Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Thanh Thảo
Ngày gửi: 09h:12' 26-10-2021
Dung lượng: 891.5 KB
Số lượt tải: 278
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN CÔNG NGHỆ 8
I. Trắcnghiệm (5 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau:
Câu 1:Trênbảnvẽkĩthuậtthườngdùnghìnhcắtđể:
A. Sửdụngthuậntiệnbảnvẽ. B. Cho đẹp.
C. Biểudiễnhìnhdạngbêntrong. D. Biểudiễnhìnhdạngbênngoài.
Câu 2:Hìnhchiếubằngthuộcmặtphẳngchiếunào? Vàcóhướngchiếunhưthếnào?
A. Mặtphẳngchiếubằngtừtrướctới. B. Mặtphẳngchiếubằngtừsautới.
C. Mặtphẳngchiếubằngtừtrênxuống. D. Mặtphẳngchiếubằngtừtrái qua.
Câu 3:Vịtrícáchìnhchiếutrênbảnvẽnhưsau:
A. Hìnhchiếubằng ở dướihìnhchiếuđứng, hìnhchiếucạnh ở bênphảihìnhchiếuđứng.
B. Hìnhchiếubằng ở trênhìnhchiếuđứng, hìnhchiếucạnh ở bêntráihìnhchiếuđứng.
C. Hìnhchiếucạnh ở bênphảihìnhchiếuđứng, hìnhchiếubằng ở bêntráihìnhchiếuđứng.
D. Hìnhchiếuđứng ở dướihìnhchiếubằng, hìnhchiếucạnh ở bênphảihìnhchiếubằng.
Câu 4: Hìnhhộpchữnhậtđược bao bởinhữnghìnhgì?
A. Hình tam giác B. Hìnhchữnhật C. Hìnhđagiácphẳng D. Hìnhbìnhhành
Câu 5:Hìnhchiếutrênmặtphẳng song songvớitrục quay củahìnhcầulàhình:
A. Hìnhchữnhật B. Hìnhvuông C. Hìnhtròn D. Tam giác
Câu 6: Khi quay 1 hình tam giácvuôngmộtvòngquanhmộtcạnhgócvuôngcốđịnh ta đượchình:
A. Hìnhtrụ B. Hìnhcầu C. Hìnhnón D. Hìnhlăngtrụ
Câu7 :Trong ba hình 1,2,3hình nào thể hiện phép chiếu xuyên tâm ?
/
Hình 1 Hình 2 Hình 3
Hình 1 vàhình 3
Hình 2
Hình 3
Hình 1

Câu 8:Vìsaochúng ta cầnhọcvẽkĩthuật ?
A.Đểứngdụngvàođờisốngsảnxuất
B. Đểtrởthànhnhàthiếtkế
C. Đểtạođiềukiệnhọctốtcácmôn khoa họckĩthuậtkhác.
D. Đểứngdụngvàođờisốngsảnxuất, tạođiềukiệnhọctốtcácmôn khoa họckĩthuậtkhác.
Câu 9:Nếuđặtmặtđáycủahìnhnón, song songvớimặtphẳngchiếucạnhthìhìnhchiếuđứngvàhìnhchiếucạnhlàhìnhgì?
A. Hai hình tam giáccân B. Hai hìnhtròn
C. Hìnhtròn, hình tam giáccân D. Hình tam giáccân, hìnhtròn

Câu10 :Bảnvẽkĩthuậtthườngdùngtronglĩnhvựcnào?A. Nôngnghiệp B. Giao thông C. Xâydựng D. Nôngnghiệp, giaothông, xâydựngCâu11 :Trong ba hình 1,2,3, hình nào thể hiện phép chiếu vuông góc ?
/
Hình 1 Hình 2 Hình 3
Hình 1 vàhình 3
C. Hình 3
B. Hình 2
D. Hình 1

Câu12 :Thếnàolàhìnhcắt? A. Hìnhcắtlàhìnhbiểudiễnphầnvậtthể ở phíatrướcmặtphẳngcắt. B. Hìnhcắtlàhìnhbiểudiễnphầnvậtthể ở phíasaumặtphẳngcắt. C. Hìnhcắtlàhìnhbiểudiễnphầnvậtthểcủamặtphẳngcắt. D. Hìnhcắtlàhìnhbiểudiễnphầnvậtthể ở phíabênphảimặtphẳngcắt. Câu13 :Phátbiểunàosauđâyđúngkhinóivềbảnvẽkĩthuật? A. Làcácthông tin kĩthuậttrìnhbàydướidạnghìnhvẽtheoquytắcthốngnhất.B. Làcácthông tin kĩthuậttrìnhbàydướidạngcáckíhiệutheoquytắcthốngnhất. C. Thườngvẽkhôngtheotỉlệ. D. Làcácthông tin kĩthuậttrìnhbàydướidạnghìnhvẽ, kíhiệutheoquytắcthốngnhất.Câu14 :Hìnhchópđềuđược bao bởinhữnghìnhgì?A. Hìnhđagiácđềuvàcáchình tam giáccân B. Hìnhchữnhậtvàcáchình tam giáccân C. Hìnhđagiácđềuvàcáchìnhchữnhật D. Hìnhbìnhhànhvàcáchình tam giáccânCâu 15 :Hìnhnàodướiđâykhôngphảilàhìnhđadiện?
/ Hình
 / Hình 2
 / Hình 3
 / Hình 4

A. Hình 4 B. Hình 3 C. Hình 2 D. Hình 1
II. TỰ LUẬN(5 điểm)
Câu 16:( 2 điểm) : Đọcbảnvẽhìnhchiếucủahìnhlăngtrụ tam giácđều? (Hìnhchiếu, hìnhdạng, kíchthước)
//

Câu 17. (2 điểm):
a) Khối tròn xoay được tạo thành như thế nào?
b) Kể tên 3 vật có hình dạng khối tròn xoay?
Câu 18. (1 điểm): Cho vật thể có dạng như sau.
Hãy vẽ các hình chiếu (đứng, bằng, cạnh) của vật thể
trên cùng bản vẽ kĩ thuật? ( d= 3cm, h= 4cm)

 
Gửi ý kiến