Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Bích Thuỷ
Ngày gửi: 19h:04' 08-11-2018
Dung lượng: 129.5 KB
Số lượt tải: 301
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT SỐ 2 TP LÀO CAI
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

TỔ TOÁN - TIN
MÔN HÌNH HỌC - LỚP 10A3


Đề số 1:
Câu 1(6 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm 
a, Chứng minh rằng A, B, C là ba đỉnh của một tam giác;
b, Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng BC;
c, Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác OACD là hình bình hành;
d, Tìm tọa độ điểm E sao cho B là trọng tâm của tam giác ACE;
e, Tìm tọa độ điểm N sao cho 
Câu 2(3 điểm): Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, N là điểm trên cạnh AC sao cho Chứng minh rằng:
a, b, 
Câu 3(1 điểm): Cho tam giác ABC. Ba điểm E, F, G được xác định bởi , , . Hãy phân tích vectơ theo hai vectơ và 


TRƯỜNG THPT SỐ 2 TP LÀO CAI
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

TỔ TOÁN - TIN
MÔN HÌNH HỌC - LỚP 10A3


Đề số 2:
Câu 1(6 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có 
a, Tìm tọa độ các vectơ
b, Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC;
c, Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABDC là hình bình hành;
d, Tìm tọa độ điểm E sao cho B là trọng tâm của tam giác OCE;
e, Tìm tọa độ điểm sao cho ba điểm A, C, P thẳng hàng.
Câu 2(3 điểm): Cho tam giác ABC có M là trung điểm của AB, N là điểm trên cạnh BC sao cho Chứng minh rằng:
a, b, 
Câu 3(1 điểm): Cho tam giác ABC. Gọi D và M là các điểm xác định bởi , . Hãy phân tích vectơ theo hai vectơ và 
TRƯỜNG THPT SỐ 2 TP LÀO CAI
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

TỔ TOÁN - TIN
MÔN HÌNH HỌC - LỚP 10A3


Đề số 3:
Câu 1(6 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm 
a, Chứng minh rằng A, B, C là ba đỉnh của một tam giác;
b, Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AC;
c, Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác CDAB là hình bình hành;
d, Tìm tọa độ điểm E sao cho A là trọng tâm của tam giác OBE;
e, Tìm tọa độ điểm N sao cho 
Câu 2(3 điểm): Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, N là điểm trên cạnh AB sao cho Chứng minh rằng:
a, b, 
Câu 3(1 điểm): Cho tam giác ABC. Ba điểm P, Q, R được xác định bởi , , , . Hãy phân tích vectơ theo hai vectơ và 

TRƯỜNG THPT SỐ 2 TP LÀO CAI
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

TỔ TOÁN - TIN
MÔN HÌNH HỌC - LỚP 10A3


Đề số 4:
Câu 1(6 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có 
a, Tìm tọa độ các vectơ
b, Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC;
c, Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ODCA là hình bình hành;
d, Tìm tọa độ điểm I đối xứng với điểm B qua điểm C;
e, Tìm tọa độ điểm sao cho ba điểm A, B, P thẳng hàng.
Câu 2(3 điểm): Cho tam giác ABC có E là trung điểm của AC, F là điểm trên cạnh BC sao cho Chứng minh rằng:
a, b, 
Câu 3(1 điểm): Cho tam giác ABC. Gọi D và M là các điểm xác định bởi , . Hãy phân tích vectơ theo hai vectơ và 
 
Gửi ý kiến