Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Công nghệ 8. Ngoài chương trình SGK

Word-logo-small

kt1t-cn8-hk2 - Lưu Bình Giang

Ngày gửi: 2019-03-14 09:28:36

Word-logo-small

bản vẽ - trần văn nam

Ngày gửi: 2019-02-27 22:15:23

Word-logo-small

Ma trận đề thi cuối HK2 môn C...

Ngày gửi: 2019-01-30 12:15:16

Word-logo-small

Ma trận đề kiểm tra HKII CÔNG...

Ngày gửi: 2019-01-29 20:19:31

Word-logo-small

Ma trận bài kiểm tra 1 tiết h...

Ngày gửi: 2019-01-09 12:54:47

Word-logo-small

giáo án Công nghệ 8 CKTKN. - ...

Ngày gửi: 2018-12-23 22:02:10

Word-logo-small

ma tran va de thi hk1 - Ngô T...

Ngày gửi: 2018-12-13 19:27:14

Word-logo-small

Đề cương ôn tập Công nghệ 8 h...

Ngày gửi: 2018-12-10 19:25:47

Word-logo-small

Ma trận đề thi HK I môn Công ...

Ngày gửi: 2018-12-07 19:35:00

Word-logo-small

thi cn8-k1-2018 - Lưu Bình Giang

Ngày gửi: 2018-12-06 11:44:16

Word-logo-small

Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 8+M...

Ngày gửi: 2018-12-03 10:33:28

Word-logo-small

Ma trận đề thi học kì 1 môn C...

Ngày gửi: 2018-11-28 12:13:49

Word-logo-small

kt1t-cn8-hk1-2018 - Lưu Bình ...

Ngày gửi: 2018-10-22 08:46:27

Word-logo-small

KT HKI - Thái Dung

Ngày gửi: 2018-10-16 14:47:43

Word-logo-small

Bảng trọng số- Ma trận - Đề -...

Ngày gửi: 2018-10-08 06:14:50

Word-logo-small

kiểm tra hk2 môn công nghệ lớ...

Ngày gửi: 2018-05-03 20:22:37

Word-logo-small

Đề Cương Đầy đủ môn Công nghệ...

Ngày gửi: 2018-04-20 22:53:46

Word-logo-small

DE THI HK II CN 8 14-15 - Bùi...

Ngày gửi: 2018-04-09 14:29:33

Word-logo-small

Đề thi - kỳ 2- CN8- 2016 - Bù...

Ngày gửi: 2018-04-09 05:41:30

Word-logo-small

kiểm tra 1 tiết thực hành - T...

Ngày gửi: 2018-04-08 15:51:21

Word-logo-small

kiểm tra một tiết học kì 2 cô...

Ngày gửi: 2018-04-04 05:51:07

Word-logo-small

kt1t-cn8-hk2-2018 - Lưu Bình ...

Ngày gửi: 2018-03-15 10:25:14

Word-logo-small

KT 45' - Trần Văn Hán

Ngày gửi: 2018-03-01 22:53:56

Word-logo-small

tiết 27 kiểm tra 1 tiết - Hà ...

Ngày gửi: 2018-01-26 22:44:48

Word-logo-small

tiết 27 kiểm tra 1 tiết - Hà ...

Ngày gửi: 2018-01-26 22:32:44

Word-logo-small

Đề kiểm tra học kỳ I công ngh...

Ngày gửi: 2018-01-02 14:28:59

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN CÔNG N...

Ngày gửi: 2017-12-27 14:49:22

Word-logo-small

Đe thi HKI - Đặng Thị Mơ

Ngày gửi: 2017-12-24 21:04:20

Word-logo-small

Đề thi KSCL HKI Công nghệ 8 2...

Ngày gửi: 2017-12-23 08:26:35

Word-logo-small

de thi hoc ki 1 - Nguyễn Uy Hùng

Ngày gửi: 2017-12-19 14:50:03

Word-logo-small

đề thi công nghệ 8 2017-2018 ...

Ngày gửi: 2017-12-17 19:01:54

Word-logo-small

đề thi công nghệ 8 2017-2018 ...

Ngày gửi: 2017-12-17 14:23:29

Word-logo-small

Đề Thi Công Nghệ HK I Lớp 8 -...

Ngày gửi: 2017-12-17 10:46:56

Word-logo-small

đề thi công nghệ 8 2017-2018 ...

Ngày gửi: 2017-12-17 09:17:28

Word-logo-small

KS Đầu năm CN 8 - Nguyễn Minh...

Ngày gửi: 2017-12-16 15:42:31

Word-logo-small

Đề + Đáp án KTHK I năm học 20...

Ngày gửi: 2017-12-16 12:08:46