Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIỂM TRA GIỮA KỲ I

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Đình Trưởng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:12' 29-11-2021
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 319
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6
TỔ TOÁN – LÝ – TIN NĂM HỌC 2021 – 2022
Thời gian 90 phút

Câu 1:Tập hợp P các số tự nhiên nhỏ hơn 8 có thể viết là:
A. B. 
C. D. 
Câu 2: Chữ số 3 trong số 2358 có giá trị là:
A. 3000 B. 300 C. 30 D. 3
Câu 3: Chỉ ra cặp số tự nhiên liền trước và liền sau của số 97 là:
A. (96; 98) B. (98; 100) C. (100; 101) D. (97; 101)
Câu 4: Cho tập A=(1; 2; 3; 4(. Phần tử nào sau đây thuộc tập A là:
A. 0 B. 3 C. 7 D. 8
Câu 5: Tổng 90 + 42 chia hết cho số nào sau đây:
A. 2 và 5 B. 2 và 3 C. 3 và 5 D. 2; 3 và 5
Câu 6: Cho 27 x và . Thì x có giá trị là:
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
Câu 7: Trong các số tự nhiên sau số nào là số nguyên tố:
A. 16 B. 27 C. 6 D.7
Câu 8: ƯCLN (5, 6) là:
A. 1 B. 3 C. 4 D. 12
Câu 9: Kết quả phép tính 15 – 7 + 3 là:
A. 11 B. 12 C. 8 D. 10
Câu 10:Kết quả phép tính 27: 32- 2 là:
A. 18 B. 4 C. 1 D. 12
Câu 11: Kết quả phép tính 35 . 3 là:
A. 34 B. 33 C. 66 D. 55
Câu 12: Số 105 đươc phân tích ra thừa số nguyên tố là:
A. 2 . 3 . 5 B. 3 . 5 . 7 C. 3 . 52 D. 32 . 5
Câu 13: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Một số chia hết cho 9 thì luôn chia hết cho 3
B. Nếu hai số chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 9
C. Mọi số chẵn thì luôn chia hết cho 5
D. Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8
Câu 14: BCNN của 3.53 và 2. 52 là:
A. 2 . 33 . 5 B. 2 . 3 . 53 C. 3. 33 D. 33
Câu 15: Trong tam giác đều mỗi góc có số đo bằng:
A. 600 B. 450 C. 900 D. 300
Câu 16:Đặc điểm nào dưới đây không phải là tính chất của hình vuông ABCD?
/
A. AB = BC = CD = DA B. AB và CD song song với nhau
C. AD và CD song song với nhau D. Hai đường chéo bằng nhau
Câu 17: Cho H.1. Công thức tính chu vi của hình chữ nhật là:
A. C = 4a B. C = (a + b)
C. C = ab D. C = 2(a + b)
Câu 18: Cho H.2. Công thức tính diện tích của hình bình hành là:
A. S = ab B.S = ah
C. S = bh D. S = ah

Câu 19:Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt bằng 10cm và 12cm là:
A. 60cm2
B. 60m

C. 60m2
D. 60cm

Câu 20: Hình bình hành không có tính chất nào sau đây?
A. Hai cạnh đối song song với nhau
B. Hai cạnh đối bằng nhau
C. Bốn cạnh bằng nhau
D. Hai đường chéo chính bằng nhau

Câu 21:( 1,5 điểm) Thực hiện các phép tính :
a)148 + 37 + 252 +163
b)52. 55 + 45.52
c) 120 : {54 – [50 : 2 – (32 – 2 . 4)]}
Câu 22: (1,5 điểm)Học sinh lớp 6A xếp thành 4; 5; 8 đều vừa đủ hàng. Hỏi số HS lớp 6A là bao nhiêu? Biết rằng số HS nhỏ hơn 45.
Câu 23:( 1,0 điểm) Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m và diện tích bằng 120m2. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó?
Câu 24: (1,0 điểm)
a) Cho A =
 
Gửi ý kiến