Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Học sih giỏi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Đỗ Thị Hoà
Ngày gửi: 14h:22' 13-01-2022
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT
HẬU LỘC

Đề thi chính thức
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2018 - 2019
Môn Thi: HÓA HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (2đ) Cho các chất Zn, S, Cu, Fe, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng.
Hãy chọn các chất có thể dùng để điều chế hiđro? Viết các PTHH xảy ra.
Để thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm người ta có thể dùng những cách nào? Mô tả bằng hình vẽ.
Câu 2: (2đ) Cân bằng các phản ứng hóa học sau:
FeS + O2 Fe2O3 + SO2
FexOy + CO Fe + CO2
Fe2O3 + H2 FeaOb + H2O
CxHy(COOH)2 + O2 CO2 + H2O
Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + N2O + H2O
CnH2n-2 + O2 CO2 + H2O
Câu 3: (2đ) Cho các oxit sau: CO2, P2O5, CaO, Fe2O3, Mn2O7, SiO2, CO, N2O5.
a. Đọc tên các oxit trên.
b. Viết các axit hoặc bazơ tương ứng (nếu có) của các oxit đó.
Câu 4: (2đ) Nêu phương pháp phân biệt các chất riêng biệt sau: Na2O, P2O5, SiO2, CuO, Ca.
Câu 5: (2đ) a. Dẫn một luồng khí hiđro nóng đi qua các ống mắc nối tiếp chứa lần lượt các chất sau: MgO, CuO, Fe2O3, BaO. Viết các PTHH xảy ra ở mỗi ống (nếu có).
b. Tính số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 68,4 gam Al2(SO4)3.
Câu 6: (2đ)
1. Tại sao hỗn hợp của hiđro và oxi lại gây nổ khi cháy? Hỗn hợp gây nổ mạnh nhất khi nào?
2. Trong phòng thid nghiệm người ta thường điều chế hiđro bằng cách cho kẽm viên tác dụng với dung dịch axit clohiđric và thử tính chất của hiđro bằng cách đốt hiđro ở đầu ống dẫn khí. Để tránh nguy hiểm cần chú ý điều gì?
Câu 7: (2đ) Hợp chất A có công thức R2X, trong đó R chiếm 74,19% về khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử R2X là 30. Tìm công thức phân tử của R2X.
Câu 8: (2đ) Hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối đối với H2 là 3,6. Nung nóng một thời gian sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu thu được hỗn hợp khí B gồm 3 khí N2, H2 và NH3 có tỉ khối đối với H2 bằng 4,5.
a. Tính phần trăm về thể tích mỗi khí trong A và B.
b. Tính hiệu suất phản ứng.
Câu 9: (2đ) Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit FexOy nung nóng. Sau phản ứng thu được hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy ra hoàn toàn).
a. Tìm giá trị m?
b. Tìm công thức phân tử oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.
Câu 10: (2đ) Cho 11,3 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg và Zn vào dung dịch chứa 36,5 gam axit HCl, phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a. Axit HCl hết hay dư?
b. Nếu sau phản ứng thu được 8,96 lít khí ở đktc, hãy tính khối lượng ZnCl2 và MgCl2 thu được.
(Cho N = 14; H = 1; Fe = 56; O = 16; Mg = 24; Zn =65; Cl = 35,5;
Số proton: PNa = 11; PCa = 20; PO = 8; PC = 6; PN = 7)

 
Gửi ý kiến