Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ÔN TẬP KIỂM TRA PHẦN TỰ LUẬN CHƯƠNG HTTH VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC-HÓA 10 NÂNG CAO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SGDDT
Người gửi: Thế Bình
Ngày gửi: 08h:35' 11-05-2019
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 3337
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2015 – Lần 2
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:.................................................Lớp: .............Trường: ................
Câu 1: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng
6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2. ∆H = 2813kJ.
Trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng năng lượng 2,09 J năng lượng Mặt trời, nhưng chỉ 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với một ngày nắng (từ 6 giờ đến 17 giờ), diện tích lá xanh là 1m2 thì khối lượng glucozơ tổng hợp được là
A. 80,70 gam. B. 88,27 gam. C. 78,78 gam. D. 93,20 gam.
Câu 2: Cho các chất sau: CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7),
AgNO3 (8), MnO2 (9), Fe(NO3)2 (10). Axit HCl không tác dụng được với chất số:
A. (3), (10). B. (5), (6). C. (3), (6). D. (1), (2).
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 18 gam một este X đơn chức thu được 20,16 lít CO2 (đktc) và 12,96 gam nước. Mặt khác nếu cho 21g X tác dụng với 200ml dung dịch KOH 1,2M sau đó cô cạn dung dịch thu được 34,44 gam chất rắn khan. Công thức phân của axit tạo ra X là :
A. C5H10O2. B. C5H10O3 C. C5H6O3. D. C5H8O3.
Câu 4: Nguyên tử nào sau đây không có đủ 3 loại hạt cơ bản:
A. 1H B. 40Ca C. 19F D. 14N
Câu 5: Người ta có thể sử dụng nước đá khô (CO2 rắn) để tạo môi trường lạnh và khô trong việc bảo quản thực phẩm và hoa quả vì:
A. Nước đá khô có khả năng thăng hoa. B. Nước đá khô có khả năng hút ẩm.
C. Nước đá khô có khả năng khử trùng. D. Nước đá khô có khả năng dễ hoá lỏng.
Câu 6: Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, brom, iot
A. Iot có tính ôxi hoá yếu hơn flo, clo, brom nhưng nó cũng ôxi hoá được nước .
B. Brom có tính ôxi hoá mạnh, tuy yếu hơn clo, flo nhưng nó cũng ôxi hoá được nước
C. Clo có tính ôxi hoá mạnh, ôxi hoá được nước
D. Flo có tính ôxi hoá rất mạnh, ôxi hoá mãnh liệt nước
Câu 7: Cho sơ đồ phản ứng:
Fe (X) (Y) (Z)(Y)
X và Z lần lượt là
A. Fe3O4 và FeSO4. B. Fe2(SO4)3 và FeSO4. C. FeO và FeSO4. D. FeO và Fe2(SO4)3.
Câu 8: Amino axit X có công thức H2N-CxHy-(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm của nguyên tố nitơ trong X là:
A. 11,966% B. 10,526% C. 9,524% D. 10,687%
Câu 9: Cho các phản ứng hóa học:
(1) C2H5OH + H2SO4 đặc → C2H5OSO3H + H2O (2) C2H5OH C2H4 + H2O
(3) C2H5OH + CH3COOH ⇄ CH3COOC2H5 + H2O (4) C2H5Br + NaOH  C2H5OH + NaBr
(5) C2H4 + H2O  C2H5OH
Các phản ứng thế là:
A. 1, 4, 5 B. 1, 3, 4 C. 1, 4 D. 4
Câu 10: Cho m gam Fe tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch HNO3 0,1M, kết thúc phản ứng thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 1,28 gam muối sắt. Tìm giá trị của m và V?
A. 0,35 g; 0,112 lít B. 0,135 g; 0,224 lít C. 0,7 g; 0,112 lit D. 0,7 g; 1,12 lít
Câu 11: Kim loại nào sau đây tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường
No_avatar

Bà con ơi TẨY CHAY nước uống Sprite đi vì họ quảng cáo vô văn hóa quá

No_avatar

Đề này là của năm học 2014-2015 nhé.

 

Avatar

Đề hay mà không có đáp án... lười giải quá . chủ thớt cho đáp án đi.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓