Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử môn hóa THPT Chuyên Tuyên Quang (lần 2) - 2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Người gửi: trần thu hà
Ngày gửi: 20h:24' 14-09-2021
Dung lượng: 64.3 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bàithi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Mônthithànhphần: HÓA HỌC
(Đềthicó 04 trang)Thờigian: 50 phút(khôngkểthờigianphátđề)
Mãđề: 001
Họvàtên:………………………………………………BD……………….Lớp………………
TôvàoPhiếu TLTN phươngánđúngnhất
Cho nguyêntửkhối (theođvC)củacácnguyêntố: H=1; C=12; O=16; N=14; Cl=35,5; Na=23;
K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Al=27; Fe=56; Ni=59; Cr=52; Cu=64; Ag=108.

Câu 1: Cho m gam dung dịch glucozơ 16,2% vào dung dịch AgNO3 dư, đun nóng, sau phản ứng thu được 38,88 gam Ag. Giá trị của m là
A. 200.       B. 250.       C. 300.       D. 280.
Câu 2: Hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố C và H là
A. Metyl clorua.       B. Anilin.       C. Anđehit fomic.       D. Metan.
Câu 3: Hãy sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự tăng dần tính bazơ: (1) metylamin, (2) amoniac, (3) etylamin; (4) anilin; (5) đimetylamin.
A. (2) < (1) < (3) < (4) < (5).     B. (4) < (2) < (1) < (3) < (5).
C. (4) < (5) < (2) < (3) < (1).        D. (2) < (5) < (4) < (3) < (1).
Câu 4: Triolein có công thức cấu tạo là
A. (C15H31COO)3C3H5.       B. (C17H33COO)3C3H5.
C. (C17H35COO)3C3H5.      D. (C17H31COO)3C3H5.
Câu 5: Cho các kim loại Na, Ba, Fe, Mg, Zn, Cu lần lượt phản ứng với dung dịch AgNO3. Số trường hợp phản ứng tạo ra kim loại là
A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.
Câu 6: Cho biết có bao nhiêu dẫn xuất benzen có công thức phân tử C8H10O tác dụng được với Na nhưng không tác dụng được với NaOH?
A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.
Câu 7: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. CH3CH2OH.       B. CH3CH3.        C. CH3CHO.       D. CH3COOH.
Câu 8: Chất X có công thức C5H10O2, đun nóng X với dung dịch NaOH thu được ancol có phân tử khối bằng 32. Số công thức cấu tạo của X là
A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.
Câu 9: Al2O3 không tan được trong dung dịch chứa chất nào sau đây?
A. HCI.        B. Ba(OH)2.       C. NaNO3.       D. NaHSO4.
Câu 10: Cho từ từ đến hết dung dịch chứa x mol HCl vào dung dịch X chứa đồng thời 0,3 mol Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,032 lít CO2 (đktc). Giá trị của x là
A. 0,36.       B. 0,8.       C. 0,48.       D. 0,18.
Câu 11: Polime nào sau đây trong thành phần nguyên tố chứa nitơ?
A. Cao su buna.       B. Poli(vinyl clorua).       C. Tơ nilon-7.       D. Polietilen
Câu 12: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Al.        B. K.     C. Fe.        D. Mg.
Câu 13: Chọn phát biểu đúng
A. Thủy phân vinyl axetat trong môi trường kiềm thu được ancol.
B. Công thức phân tử của tristearin là C57H108O6.
C. Chất béo lỏng dễ bị oxi hóa bởi oxi không khí hơn chất béo rắn.
D. Ở điều kiện thường triolein là chất rắn không tan trong nước, nhẹ hơn nước.
Câu 14: Đốt cháy a gam P trong O2 (dư) tạo thành chất X. Cho X tác dụng với dung dịch chứa 0,09 mol Ba(OH)2 rồi cô cạn thu được 19,01 gam muối khan. Giá trị của a là
A. 1,395.        B. 4,34.        C. 3,50.        D. 2,17.
Câu 15: Cặp ion cùng tồn tại trong dung dịch là
A. OH-, Ba2+.       B. Ba2+, SO42-.       C. HSO4-, HCO3-.       D. H+, OH-.
Câu 16: Cho các chất: glucozơ, fructozơ, tinh bột, xenlulozơ, benzyl axetat, glixerol. Số chất có
 
Gửi ý kiến