. Hỏi mỗiđội có bao nhiêu máy cày, biết rằng đội I nhiều hơn đội II là 2 mấy và cùng công suất máy như nhau.
b) Cho hàm số
1) Tính f(- 1); 
2) Vẽ đồ thị hàm số.
Bài 3: (2,5 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A. Qua điểm C, vẽ đường thẳng d vuông góc với AC. Lấy điểm D trên đường thẳng d sao cho CD = AB và điểm D nằm khác phía điểm B đối với AC.
a) Vì sao AB // d?
b) Chứng minh .
c) Chứng minh BD đi qua trung điểm của AC.

 
Gửi ý kiến