Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIỂM TRA LÍ 10 CHƯƠNG 1 VÀ 2 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: PHẠM VĂN LỘC
Ngày gửi: 21h:57' 01-10-2022
Dung lượng: 352.4 KB
Số lượt tải: 1309
Số lượt thích: 0 người
KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

A. LÝ THUYẾT
Nhận dạng hàm số
_ ; có hai nghiệm_

_ ; có hai nghiệm_
_ ; có nghiệm kép_

_ ; có nghiệm kép_
_ ; vô nghiệm_

_ ; vô nghiệm_
Nhận dạng hàm số
_ ; ( có ba nghiệm)_

_ ; ( có ba nghiệm)_
_ ; ( có một nghiệm)_

_ ; ( có một nghiệm)_
Nhận dạng hàm số
B. BÀI TẬP TỰ

*

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên?
A. . B. . C. . D. .

*

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
A. . B. . C. . D. .

*

Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. . B. .C. . D. .

*

Đường cong ở hình vẽ dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .

*

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ sau?
A. . B. . C. . D. .

*

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên ?
A. . B. . C. . D. .

*

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?
A. . B. . C. . D. .

*

Hàm số nào sau đây có đồ thị như đường cong trong hình bên dưới?
A. B. C. D.

*

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
A. . B. . C. . D. .

*

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. B. C. D.

*

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. B. C. D.

*

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. B. C. D.

*

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?
A. . B. .C. . D. .

*

Hàm số nào trong các hàm số sau đây có đồ thị như hình vẽ?
A. . B. . C. . D. .

*

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .

*

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
A. . B. . C. . D. .

*

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong như hình bên
A. . B. . C. . D. .

*

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .

*

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .

*

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây.
A. . B. . C. . D. .

*

Cho đường cong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?
A. B. C. D.

*

Hàm số nào có đồ thị như hình vẽ sau:
A. . B. . C. . D. .

*

Hình vẽ sau là đồ thị của hàm số
A. . B. . C. . D. .

*

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Hỏi là đồ thị của hàm số nào?
A. . B. . C. . D. .

*

Đường cong ở hình dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số cho dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
A. . B. .

C. . D. .

*

Bảng biến thiên ở hình bên là của hàm số nào trong 4 hàm số sau:
A. B. C. D.

*

Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên:
A. . B. . C. . D. .

*

Bảng biến thiên trong hình bên dưới của hàm số nào dưới đây?
A. B. C. D.

*

Bảng biến thiên sau là của hàm số nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .

*

Bảng biến thiên trong hình bên dưới của hàm số nào dưới đây?
A. .B. .C. .D. .

*

Bảng biến thiên trong hình bên dưới của hàm số nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .

*

Bảng biến thiên trong hình bên dưới của hàm số nào dưới đây?
A. B. C. D.

*

Bảng biến thiên trong hình bên dưới của hàm số nào dưới đây?
A. B. C. D.

*

Bảng biến thiên trong hình bên dưới của hàm số nào dưới đây?
A. B. C. D.

*

Bảng biến thiên trong hình bên dưới của hàm số nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .

*

Bảng biến thiên trong hình bên dưới của hàm số nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .

*

Bảng biến thiên trong hình bên dưới của hàm số nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .

*

Bảng biến thiên trong hình bên dưới của hàm số nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .

*

Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. . B. . C. . D. .

*

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:
Trong các số và có bao nhiêu số dương?

A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

*

Cho hàm số có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số , , , ?
A. . B. . C. . D. .

*

Cho hàm số có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các hệ số ?
A. . B. . C. . D. .

*

Cho hàm số có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số ?
A. . B. . C. . D. .

*

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:
Có bao nhiêu số dương trong các số

A. B. C. D.

*

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:
Có bao nhiêu số dương trong các số ?

A. . B. . C. . D. .

*

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. B. .

C. D. .

*

Cho hàm số có đồ thị như sau.
Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. B. C. D.

*

Cho hàm số có đồ thị như hình trên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. B. C. D.

*

Cho hàm số ( ) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. , , . B. , , .

C. , , . D. , , .

*

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. . B. .

C. . D.

*

Cho hàm số có đạo hàm đến cấp hai trên và đồ thị của ba hàm số trên cùng một hệ trục toạ độ như hình vẽ bên:
Đồ thị của các hàm số theo thứ tự lần lượt tương ứng với đường cong nào?

A. B. C. D.
50
 
Gửi ý kiến