Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra khối 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Vương
Ngày gửi: 23h:32' 05-12-2008
Dung lượng: 650.0 KB
Số lượt tải: 123
Số lượt thích: 0 người
Thứ ………..ngày ……..tháng ……năm 2008
KIỂM TRA 15 PHÚT.
MÔN : ĐẠI SỐ 8 TIẾT 9/5 ( Vương)


ĐIỂM
NHẬN XÉT THẦY CÔ
I./. Trắc nghiệm : ( 5 điểm )
Câu 1 : Các khẳng định sau đúng hay sai ?( điền dấu X vào khẳng định của mình)
Câu
Đúng
Sai

a. (5x2 – 4x)(x – 2)= x3 – 14x2 + 8xb. ( x2 – xy + y2)(x+y) = x3 + y3c. (x2 + 2xy + y2)( x - y) = (x3 - y3 )d. ( x – y)2 = ( y – x)2Khoanh tròn chữ cái của kết quả đúng nhất 
Câu 2 : Tính giá trị của các biểu thức sau :
1/. 422 + 582 + 84.58 bằng
a. 10000 b. 100 c. 42 d. 58
2/. 672 +172 – 67.34 bằng
a. 67 b. 17 c.50 d. 2500
Hãy điền vào (....) để được một khẳng định đúng.
Câu 3 : Nhận dạng và viết vế 2 của hằng đẳng thức
6x + x2 +9 = ......
x3 – 3x2 +3xy2 – y3 = ........
(5x – 3y)(5x + 3y)=.........
x2 + 2xy +y2 = ...........
II./. Tự luận : ( 5 đ)
Câu 4: (2 đ) phân tích đa thức sau thành nhân tử
x2 – 2x
3x – 6y
Câu 5 : (3 đ) Tính giá trị của biểu thức
A = x3 + 6x2 +12x +8 tại x = -2 .
B = ( 3x - )( 3x +) tại x = 
Bài làm
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................

Thứ ………..ngày ……..tháng ……năm 2008
KIỂM TRA 15 PHÚT.
MÔN : ĐẠI SỐ 8 TIẾT 9/5 ( Linh)


ĐIỂM
NHẬN XÉT THẦY CÔ
I./. Trắc nghiệm : ( 5 điểm )
Câu 1 : Nối cột A và cột B các biểu thức sao cho chúng tạo thành 2 vế của một hằng đẳng thức
Cột A
Cột B

1. ( 1 + xy ) 2
a. x2 – 4y2

2. ( 2x + y) 3
b. ( 5 – x)2

3. x2 – 10x +25
c. x2y2 +2xy +1

4. (x – 2y)(x + 2y)
d. 8x3 + 12x2y + 6xy + y3

Kết quả nối là : 1 + .... ; 2 + ........ ; 3 +......... ; 4 +........

Câu 2 : Điền các đơn thức thích hợp vào (.....) để được hằng đẳng thức đúng.
x3 - ......... +3x - ..........= ( ....... – 1)3
(3x - ..........) ( 3x + .......) = ........... – 25y2
............ – 2y + y2 = (.......... - ..........)2
x2 + 2xy +y2 = ...........
Khoanh tròn chữ cái của kết quả đúng nhất 
Câu 3 : Tính giá trị của các biểu thức sau :
422 + 582 + 84.58 bằng
a. 10000 b. 100 c. 42 d. 58
2) 672 +172 – 67.34 bằng
a. 67 b. 17 c.50 d. 2500
II/. Tự luận : ( 5 đ)
Bài 1 : Tính
(x + 3)2 = b. ( 5x + 2y) 2 =
Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức
A = x3 + 6x2 +12x +8 tại x = -2 . B = ( 3x - )( 3x +) tại x = 
Bài làm
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................

Thứ ………..ngày ……..tháng ……năm 2008
KIỂM TRA 15 PHÚT.
MÔN : ĐẠI SỐ 8 TIẾT 15/8 ( Vương)


ĐIỂM
NHẬN XÉT THẦY CÔ
I. Trắc nghiệm : ( 5 điểm )
Chọn và khoanh tròn chữ cái đứng trước của câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Cho hình vẽ, biết AB//CD, AD//BC, A = 450.
1.Tứ giác ABCD là hình gì?
a. hình thang. b. hình thang cân. c. hình bình hành. d. một hình khác.

2. Số đo của các góc còn lại là:

a. B=450,C=1350,D=1350 b. B=1350,C=450,D=1350

c. B=450,C=1350,D=450 d
 
Gửi ý kiến