Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Xuân Thủy
Ngày gửi: 19h:40' 09-03-2019
Dung lượng: 81.0 KB
Số lượt tải: 686
Số lượt thích: 1 người (Lỡ Đồng Thế)
TRƯỜNG THCS CÁT TRINH KIỂM TRA HỌC KÌ II
Họ tên:……………………………….. Năm học: 2017 - 2018
Lớp: 8A… Môn: Hóa học 8 Thời gian: 45’
Ngày kiểm tra: / 05 / 2018
Điểm

A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Chọn câu trả lời đúng và điền vào bảng:
Câu 1: Khối lượng Sắt bị gỉ, sét so với khối lượng Sắt ban đầu như thế nào?
A. Không thay đổi. B. Giảm. C. Không xác định. D. Tăng lên.
Câu 2: Các chất nào sau đây có thể dùng để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm:
A. Al và H2O B. HCl và H2O C. H2SO4 và Zn D. H2SO4 và Cu
Câu 3: Công thức hóa học của Sắt (II) oxit là:
A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeCl2
Câu 4: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế:
A. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2. B. Na2O + H2O  2NaOH.
C. Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + H2O. D. 2KClO3  2KCl + O2
Câu 5: Đốt cháy 2g H2 trong bình đựng 2,24 lit khí O2 (đktc). Khối lượng nước thu được là:
A. 1,8 g B. 3,6 g C. 18 g D. 36 g
Câu 6: Trộn lẫn 50g dung dịch HCl 98% với 75g dung dịch HCl 68%. Nồng độ phần trăm dung dịch HCl thu được là:
A. 50% B. 60% C. 70% D. 80%
Câu 7: Dãy nào sau đây chỉ các chất đều là muối tan:
A. AgCl, ZnSO4 B. Cu(NO3)2, BaSO4 C. K2CO3, Fe(NO3)3 D. CaSO3, AlPO4
Câu 8: Bazo làm cho quì tím chuyển sang màu:
A. Xanh. B. Đỏ C. Hồng D. Không màu.
Câu 9: Cho 200ml dung dịch NaCl 5M. Nếu thêm vào 50ml nước thì dung dịch thu được có CM là:
A. 2 M B. 4 M C. 3 M D. 1 M
Câu 10: Người ta có thể thu khí H2 bằng cách đẩy nước vì khí H2:
A. Nặng hơn không khí. B. Nhẹ hơn không khí. C. Nhẹ nhất. D. Ít tan trong nước.
Câu 11: Khí H2 phản ứng được với các chất nào sau đây ở nhiệt độ cao?
A. CuO, H2O B. O2, NaCl C. Fe2O3, Cl2 D. CuSO4, H2SO4
Câu 12: Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy 9g Cacbon là:
A. 16,8 lit B. 84 lit C. 21,3 lit D. 33,6 lit
B. TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
a. Na + H2O → b. KMnO4 
Câu 2: (2 điểm) Đốt cháy 1,6 g khí metan (CH4) trong bình đựng 6,72 lit khí oxi (đktc).
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?
Câu 3: (1 điểm) Chứng minh: CM = C% . Biết D =  (g/ml) là khối lượng riêng.
Bài làm:
A. TRẮC NGHIỆM

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ĐA

TRƯỜNG THCS CÁT TRINH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC 8
(Năm học: 2017 - 2018)


Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Vận dụng thấp
Vận dụng caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Oxi – Không Khí
- CTHH của oxit
 - Sự oxi hóa .
- Thành phần không khí.
- TCHH của oxi.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
1
0,5đ
5%

2

10%


1

20%


4
3,5đ
35%

Hiđro – Nước
- Điều chế hidro trong PTN.
-Phản ứng thế.
- Thu khí H2.
- Nhận biết chất chỉ thị.
- Tính khối lượng nước.
- Hoàn thành các PTHH
 
Gửi ý kiến