Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phạm Đình Nguyên
Ngày gửi: 14h:43' 30-05-2020
Dung lượng: 93.5 KB
Số lượt tải: 517
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra Phương trình đường thẳng số 2
Phần trắc nghiệm ( 10 câu – 5 điểm)
Câu 1: Ch đường thẳng : Có phương trình tổng quát là
A. : x – 2y + 3 = 0 B. : x + 2y – 5 = 0 C. : x + 2y – 1 = 0 D. 2x + 4y + 3 = 0
Câu 2 : Cho 2 điểm A(4 ; (1) , B(1 ; (4 ).Phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x + y = 5 B. x + y = 1 C. x ( y = 0 D. x ( y = 1
Câu 3: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B((6 ; 2)
A. x + 3y = 0 B. 3x ( y = 0 C. 3x ( y + 10 = 0 D. x + y ( 2 = 0
Câu 4: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm O(0 ; 0) và song song với đường thẳng có phương trình 6x ( 4y + 1 = 0.
A. 4x + 6y = 0 B. 3x ( 2y = 0 C. 3x ( y ( 1 = 0 D. 6x ( 4y ( 1 = 0
Câu 6: Cho (ABC có A(1 ; 1), B(0 ; (2), C(4 ; 2). Phương trình tổng quát của trung tuyến CM.
A. 5x ( 7y (6 = 0 B. 2x + 3y (14 = 0 C. 3x + 7y (26 = 0 D. 6x ( 5y (1 = 0
Câu 7: Cho (ABC có A(2 ; (1), B(4 ; 5), C((3 ; 2). Phương trình tổng quát của đường cao AH.
A. 3x + 7y + 1 = 0 B. (3x + 7y + 13 = 0 C. 7x + 3y +13 = 0 D. 7x + 3y (11 = 0
Câu 8: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đ.thẳng ( : 4x ( 3y ( 26 = 0 và đường thẳng D : 3x + 4y ( 7 = 0.
A. (2 ; (6) B. (5 ; 2) C. (5 ; (2) D. Không giao điểm.
Câu 9: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây : (1 : và (2 : 6x (2y ( 8 = 0.
A. Song song. B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Trùng nhau. D. Vuông góc nhau.
Câu 11: Cho đường thẳng ( : 3x + 4y + m = 0 . Tìm giá trị của m để khoảng cách từ điểm A(1; 1) đến đường thẳng ( bằng 2?
A. m = 3; m = - 17 B. m = 0; m = 22 C. m = 1; m = -17 D. m = -3; m = 17
Câu 12: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song ?
(1: 2x + (m2 + 1)y – 3 = 0 và (2 : x + my – 100 = 0.
A. m = 1 hoặc m = 2 B. m = 1 hoặc m = 0 C. m = 2 D. m = 1
Câu 13: Với giá trị nào của m thì 2 đường thẳng sau đây vuông góc ?
(1 : và (2 : 
A. Không m nào B. C. D..
Câu 14: Đường thẳng có phương trình 3x + y – 15 = 0. Có phương trình tham số là
A. B.. C. D. 
Câu 15: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng (1 : 3x – 4y = 0 và (2 : 6x – 8y – 101 = 0
A. 10,1 B. 1,01 C. 101 D. .
Tự luận ( 4 câu – 5 điểm)
Câu 1. (2 điểm, mức độ nhận biết)
Viết phương trình đường thẳng đi qua hai A(1; - 3) và B( -2; 5)
Câu 2. (1 điểm, mức độ thông hiểu)
Cho đường thẳng : x + 2y + 2 = 0 và điểm A(1; 4). Tìm điểm B trên đường thẳng AB sao cho đoạn thẳng AB nhỏ nhất
 
Gửi ý kiến