Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cai Hoàng Diễm
Ngày gửi: 16h:08' 02-10-2022
Dung lượng: 339.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2018-2019

Môn: Toán lớp 5------ ; Thời gian: 40 phút.
Hoï vaø teân hoïc sinh : ……………………………………………………………………............................................................

Lôùp : ……………… ………………. SBD :………………

Chữ ký giám thị
"--------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ

Nhận xét

……………………………………………...

………………………………………………

……………………………………………….

Chữ ký giám khảo

GK1 :
GK2:
ĐỀ A

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

_Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất._

_Câu 1/__(0,5 điểm)__ C__hữ số 8 trong số thập phân 196,824 thuộc hàng nào?__ (Mức 1)_

A B C D

_Câu 2 / __(0,5 điểm)__ _Số thập phân nào lớn nhất: 3,5; 4,58; 3,541; 4,8._ (Mức 2)_

A.3,541 B. 3,5 C. 4,8 D.4,58

_Câu 3 / __(0,5 điểm)__ __48,97= 48 + ……….?__ (Mức 1)_

A . 97 B. 0,97 C.0,097 D. 1,97

_Câu 4/_ _(0,5 điểm) 15% của 100.000 đồng là: __(Mức 2) _

A. 10.000đồng B. 15000 C. 1500 đồng D. 15.000 đồng

_Câu 5/_ _(0,5 điểm)__ Từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút có:__ (Mức 1)_

A. 20 phút B. 80 phút C. 90 phút D. 40 phút

_Câu 6/__(0,5 điểm)__ __Kết quả của biểu thức: (2 giờ 43 phút+ 3 giờ 24 phút) x 3 là:__ (Mức 3)_

A.6 giờ 7 phút B. 18 giờ 21 phút C. 18, 21 giờ D. 9 giờ 7 phút

_Câu 7/ __(0,5 điểm)__ Công thức tính diện tích hình tam giác là: __(Mức 1)_

A. B. C. D. a x h

_Câu 8/ __(0,5 điểm)__ _Thể tích của hình hộp chữ nhật là 1,8m3. Đáy bể có chiều dài 1,5 m, chiều rộng 0,8m. Tính chiều cao hình hộp chữ nhật : _(Mức 3)_

A. 1,5 cm B. 1,5dm C. 18 cm D. 1,5m

II. PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 ĐIỂM )

Câu 9/ _(2điểm)_ : Đặt tính rồi tính : (Mức 2)

a)216,34+ 85,76 b) 27 – 14,23 c) 6,53 x 9,4 d) 96,2: 37

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Câu 10/ _( 1 điểm_) Điền số thích hợp vào chỗ chấm : (Mức 3)

a. =………. b. 270 phút =……giờ ……….. phút

Câu 11/_ (2điểm)_ (Mức 3) Hai thành phố A và B cách nhau 337,5 km. Lúc 7 giờ một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A với vận tốc 30 km/giờ.

a/ Hỏi ô tô gặp xe máy lúc mấy giờ ?

b/ Chỗ gặp nhau của hai xe cách A bao nhiêu kilômet ?

Bài giải :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4/ (1đ) Tính nhanh:

X: + X : 0,125+ X: 20% = 106,5 -37,5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2018-2019

Môn: Toán lớp 5…….. ; Thời gian: 40 phút.
Hoï vaø teân hoïc sinh : ……………………………………………………………………............................................................

Lôùp : ……………… ………………. SBD :………………

Chữ ký giám thị
"--------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ

Nhận xét

……………………………………………...

………………………………………………

……………………………………………….

Chữ ký giám khảo

GK1 :
GK2:
ĐỀ B

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

_Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất._

_Câu 1/__(0,5 điểm)__ C__hữ số 2 trong số thập phân 196,824 thuộc hàng nào?__ (Mức 1)_

A B C D

_Câu 2 / __(0,5 điểm)__ _Số thập phân nào bé nhất: 3,5; 4,58; 3,541; 4,8._ (Mức 2)_

A.3,541 B. 4,8 C. 3,5 D.4,58

_Câu 3 / __(0,5 điểm)__ __48,97= 48 + ……….?__ (Mức 1)_

A . 97 B.0,097 C. 1,97 D. 0,97

_Câu 4/_ _(0,5 điểm) 15% của 100.000 đồng là: __(Mức 2) _

A. 10.000đồng B. 15.000 đồng C. 15000 D. 1500 đồng

_Câu 5/_ _(0,5 điểm)__ Từ 7 giờ đến 8 giờ 20 phút có:__ (Mức 1)_

A. 20 phút B. 90 phút C. 80 phút D. 40 phút

_Câu 6/__(0,5 điểm)__ __Kết quả của biểu thức: (2 giờ 43 phút+ 3 giờ 24 phút) x 3 là:__ (Mức 3)_

A. 18 giờ 21 phút B.6 giờ 7 phút C. 18, 21 giờ D. 9 giờ 7 phút

_Câu 7/ __(0,5 điểm)__ Công thức tính diện tích hình tam giác là: __(Mức 1)_

A. a x h B. C. D.

_Câu 8/ __(0,5 điểm)__ _Thể tích của hình hộp chữ nhật là 1,8m3. Đáy bể có chiều dài 1,5 m, chiều rộng 0,8m. Tính chiều cao hình hộp chữ nhật : _(Mức 3)_

A. 1,5 cm B. 1,5m C. 18 cm D. 1,5dm

II. PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 ĐIỂM )

Câu 9/ _(2điểm)_ : Đặt tính rồi tính : (Mức 2)

a)216,34+ 85,76 b) 27 – 14,23 c) 6,53 x 9,4 d) 96,2: 37

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Câu 10/ _( 1 điểm_) Điền số thích hợp vào chỗ chấm : (Mức 3)

a. =………. b. 290 phút =……giờ ……….. phút

Câu 11/_ (2điểm)_ (Mức 3) Hai thành phố A và B cách nhau 294 km. Lúc 7 giờ một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A với vận tốc 30 km/giờ.

a/ Hỏi ô tô gặp xe máy lúc mấy giờ ?

b/ Chỗ gặp nhau của hai xe cách A bao nhiêu kilômet ?

Bài giải :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_._

Câu 4/ (1đ) Tìm X

X: + X : 0,125+ X: 20% = 106,5 - 37,5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2017-2018

Môn: Tiếng Việt lớp 5…..( phần đọc); Thời gian: 40 phút.
Hoï vaø teân hoïc sinh : ……………………………………………………………………............................................................

Lôùp : ……………… ………………. SBD :………………

Chữ ký giám thị
"--------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ

Nhận xét

……………………………………………...

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………….

Chữ ký giám khảo

GK1 :
GK2:
II. Đọc hiểu: (_5 điểm_)

1. Bài đọc: Con gái

Mẹ sắp sinh em bé. Cả nhà mong, Mơ háo hức. Thế rồi mẹ sinh một em gái. Dì Hạnh bảo: “ Lại một vịt trời nữa.” Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.

Đêm, Mơ trằn trọc không ngủ. Em không hiểu vì sao mọi người lại có vẻ không vui lắm khi mẹ sinh em gái. Mơ thì kém gì con trai nhỉ? Ở lớp, em luôn là học sinh giỏi. Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau rồi chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ. Thế mà đám con trai còn dám trêu Mơ. Các bạn nói rằng con gái chẳng được tích sự gì. Tức ghê!

Mẹ phải nghỉ ở nhà, bố đi công tác xa. Mơ làm hết mọi việc trong nhà giúp mẹ. Tối, mẹ ôm Mơ vào lòng, thủ thỉ: “Đừng vất vả thế, để sức mà lo học, con ạ!”. Mơ nép vào ngực mẹ, thì thào: “Mẹ ơi, con sẽ cố gắng thay một đứa con trai trong nhà, mẹ nhé!” Mẹ ôm chặt Mơ, trào nước mắt.

Chiều nay, thằng Hoan học lớp 3C mải đuổi theo con cào cào, trượt chân sa xuống ngòi nước. Nó cứ chới với, chới với. Mơ vội vàng lao xuống. Cả hai đứa ngụp lên ngụp xuống, uống cơ man là nước. May mà mọi người đến kịp. Thật hú vía!

Tối đó, bố về. Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở. Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt. Chỉ có em bé nằm trong nôi là cười rất tươi. Chắc là em khen chị Mơ giỏi đấy. Dì Hạnh nói giọng đầy tự hào: “ Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng.”

Theo Đỗ Thị Thu Hiên

_2. __Học sinh __dựa vào nội dung__ __bài đọc, trả lời câu hỏi và bài tập sau:_

_Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng__ ở các câu 1,2,3,4,7,8._

Câu 1. Câu nói: “Lại một vịt trời nữa.” trong bài là của ai?
A. Vui mừng B. Thất vọng C. Hạnh phúc D. Không quan tâm
Câu 2. Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?

A. Ở lớp, Mơ luôn là một học sinh giỏi.
B. Mơ là cô bé đảm đang, giúp mẹ mọi công việc nhà như chẻ củi, nấu cơm, tưới rau….
C. Mơ rất dũng cảm khi cứu em Hoan thoát khỏi ngòi nước.

D. Tất cả các ý trên.
Câu 3. Sau câu chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ đã có thay đổi quan niệm về “ con gái” . Các chi tiết nào cho thấy điều đó?

A. Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở; cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt thương Mơ. Dì Hạnh nói giọng đầy tự hào: “ Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng.”

B. Dì Hạnh nói giọng đầy tự hào: “ Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng.”

C. Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở Dì Hạnh nói giọng đầy tự hào: “ Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng.”

D. Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở; cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt thương Mơ.

Câu 4: Bài văn: “ Con gái” thuộc chủ điểm nào?

A. Vì hạnh phúc con người B. Nam và nữ

C. Vì cuộc sống thanh bình D. Những chủ nhân tương lai

Câu 5: Đọc câu chuyện em có suy nghĩ gì về bạn Mơ?

……………………………………………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….................................................

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………….…………

Câu 6: Nêu ý nghĩa của bài học? Em học tập được gì qua bài tập đọc?

……………………………………………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….................................................

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….................................................

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Câu 7: Dấu ngoặc kép được sử dụng trong câu sau có tác dụng gì? ( 0,5 điểm)

Tối, mẹ ôm Mơ vào lòng, thủ thỉ: “Đừng vất vả thế, để sức mà lo học, con ạ!”

*

Ngăn cách các vế câu trong câu ghép. *

Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. *

Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. *

Bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.
Câu 8: Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: (0,5 điểm)

……….Mơ là một học sinh giỏi ……..Mơ còn dũng cảm cứu thằng Hoan dưới ngòi nước.

A. Vì…….nên B. Mặc dù……nhưng

C. Nếu ……thì D. Chẳng những…..mà

Câu 9: _Tìm 3 động từ có trong câu sau: “_Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau rồi chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ..”. Đặt một câu văn có sử dụng một trong những động từ đó._ ( 1 điểm)_

- Động từ:……….. ……………………………………………………………………………

- Đặt câu:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

Câu 10: Phân tích cấu tạo câu và nêu tác dụng của dấu phẩy trong câu văn sau._ ( 1 điểm)_

“Chiều nay, thằng Hoan học lớp 3C mải đuổi theo con cào cào, trượt chân sa xuống ngòi nước.”

Chủ ngữ:……………………………………………………………………………………………

Vị ngữ:………………………………………………………………………………………............

Tác dụng của dấu phẩy:……………………………………………………………………………

………………………………………………….................................................................................

………………………………………………….................................................................................
BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM – NĂM HỌC: 2018-2019

Môn: Tiếng Việt Lớp 5… – Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên: …………………………………………………………

Lớp: ………………………………………………………………

Chữ kí giám thị:
Điểm (bằng số )

Điểm

(bằng chữ)

Nhận xét

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Chữ ký giám khảo

GK1:

GK2:
ĐỀ B

I. Đọc tiếng: (_5 điểm) _

II. Đọc hiểu: (_5 điểm_)

1. Bài đọc: Con gái

Mẹ sắp sinh em bé. Cả nhà mong, Mơ háo hức. Thế rồi mẹ sinh một em gái. Dì Hạnh bảo: “ Lại một vịt trời nữa.” Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.

Đêm, Mơ trằn trọc không ngủ. Em không hiểu vì sao mọi người lại có vẻ không vui lắm khi mẹ sinh em gái. Mơ thì kém gì con trai nhỉ? Ở lớp, em luôn là học sinh giỏi. Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau rồi chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ. Thế mà đám con trai còn dám trêu Mơ. Các bạn nói rằng con gái chẳng được tích sự gì. Tức ghê!

Mẹ phải nghỉ ở nhà, bố đi công tác xa. Mơ làm hết mọi việc trong nhà giúp mẹ. Tối, mẹ ôm Mơ vào lòng, thủ thỉ: “Đừng vất vả thế, để sức mà lo học, con ạ!”. Mơ nép vào ngực mẹ, thì thào: “Mẹ ơi, con sẽ cố gắng thay một đứa con trai trong nhà, mẹ nhé!” Mẹ ôm chặt Mơ, trào nước mắt.

Chiều nay, thằng Hoan học lớp 3C mải đuổi theo con cào cào, trượt chân sa xuống ngòi nước. Nó cứ chới với, chới với. Mơ vội vàng lao xuống. Cả hai đứa ngụp lên ngụp xuống, uống cơ man là nước. May mà mọi người đến kịp. Thật hú vía!

Tối đó, bố về. Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở. Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt. Chỉ có em bé nằm trong nôi là cười rất tươi. Chắc là em khen chị Mơ giỏi đấy. Dì Hạnh nói giọng đầy tự hào: “ Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng.”

Theo Đỗ Thị Thu Hiên

_2. __Học sinh __dựa vào nội dung__ __bài đọc, trả lời câu hỏi và bài tập sau:_

_Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng__ ở các câu 1,2,3,4,7,8._

Câu 1. Câu nói: “Lại một vịt trời nữa.” trong bài là của ai?
A. Vui mừng B. Hạnh phúc C. Không quan tâm D. Thất vọng
Câu 2. Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?

A. Ở lớp, Mơ luôn là một học sinh giỏi.
B. Mơ là cô bé đảm đang, giúp mẹ mọi công việc nhà như chẻ củi, nấu cơm, tưới rau….
C. Mơ rất dũng cảm khi cứu em Hoan thoát khỏi ngòi nước.

D. Tất cả các ý trên.
Câu 3. Sau câu chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ đã có thay đổi quan niệm về “ con gái” . Các chi tiết nào cho thấy điều đó?

A. Dì Hạnh nói giọng đầy tự hào: “ Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng.”

B. Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở Dì Hạnh nói giọng đầy tự hào: “ Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng.”

C. Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở; cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt thương Mơ. Dì Hạnh nói giọng đầy tự hào: “ Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng.”

D. Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở; cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt thương Mơ.

Câu 4: Bài văn: “ Con gái” thuộc chủ điểm nào?

A. Nam và nữ A. Vì hạnh phúc con người

C. Vì cuộc sống thanh bình D. Những chủ nhân tương lai

Câu 5: Đọc câu chuyện em có suy nghĩ gì về bạn Mơ?

……………………………………………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….................................................

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….................................…………………………………………………………………………………………….……

Câu 6: Nêu ý nghĩa của bài học? Em học tập được gì qua bài tập đọc?

……………………………………………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….................................................

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….................................................

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Câu 7: Dấu ngoặc kép được sử dụng trong câu sau có tác dụng gì? ( 0,5 điểm)

Tối, mẹ ôm Mơ vào lòng, thủ thỉ: “Đừng vất vả thế, để sức mà lo học, con ạ!”

A.Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

*

Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. *

Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. *

Bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.
Câu 8: Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: (0,5 điểm)

……….Mơ là một học sinh giỏi ……..Mơ còn dũng cảm cứu thằng Hoan dưới ngòi nước.

A. Vì…….nên B. Mặc dù……nhưng

C. Nếu ……thì D. Chẳng những…..mà

Câu 9: _Tìm 3 động từ có trong câu sau: “_Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau rồi chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ..”. Đặt một câu văn có sử dụng một trong những động từ đó._ ( 1 điểm)_

- Động từ:……….. ……………………………………………………………………………

- Đặt câu:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

Câu 10: Phân tích cấu tạo câu và nêu tác dụng của dấu phẩy trong câu văn sau._ ( 1 điểm)_

“Chiều nay, thằng Hoan học lớp 3C mải đuổi theo con cào cào, trượt chân sa xuống ngòi nước.”

Chủ ngữ:……………………………………………………………………………………………

Vị ngữ:………………………………………………………………………………………........

Tác dụng của dấu phẩy:…………………………………………………………………………….

………………………………………………….................................................................................………………………………………………….................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học: 2018– 2019.

Môn: Tiếng Việt lớp 5( Phần viết); Thời gian: 50 phút.
I. Chính tả: (_2 điểm_) (15phút)

Bài viết: _“Út Vịnh”_

Nhà Út Vịnh ở ngay bên đường sắt. Mấy năm nay, đoạn đường này thường có sự cố.

Tháng trước, trường của Út Vịnh phát động phong trào _Em yêu đường sắt quê em_. Học sinh cam kết không chơi trên đường tàu, không ném đá lên tàu và đường tàu, cùng nhau bảo vệ an toàn cho những chuyến tàu qua. Vịnh nhận việc khó nhất là thuyết phục Sơn – một bạn rất nghịch, thường chạy trên đường tàu thả diều. Thuyết phục mãi, Sơn mới hiểu ra và hứa không chơi dại như vậy nữa.

_Theo_ Tô Phương

II. Tập làm văn: (8 điểm) (35 phút)

Đề bài: Tả trường em trước buổi học.
HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA TOÁN LỚP 5 CUỐI HỌC KÌ II NH 2018-2019

I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Đề A Mỗi câu đúng : 0,5 điểm ( TC : 4 đ) Đề B Mỗi câu đúng : 0,5 điểm ( TC : 4 đ)
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8
B

C

B

D

C

B

A

D
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8
A

C

D

B

C

A

C

B
II/ Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm) Đặt tính, tính đúng kết quả mỗi bài được 0,5 điểm

*

216,34+ 85,76 b) 27 – 14,23 c) 6,53 x 9,4 d) 96,2: 37
216,34 27 6,53 96,2 37

+ ‑ x 222 2,6

85,76 14,23 9,4 0

302,1 12,77 2612

5877

61,382

Đề A

Câu 10/ _( 1 điểm_) Điền số thích hợp vào chỗ chấm : (Mức 3)

a. =2,075 (0,5 đ) b. 270 phút = 4giờ 30phút (0,5 đ)

Câu 11/_ (2điểm)_ (Mức 3)

Tổng vận tốc của hai xe là: 45 + 30 = 75 (km/giờ) (0,5 đ)

Thời gian đi để ô tô gặp xe máy là: 337,5 : 75 = 4,5 (giờ) (0,5 đ)

Đổi 4,5 giờ= 4 giờ 30 phút.

*

Ô tô gặp xe máy lúc: 7 giờ + 4 giờ 30 phút= 11 giờ 30 phút (0,5 đ) *

Chỗ gặp nhau của hai xe cách A là: 45 x 4,5 = 202,5 (km) (0,5 đ)
Đáp số: a) 11 giờ 30 phút b) 202,5km

Đề B

Câu 10/ _( 1 điểm_) Điền số thích hợp vào chỗ chấm : (Mức 3)

a. =2,075 (0,5 đ) b. 290 phút =4giờ 50phút(0,5 đ)

Câu 11/_ (2điểm)_ (Mức 3)

Tổng vận tốc của hai xe là: 54 + 30 = 84 (km/giờ) (0,5 đ)

Thời gian đi để ô tô gặp xe máy là: 294 : 84 = 3,5 (giờ) (0,5 đ)

Đổi 3,5 giờ= 3 giờ 30 phút.

*

Ô tô gặp xe máy lúc: 7 giờ + 3 giờ 30 phút= 10 giờ 30 phút (0,5 đ) *

Chỗ gặp nhau của hai xe cách A là: 54 x 3,5 = 189 (km) (0,5 đ)
Đáp số: a) 10 giờ 30 phút b) 189 km

Câu 4/ (1đ) Tìm X:

X: + X : 0,125+ X: 20% = 106,5 -37,5

X : 0,5 + X: 0,125 + X : 0,2 = 69

X x 2 + X x 8 + X x 5 = 69

X x ( 2 + 8+ 5) = 69

X = 69: 15

X = 4,6 ( Mọi cách giải khác nếu đúng đều được điểm tối đa)
ĐÁP ÁN CHẤM BÀI KT CUỐI KÌ II

Môn: Tiếng Việt ( Đọc hiểu).

Năm học: 2018 – 2019.
II. Đọc hiểu: (_5 điểm_) ( ĐỀ A) ( ĐỀ B)

1. Bài đọc: Con gái
Câu

1

2

3

4

7

8
Đáp án

B

D

A

B

C

D
Câu

1

2

3

4

7

8
Đáp án

D

D

C

A

B

D
Câu 5: Đọc câu chuyện em có suy nghĩ gì về bạn Mơ?

Đọc câu chuyện này,em có suy nghĩ về bạn Mơ: Mơ học giỏi, chăm làm, ngoan ngoãn, hiếu thảo làm vui lòng cha mẹ, dũng cảm cứu bạn Hoan.
Câu 6: Nêu ý nghĩa của bài học? Em học tập được gì qua bài tập đọc?

Phê phán quan niệm lạc hậu “Trọng nam khinh nữ”. Khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn, làm thay đổi cách hiểu chưa đúng của cha mẹ em về việc sinh con gái.
- HS tự nêu ý kiến của mình: Phản đối quan niệm trong nam khinh nữ. Học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn và hiếu nghĩa với cha mẹ. Giúp đỡ mẹ cha và mọi người.

Câu 9: _Tìm 3 động từ có trong câu sau: “_Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặ
 
Gửi ý kiến