Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hình học 10. Kiểm tra 1 tiết

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - vũ thị huyền

Ngày gửi: 2021-08-03 17:31:29

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2021-03-06 10:43:47

Word-logo-small

Hình học 7. Kiểm tra 1 tiết -...

Ngày gửi: 2020-11-01 20:03:55

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết chương 6 - Ng...

Ngày gửi: 2020-10-31 23:21:18

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Huỳnh Phú C...

Ngày gửi: 2020-06-07 19:58:09

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - phan ái ngọc

Ngày gửi: 2020-06-07 16:47:22

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2020-06-03 16:09:58

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đinh Lê Thế...

Ngày gửi: 2020-06-03 10:07:19

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết PTĐT - Nguyễn...

Ngày gửi: 2020-05-30 14:43:04

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Võ Thành Đắc

Ngày gửi: 2020-05-26 21:51:26

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết phuong trinh ...

Ngày gửi: 2020-04-09 04:06:30

Word-logo-small

Hình học 10 kiểm tra 1 tiết -...

Ngày gửi: 2020-03-31 09:22:17

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Vũ Tuấn Anh

Ngày gửi: 2019-11-30 06:02:23

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết chuong 1 - Hồ...

Ngày gửi: 2019-11-22 08:30:37

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Bùi Đình Triển

Ngày gửi: 2019-11-10 20:38:43

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết (ON CHUONG I ...

Ngày gửi: 2019-11-07 14:19:45

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Trần Văn Thanh

Ngày gửi: 2019-11-03 07:01:07

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Thien Thi Le

Ngày gửi: 2019-10-24 06:03:18

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Phan Minh Tâm

Ngày gửi: 2019-10-12 16:48:04

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Phan Minh Tâm

Ngày gửi: 2019-10-12 16:47:34

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Đức ...

Ngày gửi: 2019-09-12 00:07:47

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2019-05-06 21:38:25

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đinh Thế Long

Ngày gửi: 2019-04-21 08:41:14

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - nguyễn thái...

Ngày gửi: 2019-04-13 08:46:56

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - lê thị thảo

Ngày gửi: 2019-04-05 20:50:38

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2019-04-03 10:02:09

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2019-04-03 10:01:37

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2019-04-03 10:00:48

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Võ Thị Thu Hà

Ngày gửi: 2019-03-30 19:42:03

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Hoàng Thành...

Ngày gửi: 2019-03-29 15:48:30

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - CB - Nguyễn...

Ngày gửi: 2019-03-24 11:07:42

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2019-03-22 05:54:33

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Dương Văn N...

Ngày gửi: 2019-03-06 11:08:24

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Dương Văn N...

Ngày gửi: 2019-03-06 11:05:32

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Hoàng Thị K...

Ngày gửi: 2019-03-05 20:42:31

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Trần Thiên ...

Ngày gửi: 2019-03-05 08:38:24