Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Xuân Thủy
Ngày gửi: 20h:28' 19-05-2019
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT PHÙ CÁT
TRƯỜNG THCS CÁT TRINH KIỂM TRA HỌC KÌ II
Họ tên:……………………………….. Năm học: 2018 - 2019
Lớp: 8A… Môn: Hóa học 8 Thời gian: 45’
Ngày kiểm tra: / 05 / 2019
Điểm
A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Chọn câu trả lời đúng và điền vào bảng:
Câu 1: Sự oxi hóa chậm là:
A. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. B. Sự oxi hóa mà không phát sáng.
C. Sự oxi hóa mà không tỏa nhiệt. D. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
Câu 2: Hóa chất nào sau đây có thể dùng để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm:
A. KMnO4 B. H2O C. Không khí. D. K2MnO4
Câu 3: Chất nào sau đây tác dụng được với oxi:
A. Fe, HCl, NaOH B. Fe2O3 , Cl2 , Fe C. C2H4 , Zn, CO D. CH4 , CO2 , Al
Câu 4: Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hủy:
A. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2. B. Na2O + H2O  2NaOH.
C. Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + H2O. D. 2KClO3  2KCl + O2
Câu 5: Mỗi giờ 1 người lớn trung bình hít vào 0,5 m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi có trong đó. Vậy thực tế trong 1 ngày đêm, cơ thể người cần 1 lượng khí oxi là:
A. 4 m3 B. 12 m3 C. 0,8 m3 D. 6 m3
Câu 6: Hòa tan 80 gam NaCl vào 320 gam nước, nồng độ % của dung dịch thu được là:
A. 15% B. 20% C. 25% D. 40%
Câu 7: Dãy nào sau đây chỉ các chất đều không tan trong nước.
A. AgCl , Na2CO3 B. Cu(OH)2, BaSO4 C. K2CO3, Fe(NO3)3 D. H2SO4, HCl
Câu 8: Một bình đựng dung dịch có ghi “ dung dịch HCl 2M”. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Có 2 mol HCl trong 1 lit dung dịch. B. Có 2 gam HCl trong 1 lit dung dịch.
C. Có 2 mol HCl trong 100 gam dung dịch. D. Có 2 gam HCl trong 100 gam dung dịch.
Câu 9: Trong 200 ml dung dịch có hòa tan 8 gam NaOH . Nồng độ mol của dung dịch là:
A. 0,4M B. 1M C. 4M D. 0,1 M
Câu 10: Khi điện phân nước, khí hiđro được thu ở cực nào?
A. Cực dương. B. 2 cực. C. Cực âm. D. Không thu được khí.
Câu 11: Hòa tan đường vào nước, nhận xét nào sau đây đúng:
A. Đường là dung môi. B. Nước là dung dịch. C. Nước là chất tan. D. Đường là chất tan.
Câu 12: Oxit của một kim loại hóa trị II chứa 20% oxi về khối lượng. Tên gọi của oxit là :
A. Cacbon oxit. B. Sắt (II) oxit. C. Nhôm oxit. D. Đồng (II) oxit.
B. TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 1: (1 đ) Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
a. Ca + H2O → b. H2 + CuO 
Câu 2: (2 đ) Hòa tan 2,4 gam Mg vào dung dịch HCl 3,65% thì phản ứng xảy ra vừa đủ.
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính nồng độ % của dung dịch sau phản ứng.
Câu 3: (1 đ) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau: NaOH, HCl, H2O, Ca(OH)2
Bài làm:
A. TRẮC NGHIỆM

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ĐA


B. TỰ LUẬN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Gửi ý kiến