Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tieng anh 2 khao sat chat luong

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sachmem.com
Người gửi: Phạm Trần Thị Thúy
Ngày gửi: 12h:24' 27-10-2021
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I SỐ 1
Look and read. Put a (√) or a (X).There is an example.

/

1/

2./

3./

4./

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one example.
0 ./
1./
2./

3./

4./

III. Order the words. There is one example.
0. She`s / student. / a/
She’s a student.
my / It’s / ice cream. / brother’s
______________________________
isn’t / a / She / teacher.
______________________________
slide. / It’s / the / under
_______________________________
your / teddy bear? / Where’s
_______________________________
is / This / my / mom.
_______________________________
a / He’s / farmer.
_______________________________

IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers. There are two examples.
/

/


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I SỐ 2
I. Chọn từ khác loại. 
1. 
A. chips
B. chicken
C. rain
2. 
A. mother
B. dress
C. father
3. 
A. ball
B. bread
C. chocolate
4. 
A. grapes
B. read
C. sing
II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh. 
1. this/ What/ is/?
_______________________________
2. is/ that/ What/?
_______________________________
3. is/ that/ a/ ruler/.
_______________________________
4. it/ Is/ pencil case/ a/ ?
_______________________________
5. Yes,/ is/ it/ ./ 
_______________________________
6. this/ Is/ an/ umbrella/ ?
_______________________________
7. / book/ Is/ it/ a?
_______________________________
8. Is/ this/ rubber/ a?
_______________________________
9. isn’t/ No,/ it/ ./
_______________________________

III. Hoàn thành các từ sau

1.2. 3. 4.

IV. Nối
1.


2.

3.
4.
5.

6.V. Hoàn thành các câu sau


0.Look!
There is lots of ………….


1.2.

d.
e.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I SỐ 3

I.Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng

0
/
1
/
2
/
3
/
4
/
5
/
a. plant
b. thumb
c. kitchen
d. cat
e. chocolate
f. teacher


Đáp án:
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -


II. Viết
sofa shoes kitchen seesaw fish TV……………TV……
/

…………………………

/

…………………………
/


/

…..……………………
/

………………………….…

/
………………………….…


III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b
//
0. What is this? 1. What is this?
It is the _______. It is the ___________.
a. music room a. kitchen
b. school bus b. living room
//
2. I can ________. 3. This is my _______.
a. run a. house
b. sing b. bedroom
//
4. It is a _______. 5. This is my _______ .
a. door a. classroom
b. lamp b. playground

IV. Đếm, viết và nối
2 + 1 = …3… seven
5 + 2 = ……… nine
2 + 2 = ……… eight
6 + 2 = ……… three
4 + 5 = ……… fourĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I SỐ 4

I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh.
ng
cl
ch
gr


/
 
Gửi ý kiến