Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Toán học 1. Đề thi học kì 2

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Cao Thị Xu...

Ngày gửi: 2020-07-01 10:35:39

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - nguyễn bá b...

Ngày gửi: 2020-06-30 20:53:26

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đinh Thị Xuân

Ngày gửi: 2020-06-29 11:38:21

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trần Thi Ng...

Ngày gửi: 2020-06-28 22:08:41

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Viết...

Ngày gửi: 2020-06-28 15:06:35

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - My My Nguyễn

Ngày gửi: 2020-06-27 09:36:56

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Viết...

Ngày gửi: 2020-06-25 20:34:18

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Viết...

Ngày gửi: 2020-06-25 20:33:04

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Phạm Thị Quyên

Ngày gửi: 2020-06-24 21:13:42

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Đình Thắng

Ngày gửi: 2020-06-24 20:37:05

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-06-24 09:57:14

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Khổng Hằng Nga

Ngày gửi: 2020-06-24 08:40:02

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Khổng Hằng Nga

Ngày gửi: 2020-06-24 08:29:29

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Đình Thắng

Ngày gửi: 2020-06-23 21:09:43

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Bùi Thị Phư...

Ngày gửi: 2020-06-22 20:58:54

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-06-22 15:32:45

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Đình Thắng

Ngày gửi: 2020-06-20 21:59:55

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Đình Thắng

Ngày gửi: 2020-06-20 21:56:45

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Nguyên

Ngày gửi: 2020-06-17 15:10:02

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Nguyên

Ngày gửi: 2020-06-17 15:05:48

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - hoàng thị h...

Ngày gửi: 2020-06-17 10:39:47

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Nguyên

Ngày gửi: 2020-06-16 15:05:26

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trần Dương

Ngày gửi: 2020-06-14 22:10:59

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Bùi Thị Khánh

Ngày gửi: 2020-06-07 07:17:58

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Vũ Thị Tâm

Ngày gửi: 2020-06-01 00:14:49

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2020-05-19 12:50:16

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Nam ...

Ngày gửi: 2020-03-27 15:19:39

Thumbnail

Đề thi học kì 2 nga - Nguyễn ...

Ngày gửi: 2020-03-16 19:19:51

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Hà Thị ánh

Ngày gửi: 2020-02-19 21:35:34

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - nguyễn minh...

Ngày gửi: 2019-12-18 18:17:29

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Phạm Công Đức

Ngày gửi: 2019-10-12 22:42:03

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn Sổ

Ngày gửi: 2019-09-04 06:12:36

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nông Dân Đư...

Ngày gửi: 2019-08-27 12:19:31

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2019-07-12 20:01:18

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Minh Xuân

Ngày gửi: 2019-06-18 18:34:32

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đặng Thị Uy...

Ngày gửi: 2019-06-08 09:22:46