Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TEST HK 1 LOP 4 - EXPLORE WORLD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dong Thi Hai
Ngày gửi: 20h:49' 18-12-2017
Dung lượng: 217.4 KB
Số lượt tải: 882
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Chí Hiếu)
Trung Ha primarySchool
Fullname:…………………………..
Class:4………
THEFIRSTTERMTEST
Schoolyear:2017-2018
Time: 40 minutes

Listening
Reading & Writing
Speaking
Total
Mark
Part 1: Listening : ( 15’) ( 5points).
Question 1: Listen and number.( 1 point)
……/……
/…/

Question 2: Listen and check True ( T) or False(F).( 1point)
The birds are sleeping. ……………
The cat is swimming. …………...
The turtle is crawling . …………….
The horse is eating . …………….


Question 3: Listen and match.(1 point)
I’m writing. I’m using……

apaintbrush.

I’m painting. I’m using……

a notebook.

I’m gluing. I’m using ……

scissors.

I’m cutting. I’m using …..

 glue.

Question 4: Listen and circle.(1 point)
It’s cloudy. Put on your jeans/ raincoat .
It’s sunny. Take off your raincoat/ gloves.
It’s hot. Put on your shorts/ coat.
It’s rainy. Don’t forget your boots/ sneakers.
Question 5: Listen and complete.(1 point)
It’s Monday. What’s the weather like? It’s …………………….
It’s Tuesday. What’s the weather like? It’s …………………….
It’s Thursday. What’s the weather like? It’s ……………………
It’s Friday. What’s the weather like? It’s………………………...
Part 2: Reading and writing. (20’). (4points)
Question 6: Read and write True ( T) or False (F).( 1 point)
At home I like to play soccer and baseball. At school I like to play a game. It’s fun. On Saturday I like to play basketball with my friends. On Sunday I like to fly a kite.
I like to play basketball on Sunday. ……..
I like to ride a bike with my friends . ……..
On Saturday I like to play basketball. ……..
I like to play soccer and baseball at school . ……...
Question 7: Order the words.( 1 point)
Do/ like/ baseball?/ to play/ you
……………………………………
No, / don’t./ I / It’s/ boring.
…………………………………….
like? / What’s / the / weather/
……………………………………..
What/ are/ doing ? / you/
………………………………………….
Question 8: Lookread and write.( 1 point)

Are there any notebooks?
……………………………………………….
Are there any markers?
………………………………………………
Are there any scissors?
………………………………………………
Are there any crayons?
………………………………………………
Question 9: Fill in each gap with a suitable word from the box.(1 point)
rainy hot sunny cold

Wear a raincoat in …………………weather.
Wear a bathing suit in... …………..weather.
Wear gloves in…………….weather.
Wear shorts in …………….weather.
Part 3: Speaking ( 5’)(1 point).
 
Gửi ý kiến