Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Xuân Trung
Ngày gửi: 08h:58' 16-05-2019
Dung lượng: 278.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2017 – 2018
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - 4

Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Nhà Hồ
Số câu
11Số điểm
1.01.0


2. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hâu Lê
Số câu


1

1Số điểm


1.0

1.0


3. Nước Đại Việt thế kỷ XVI - XVIII
Số câu


1

1Số điểm


1.0

1.0


4. Nhà Tây Sơn
Số câu

11


Số điểm

1.01.0

5. Buổi đầu thời Nguyễn
( 1820 - 1858)
Số câu1

1


Số điểm1.0

1.0

6. Đồng bằng Bắc Bộ
Số câu1

1


Số điểm1.0

1.0

7. Đồng bằng Nam Bộ
Số câu
11Số điểm
1.01.0


8. Đồng bằng duyên hải Miền Trung
Số câu

11


Số điểm

1.01.0

9. Vùng biển Việt Nam
Số câu


1


1


1
1


Số điểm


1.0


1.0


1.0
1.0


Tổng
Số câu
2

3
1

3

1
5
5


Số điểm
2.0

3.0
1.0

3.0

1.0
5.0
5.0Họ và tên: .............................................................Thứ …….... ngày …….... tháng 5 năm 2019
Lớp: 4………...... Trường TH Bình Chuẩn
BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn : Lịch sử & Địa lí – Lớp 4
Thời gian: 40 phút. (Không kể thời gian giao nhận đề).
Điểm:


Lời nhận xét của giáo viên:
………………………………………………………………................ ……………………………………………………………….................. ………………………………………………………………..................


Câu 1: (1,0 điểm) Tên đất nước ta dưới thời nhà Hồ là gì?
A. Đại Ngu B. Đại Cổ Việt C. Đại Việt D. Việt Nam
Câu 2: (1,0 điểm) Nhà Hậu lê cho Vẽ Bản đồ Hồng Đức để làm gì?
A. Để bảo vệ trật tự xã hội
B. Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền dân tộc
C. Để bảo vệ quyền lợi của vua.
Câu 3: (1,0 điểm) Những người khẩn hoang được cấp gì trong nửa năm đầu?
A. Vũ khí, lương thực B. Nhà cửa, lương thực
C. Lương thực và công cụ D. Xe cộ, nhà cửa
Câu 4: (1,0 điểm) Cuộc tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Tây Sơn năm 1786 đạt được kết quả ra sao?

 
Gửi ý kiến