Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thuý
Ngày gửi: 15h:52' 31-03-2022
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 1173
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP TIẾN
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2020-2021
Môn: Tiếng Anh Lớp 5
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

Họ và tên học sinh: ………........……..................……………. Lớp: 5……


Skills
( Kĩ năng )
Listening
( Nghe hiểu)
Reading and Writing
( Đọc hiểu và Viết)
Speaking
( Nói)
Total
( Tổng)

Marks
( Điểm)Teacher`s remark : ...................................................................................................................
PART I . LISTENING
Task 1: Listen and tick (Nghe và đánh dấu (() . Câu 1 là ví dụ cho sẵn)
1. a. b. c. 
2. a. b. c. 
3. a. b. c. 
4. a. b. c. 
5. a. b. c. 
6. a. . b. c. 

Task 2: Listen and number. (Nghe và đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5,6. Câu 1 là ví dụ cho sẵn )a


b


c

 
d
 
e
 

f

 PART II. READING AND WRITING
Task 3: Look and read. Put a tick ((True) or a cross X ( false) in the box.
(Đọc và đánh dấu (() nếu câu đó đúng, dấu (x) nếu câu đó sai vào ô trống )

1.


A : Don`t play with the knife! You may cut yourself .
B : Ok, I won`t.2.
A : What `s the matter with you, Tom ?
B: I have a toothache.3.


A: What`s your favourite book ?
B : My favourite book is The story of Mai An Tiem.4.


A: What does your father do in his free time?
B : He usually goes fishing.

5.


A : Which one would you like to visit, Trang Tien Bridge or Thien Mu Pagoda?
B : I`d like to visit Trang Tien Bridge.


Task 4 : Read the text and write T (True) or F ( False).
(Đọc đoạn văn và viết (T) nếu câu đó đúng, hoặc (F) nếu câu đó sai vào ô trống )


My name’s Peter. Yesterday, I visited Tran Quoc pagoda . It is on an island in the middle of West Lake and not far from the centre of Ha Noi . I went there by bike . Tran Quoc Pagoda is very quiet. It is more beautiful than I expected. There are a lot of statues and trees in the yard. I met some friends there . My friends and I learnt more about the history of Ha Noi after the visit.
Statements
T/ F

1.
 Peter visited Tran Quoc pagoda yesterday, .
T

2.
The pagoda is on an island in the middle of Hoan Kiem Lake


3.
It is more beautiful than he expected.


4.
There are a lot of statues and trees in the yard.


5.
He learnt more about the history of Ha Noi after the visit.


Task 5: Look at the pictures . Choose the correct sentences.
( Nhìn tranh và khoanh tròn đáp án đúng A, B hoặc C)1. I drink three ________ of water every day.
A. bottle B. bottles. C. a bottle
2. I’d like rice, fish and _________, please
A. orange B. milk. C. lemonade
3. Quang would like to be a ___________ .
A. pilot B.teacher C. writer.
4. It will be __________ next Sunday.
A. rainy B. sunny C. cloudy


5. The post office is ______ the supermarket and the cinema.
A. next B. to C. between
6. Hoan Kiem Lake is ______ than West Lake.
A. small B. smaller C. big

Task 6: Reorder the words to make sentences.(sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu đúng)
1.would like/ a doctor/ to be / She /in the future/…………………………………………….
2.expected / beautiful/ than /I / It`s / more/./………………………………………………….
 
Gửi ý kiến