Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Khánh Huyền
Ngày gửi: 20h:12' 24-04-2021
Dung lượng: 80.4 KB
Số lượt tải: 1378
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Hồng Hạnh)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐẶNG TIẾN ĐÔNG
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: Toán – Khối 11
Thời gian làm bài: 90 phút

 Họ, tên thí sinh: …………………………………….. Lớp: ………………. MÃ ĐỀ THI: 178

(Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu)
I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):
Câu 1:Tính:
lim
𝑥→1
x+1
x−2

A. 1B. -2C. −𝟏
𝟐
D.
𝟑
𝟐

Câu 2:Cho hàm số. Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Hàm số có giới hạn trái và phải tại điểm= 1 bằng nhau
B. Hàm số có giới hạn trái và phải tại mọi điểm bằng nhau
C. Hàm số có giới hạn tại mọi điểm
D. Cả ba khẳng định trên là sai
Câu 3:Giới hạn →––––1⁡3x2–2x–5x2–1 bằng
A. 3                               B
C. 0                               D. 4
Tính:
lim
𝑥→1
𝑥
2+2
𝑥
4
5−2𝑥
3

A. 0
B. 1
C
D. -7

Câu 4: Tính:
lim
𝑥→3
𝑥
2+3x
9−𝑥

A
B. 5
C. 3
D

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A.Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a vuông góc với c.
B.Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b song song với đường thẳng c thì a vuông góc với c.
C.Cho ba đường thẳng a, b, c đôi một vuông góc với nhau. Nếu có một đường thẳng d vuông góc với a thì d song song với b hoặc c.
D.Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng c vuông góc với a thì c vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (a, b).
Câu 6:Tính đạo hàm của hàm số 𝑦
𝑥
2

A
𝑥
2

B. 2
C.2
𝑥
2

D.

Câu 7:Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A.Từ  ta suy ra 
B.Từ  ta suy ra 
C.Vì  nên bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng.
D.Nếu  thì B là trung điểm của đoạn AC.
Câu 8: Tính đạo hàm của hàm số 𝑦
5𝑥
7

A
𝑥
7

B. 5
C.35
𝑥
6

D.

Câu 9:Tính với bằng: 
A. 0
B. 5
C. 3
D. -7

Câu 10:Tính đạo hàm của hàm số 𝑦−𝑥
7+5𝑥
6

A−7𝑥
6−30𝑥
5

B−7𝑥
6+30𝑥
5

C
7𝑥
6−30𝑥
5

D−𝑥
7+5𝑥
6


Câu 11: Tính 
A. 9
B. 4
C. 0
D. 13

Câu 12:Tính đạo hàm của hàm số 𝑦
2𝑥
6−5𝑥
8

A−7𝑥
6−30𝑥
5

B−7𝑥
6+30𝑥
5

C
12𝑥
5−40𝑥
7

D−𝑥
7+5𝑥
6


Câu 13: Tính đạo hàm của hàm số 𝑦−𝑥+2
2𝑥

A−1
𝑥
2

B−𝑥−2
2𝑥

C
𝑥+2
2𝑥

D−𝑥+1
𝑥
4


Câu 14: Tính đạo hàm của hàm số 𝑦
𝑥
4+2
𝑥

A
14𝑥
6+2
B
14𝑥
6−2
C
14𝑥
6+2𝑥
D−3
𝑥
4−2
2


Câu 15: Tính đạo hàm của hàm số 𝑦=2𝑥
𝑥
6+1)
A
14𝑥
6+2
B.14𝑥
6−2
C
14𝑥
6+2𝑥
D−4𝑥
6+2

Câu 16:“Một đường thẳng gọi là vuông góc với một mặt phẳng nếu nó…”
A.vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó.
B.song song
No_avatar

Xem lại câu 3 và câu 15 bạn nhé, thanks!

No_avatar

Câu 3 và câu 14 đề 178

 
Gửi ý kiến