Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi tháng lần 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tang Van Dung
Ngày gửi: 20h:25' 04-11-2021
Dung lượng: 66.5 KB
Số lượt tải: 191
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN


ĐỀ THI THÁNG LẦN I
Năm học 2021 - 2022
Môn thi: Hoá học 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)


Mã đề thi 628

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; Na = 23; K =39, N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 Mg = 24; Ca = 40; Ba =137

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng
A. với dd iôt. B. với axit H2SO4. C. với kiềm. D. thuỷ phân.
Câu 2: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?
A. Xenlulozơ. B. Amilopectin. C. amilozơ. D. PE.
Câu 3: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?
A. [C6H8O2(OH)3]n. B. [C6H5O2(OH)3]n. C. [C6H7O2(OH)3]n. D. [C6H7O3(OH)3]n.
Câu 4: Cacbonhidrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường ?
A. Mantozơ. B. Glucozơ. C. Fructozơ. D. Saccarozơ.
Câu 5: Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là
A. 1 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 6: Phản ứng thủy phân chất béo luôn thu được
A. glixerol. B. axit béo.
C. muối natri của axit béo. D. muối kali của axit béo.
Câu 7: Etyl fomat có công thức là
A. C2H5COOCH3. B. HCOOC2H5. C. CH3COOCH=CH2. D. CH3COOCH3.
Câu 8: Khi xà phòng hoá triolein ta thu được sản phẩm là
A. C17H35COOH và glixerol. B. C17H33COONa và glixerol.
C. C17H33COOH và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 9: Cho biết chất nào sau đây thuộc monosacarit:
A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Xenlulozơ. D. Tinh bột.
Câu 10: Este X có các đặc điểm sau:
- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau.
- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).
Có các phát biểu:
(1) Chất X thuộc loại este no, đơn chức.
(2) Chất Y tan vô hạn trong nước.
(3) Đun Z với dd H2SO4 đặc ở 1700C thu được anken.
(4) Trong điều kiện thường chất Z ở trạng thái lỏng.
(5) X có thể hòa tan Cu(OH)2 tạo ra dd màu xanh.
Số phát biểu đúng là
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 11: Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột hiệu với suất phản ứng đạt 80%. Khối lượng ancol etylic thu được là
A. 350 kg. B. 295,3 kg. C. 290 kg. D. 300 kg.
Câu 12: Khi thủy phân phenyl axetat trong dd NaOH dư, đun nóng thu được sản phẩm hữu cơ là
A. CH3COOH và C6H5ONa. B. CH3COONa và C6H5OH.
C. CH3COONa và C6H5ONa. D. C6H5COONa và CH3OH.
Câu 13: Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X vừa đủ trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri, stearat, natri panmitat và C17HyCOONa). Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 1,55 mol O2, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Giá trị của m là:
A.  17,96.  B.  16,12.  C.  19,56.  D.  17,72.
Câu 14: Phân tử khối của tristearin là
A. 890. B. 884. C. 878. D. 806.
Câu 15: Thủy phân este CH3CH2COOCH3 thu được ancol có công thức là
A. C3H5OH. B. C3H7OH. C. CH3OH. D. C2H5OH.
Câu 16: Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng
A. với dd iôt. B. thuỷ phân. C. với axit H2SO4. D. với
 
Gửi ý kiến