Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà thị hiền
Ngày gửi: 11h:50' 27-10-2021
Dung lượng: 14.9 KB
Số lượt tải: 217
Số lượt thích: 1 người (nguyễn thị tuyết)
KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn Toán- Lớp 4 - Thời gian làm bài: 40 phút
Họ tên học sinh:......................................................................Lớp : 4.........
Điểm
Lời nhận xét của thầy cô giáo

I. Phần trắc nghiệm:Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:
1. Số gồm bảy mươi triệu, bảy mươi nghìn và bảy mươi viết là:
A. 70 070 070 B. 70 007 070 C. 707 070 D. 70 070 70
2.Số bé nhất có 6 chữ số khác nhau là:
A. 123456 B.12345 C. 120345 D. 102345
3. Tổng của dãy số 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 là:
A. 60 B. 70 C. 72 D. 50
4. 2 thế kỉ = ... năm.
A. 100 B. 1000 C. 20 D. 200.
5. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 27 tấn 72 kg = ... kg là:
A. 72 B. 2772 C. 27072 D. 27720
6. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
A. Góc tù lớn hơn góc vuông. ......
B. Góc bẹt bé hơn góc tù. .....
C. Góc vuông bé hơn góc nhọn. .....
D. Góc bẹt bằng 2 góc vuông. .....
7. Các góc được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. Góc vuông, góc nhọn, góc bẹt, góc tù.
B. Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.
C. Góc tù, góc vuông, góc bẹt, góc nhọn.
D. Góc bẹt, góc tù, góc vuông, góc nhọn.
8. Trung bình cộng của hai số bằng 20. Biết một trong hai số là 18. Số kia là:
A. 40 B. 38 C. 22 D. 2
9. Tổng số tuổi bố và con là 54 tuổi, bố hơn con 28 tuổi. Tính tuổi bố và tuổi con.Tuổi bố
và tuổi con là:
A. 40 tuổi – 14 tuổi B. 42 tuổi – 12 tuổi
C. 41 tuổi – 13 tuổi D. 39 tuổi – 15 tuổi.
10. Nếu ngày 24 tháng 10 là thứ ba thì ngày 1 tháng 11 cùng năm đó là:
A. thứ hai B. thứ ba C. thứ tư D. thứ năm
Phần 2. Tự luận
Bài 1. Đặt tính rồi tính :
386259 + 260837 435260 – 92753 10287 x 5 61934 : 6
........................... ........................... .............................. ..............................
........................... ........................... .............................. ..............................
........................... ........................... .............................. ..............................

Bài 2. Tìm x :
a) x : 2 + 24760 = 48270 b) 8148 : 6 + x = 1237 x 2 + 2965
................................................. ............................................................
................................................. .............................................................
................................................. .............................................................
................................................. .............................................................
................................................. .............................................................
................................................. ............................................................
Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 2 giờ 20 phút = ........phút b) 130 phút = ...........giờ.........phút
4 phút 15 giây =.........giây 150 giây = ..........phút...........giây
Bài 4. Một công ty chở hàng lên miền núi 5 xe đầu mỗi xe chở 96 tạ hàng, 3 xe sau mỗi xe chở 64 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu tạ hàng?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Bài 5. Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Gửi ý kiến