Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huệ
Ngày gửi: 21h:10' 17-01-2022
Dung lượng: 70.2 KB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT MỘ ĐỨC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS ĐỨC LÂN NĂM HỌC: 2021-2022
MÔN: TIN HỌC LỚP 8
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
CaoTN
TN
TN
TN


1.Máy tính và chương trình máy tính.
Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh.
Ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình là ngôn ngữ lập
Chương trình dịch dùng để dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy
-Chương trình máy tính được thực hiện gồm 2 bước: Viết chương trình và dịch chương trình.
Hiểu viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán.
.Số câu
3 (C1, 2, 3)
2(C4,5)


5

Số điểm
0.75
0.5


1.25

Tỷ lệ %
7.5%
5%


12.5%

2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập
Biết từ khóa dùng để khai báo trong chương trình.
- Biết ngôn ngữ lập trình gồm các thành phần cơ bản là bảng chữ cái và các quy tắc để viết chương trình, câu lệnh.
- Biết được cấu trúc chung của chương trình Pascal gồm những phần nào.
- Để chạy chương trình em nhấn tổ hợp phím
Cách đặt tên nào sau đây không đúng trong chương trình.
Số câu
3 (C6, 7,8)
2(C9, 10)


5

Số điểm
0.75
0.5


1.25

Tỷ lệ %
7.5%
5%


12.5%

3. Chương trình máy tính và dữ liệu
- Biết phạm vi giá trị của kiểu dữ liệu thường dùng.
- Biết một số phép toán với kiểu dữ liệu số: +, - *, / , div, mod
- Biết được kiểu dữ liệu khác nhau thì được xử lý khác nhau.
- Nhận biết thông báo kết quả tính toán.
- Biết tạm ngừng chương trình.
Chuyển biểu thức toán học sang biểu diễn trong Pascal và ngược lại.
.


Số câu
3(C11, 12, 13)
2(C14, 15)
1(C16)

6

Số điểm
0.75
0.5
0.5

1.75

Tỷ lệ %
7.5%
5%
5%

17.5%

4. Sử dụng biến và hằng trong chương trình

- Biết được biến, hằng là công cụ trong lập trình.
- Cách khai báo hằng trong chương trình Pascal
- Biết từ khóa khai báo biến.
 Hiểu được câu lệnh gán.
- Thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến.

- Thực hiện được khai báo và sử dụng hằng.

- Vận dụng kiệt kê các lỗi trong chương trình


Số câu
3(C17, 18, 19)
2(C20, 21)
1(C22)
1(C23)
7

Số điểm
0.75
0.5
0.5
0.5
2.25

Tỷ lệ %
7.5%
5%
5%
5%
22.5%

5. Từ bài toán đến chương trình
- Biết được khái niệm bài toán, thuật toán.
- Biết được quá trình giải bài toán trên máy tính
- Biết thuật toán và mô tả thuật toán.

- Biết được khái niệm bài toán, thuật toán.
- Biết được quá trình giải bài toán trên máy tính
- Biết thuật toán và mô tả thuật toán.
Xác định được bài toán

Mô tả được thuật toán đơn giản bằng liệt kê các bước


Số câu
3(C24, 25,26)
2(C27, 28)
1(C29)
1(C 30)
7

Số điểm
0.75
0.5
0.5
0.5
2.25

Tỷ lệ %
7.5%
5%
5%
5%
22.5%

6. Câu lệnh điều kiện
- Biết cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu, đủ.
- Hiểu được câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ).
-Hiểu được câu lệnh ghép.
Tính được giá trị của biến trong câu điều kiện.
Số câu
1(C31)
 
Gửi ý kiến