Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương toán 11 HK 2 70% TN +30% tự luận

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đại
Ngày gửi: 14h:48' 23-04-2017
Dung lượng: 12.2 MB
Số lượt tải: 1031
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2016- 2017
MÔN TOÁN LỚP 11
PHẦN GIỚI HẠN
Câu 1: Với k là số nguyên dương. Kết quả của giới hạn là:
A. B.
C. 0 D. x
Câu 2: Kết quả của giới hạn (với k nguyên dương) là:
A. B.
C. 0 D. x
Câu 3: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
B. 
C. 
D. 
Câu 5: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào không tồn tại:
A. B. 
C. D. 
Câu 6: Tính :
A. 1 B. -2 C. D. 
Câu 7: Tính :
A. -2 B. 2 C. -3 D. -1
Câu 8: Tính :
A. 1 B. C. 2 D. 
Câu 9: Tính :
A. 2 B. 1 C. D. 
Câu 10: Giới hạn nào dưới đây có kết quả bằng 3?
A. B. 
C. D. Cả ba hàm số trên
Câu 11: Giới hạn của hàm số nào dưới đây có kết quả bằng 1?
A. B. 
C. D. 
Câu 12:: Giới hạn nào sau đây tồn tại?
A. B. 
C. D. 
Câu 13: Cho xác định trên khoảng nào đó chứa điểm 0 và . Khi đó ta có:
A. B. 
C. D. Hàm số không có giới hạn tại 0
Câu 14: Tính :
A. 1 B. 2 C. 0 D. -1
Câu 15: Tính :
A. -8 B. 8 C. 6 D. -6
Câu 16: Tính 
A. B. C. D. 
Câu 17: Tính 
A. 2 B. -2 C. 1 D. -1
Câu 18: Tính :
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 19: Tính :
A. 2 B. 1 C. -1 D. -2


Câu 20: Tính :
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu 21:Tính :
A. B. C. D. 
Câu 22: Tính :
A. B. C. D. 
Câu 23: Tính :
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 24: Hàm nào trong các hàm sau không có giới hạn tại điểm :
A. B. C. D. 
Câu 25: Hàm nào trong các hàm sau có giới hạn tại điểm :
A. B. C. D. 

Câu 26: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Hàm số có giới hạn trái và phải tại điểm bằng nhau
B. Hàm số có giới hạn trái và phải tại mọi điểm bằng nhau
C. Hàm số có giới hạn tại mọi điểm
D. Cả ba khẳng định trên là sai
Câu 27: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. Hàm số chỉ có giới hạn phải tại điểm 
B. Hàm số có giới hạn trái và giới hạn phải bằng nhau
C. Hàm số có giới hạn tại điểm 
D. Hàm số chỉ có giới hạn trái tại điểm 
Câu 28: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Hàm số có giới hạn trái tại điểm 
B. Hàm số có giới hạn phải tại điểm 
C. Hàm số có giới hạn tại điểm 
D. Hàm số không có giới hạn tại điểm
 
Gửi ý kiến