Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trần Vũ
Ngày gửi: 20h:09' 10-11-2021
Dung lượng: 768.7 KB
Số lượt tải: 1267
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN TOÁN 8
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Phép nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức

Thực hiện được phép nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức
Thực hiện được phép nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức để rút gọn được biểu thứcSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %


2
0,5đ
5%


1
1,5đ
15%


3
2,0đ
20%

2. Hằng đẳng thức
Nhận dạng được khai triển hằng đẳng thức
Vận dụng hằng đẳng thức để tính được giá trị biểu thức
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5đ
5%

2
0,5đ
5%

4
1,0đ
10%

3. Phân tích đa thức thành nhân tử
Biết vận dụng phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử

Biết vận dụng các phương pháp PTĐT thành nhân tử
Biết vận dụng PTĐT thành nhân tửđể chứng minh chia hết


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5đ
5%
1
2,0đ
20%

1
0,5đ
5%
4
3,0đ
30%

4. Chia đa thức
Nhận biết đa thức A chia hết cho đơn thức B

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5đ
5%2
0.5đ
5%

5.Trục đối xứng, tâm đối xứng
Biết trục đối xứng, tâm đối xứng của các hình (tứ giác)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5đ
5%2
0,5đ
5%

5. Tứ giác; các tứ giác đặc biệt; đường trung bình của tam giác, hình thang.
Biết thế nào là hình thang cân, tổng các góc trong một tứ giác
Nhận biết và tính được độ dài đường trung bình của tam giác, hình thang
Vẽ hình đúng và chứng minh được đoạn thẳng song song
Chứng minh được tứ giác là hình bình hành


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5đ
5%


2
0,5đ
5%
1
0.5đ
5%

1
1,0đ
10%

1
0,5đ
5%
7
3,5
35%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
10
2,5đ
25%

6
1,5đ
15%
1
0,5đ
5%

3
4,5đ
45%

2
1,0đ
10%
22
10đ
100%

ĐỀ BÀI
I. Phần trắc nghiệm (4,0đ): Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng rồi ghi vào bài làm
Câu 1. Đa thức chia hết cho đơn thức nào?
A. 4xy
B. 6x3
C. x5
D. 4x2

Câu 2. Kết quả của phép chia 6xy : 2x là:
A. 12x2y
B. 3y
C. xy
D. 3

Câu 3. Hằng đẳng thức A3 – B3 bằng:
A. 
B. 

C.
D. 

Câu 4. . Kết quả phép nhân ( x – 2 ).(x+3) là
A.x2 + x -6. B.x2 + x +6. C. x2 – x – 6 . D. x2 - x + 6 .
Câu 5.Giá trị của biểu thức 20222– 20212 là
A. 0
B. 1
C. 4043
D. 2022

Câu 6. Dạng khai triển của hằng đẳng thức a2 – b2 là:
A. (a + b)(a– b)
B. a2 +2ab + b2
C. a2 - 2ab + b2
D. (a - b)(a– b)

Câu 7. Phân tích đa thức thành nhân tử, ta được:
A.B.C.D.
Câu 8. Kết quả của phép nhân 3x
 
Gửi ý kiến