Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Trương
Ngày gửi: 14h:50' 20-04-2019
Dung lượng: 75.1 KB
Số lượt tải: 394
Số lượt thích: 0 người
Trường TH C xã Vĩnh PhúTây
Lớp 5 . . . ….
Họ và tên: ……............................................

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ : KHOA HỌC
Năm học: 2018- 2019
Ngày kiểm tra: . . ./ / 2019
Thời gian 40 phút (không kể thời gian giao đề)


Điểm
Nhận xét của giáo viên


A -TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Chất rắn có đặc điểm gì? (1điểm) M1
A. Không có hình dạng nhất định
B. Có hình dạng nhất định
C. Có hình dạng của vật chứa nó
D. Không có hình dạng của vật chứa nó

Câu 2: Sự biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là:(1điểm) M1
Sự biến đổi hóa học Đ
Sự biến đổi sinh học
Sự biến đổi vật lí học
Sự biến đổi quang học.

Câu 3: Để phòng cháy đường dây và cháy nhà, người ta thường mắc vào mạch điện cái gì?
(1điểm) M1
Một công tơ điện
Một bóng đèn điện.
Một cầu chì. Đ
Một chuông điện

Câu 4 : Khi nào hổ con có thể sống độc lập (1điểm) M1
A . Từ hai tháng đến một năm rưỡi .
B. Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi.
C . Từ hai năm đến hai năm rưỡi.
D. Từ hai năm rưỡi đến ba năm.

Câu 5: Bạn có thể làm gì để diệt trừ muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó?(1điểm) M2
A . Vệ sinh nguồn chất thảy.
B . Giường tủ luôn được sắp xếp gọn gang ngăn nắp.
C. Thức ăn luôn đậy lồng bàn.
D. Nhà ở sạch sẽ , chum, vại đựng nước cần có nắp đậy.
Câu 6: Nguồn năng lượng của sự sống trên trái đất?(1điểm) M2
Điện
Mặt trời.
Khí đốt tự nhiên.
Gió

Câu 7 :Yếu tố làm ô nhiễm nguồn nước:(1điểm) M2
A. Không khi B. Nhiệt độ C. Chất thải D. Ánh sáng mặt trời

Câu 8:Để góp phần bảo vệ môi trường (1điểm) M3

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9:Điền các từ: Sữa , thú trưởng thành, thai ,phôi , loài thú, hợp tử vào chỗ chấm sao cho phù hợp. (1điểm) M3
Ở các ……………………, trứng được thụ tinh thành……………..…………sẽ phát triển thành …………… rồi thành …………….……….trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời . Thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống như ……………….………..và được thú mẹ nuôi bằng ………….…….......cho đến khi có thể tự kiếm ăn.

Câu 10:Hãy lựa chọn các từ ngữ cho sẵn trong dấu ngoặc đơn điền vào chỗ trống ( Việc riêng, nhiệm vụ chung, tùy lứa tuổi, điều có thể góp phần, góp sức). (1điểm) M4
Bảo vệ môi trường không phải là……………………………….của một quốc gia nào, một tổ chức nào. Đó là ………………..…………….của mọi người trên thế giới. Mỗi chúng ta,………………………… công việc và nơi sống…………….………………..bảo vệ môi trường.


-------------------
ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC
PHẦN TRẮC NGHIỆM( 8 điểm)
Câu 1: B - 1 điểm
Câu 2: A- 1 điểm
Câu 3: C- 1 điểm
Câu 4: B- 1 điểm
Câu 5: D - 1 điểm
Câu 6: B- 1 điểm
Câu 7 : C - 1 điểm
Câu 8 : Để góp phần bảo vệ môi trường. (1 điểm)
- Tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm. (0,25 điểm)
- Bỏ rát đúng nơi quy định. (0,25 điểm)
- Sống vệ sinh, gọn gàng, ngăn nắp. (0,25 điểm)
- Sử dụng tiết kiệm nước , điện (0,25 điểm)
Câu 9 Từ cần điền vào chỗ chấm phù hợp là (1 điểm)
(1) loài thú(2)hợp tử : (3)phôi ( 4) thai ( 5) thú trưởng thành ( 6) sữa

Ở các loài thú, trứng được thụ tinh thành hợp tử sẽ phát triển thành phôi rồi thành thai trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời . Thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống như thú trưởng thành và được thú mẹ nuôi bằng sữa cho đến khi có thể tự kiếm ăn.
Câu 10/( 1 điểm- mỗi ý đúng 0,25 đểm)
(1) việc riêng, (2) nhiệm vụ chung, (3) tùy lứa tuổi, (4) đề có thể góp phần, góp sức.
 
Gửi ý kiến