Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Liên
Ngày gửi: 00h:10' 22-11-2021
Dung lượng: 453.7 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT XUÂN LỘC Ngày ….… tháng …… năm 2021
TRƯỜNG THCS:………………………………..KIỂM TRAGIỮA HỌC KÌ I_NH: 2021-2022
Họ tên:………………………………………..……Lớp: 6… MÔN:TOÁNThời gian: 60 phút
Số báo danh
Chữ kí giám thị 1
Chữ kí giám thị 2
Số thứ tự
Số mật mã

(
Lời phê
Giám khảo 1

Giám khảo 2
Điểm
Số thứ tự
Số mật mã

Trắc nghiệm:
Chọn câu đúng nhất và ghi vào khung trả lời chữ cái tương ứng trong các câu sau:
Câu 1: Gọi A là tập hợp các chữ số trong số 2021 thì
A. A = ( 2;0;1;2}
B. A = {0; 1; 2}

C. A = {1; 2}
D. A = {x( N*/ x < 3 }.


Câu 2: Chọn cách viết đúng trong các cách viết sau
A. 0 ( N
B. 2,5 ( N
C. 0 ( N*
D. 1 ∉N*.


Câu 3. Cho H = {x( N*/ x ≤ 20 }. Số phần tử của tập hợp H là:
A. 19
B. 10
C. 21
D. 20.


Câu 4.Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10.
A.A = ( 4; 5; 6; 7; 8; 9}. B. A = ( 4; 5; 6; 7; 8; 9;10}.
C. A = (3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}. D. A = (3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}.

Câu 5.Biết . Số cần điền vào dấu ? là
A.. B. . C. . D. .

Câu 6.Trong phép chia cho số dư có thể là
A.. B. . C. . D..

Câu 7.Kết quả phép tính là
A.. B. . C. . D. .

Câu 8. Số tự nhiên thỏa mãn là
A.. B. . C. . D. .

Câu 9.Kết quả phép tính là
A.. B. . C. . D. .
Câu 10. Số tự nhiên thỏa mãn là
A.. B. . C. . D. .

Câu 11. Kết quả phép tính: 22 + 23: 2 bằng:
A. 45
B. 25
C. 24
D. 8.


Câu 12: Công thức nào sau đây thể hiện một tính chất của lũy thừa
A. am.an = (a+a)m+n
B. am.an = am.n
C. am.an = am+n
D. am.an = am-n


Câu 13: Kết quả phép tính79 . 7: 73 viết dưới dạng một lũy thừa là:
A. 49
B. 76
C. 343
D. 77


Câu 14: Kết quả phép tính: 13 – 5 + 3 là:
A. 5
B. 11
C. 12
D. 8.


Câu 15:Phân tích số 54 ra thừa số nguyên tố được:
A. 54 = 2.33
 B. 54 = 3.23
 C. 54 = 2.32
 D. 54 = 3.22


Câu 16: Cho 4 số tự nhiên: 2020; 2025; 3020; 4050. Có bao nhiêu số chia hết cho cả 2;3;5;9
A.4
B. 3
C.2
D. 1.


Câu 17: Trong các phép tính sau phép tính nào có kết quả là số nguyên tố
A. 3.5.7+ 11.13
B. 2021+ 2024.
C. 2.3.5 - 4.7
D. 3.5.7 +7.11.13.


Câu 18: Để 5 chia hết cho x + 3 thì số tự nhiên x bằng
A.2
B. 3
C. 5
D. 7.


Câu 19. Trong các tập hợp sau tập hợp nào là bội của 8:
A.{0;1;2;4;8}
B. {1;2;4;8}
C. {0;8;16;24}
D. {0;8;16;24;...}.
 
Gửi ý kiến