Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE ON TAP GIUA HOC K 1 TOAN 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đức Thiện
Ngày gửi: 20h:40' 28-10-2022
Dung lượng: 332.7 KB
Số lượt tải: 233
Số lượt thích: 0 người
PHẦN TRẮC NGHIỆM

ĐỀ KIỂM TRA THỬ LẦN 2

Câu 1: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
lần lượt là
A. 1 và 0
B. 3 và 2
C. 3 và -2
D. 6 và 4
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số
A.
B.


C. 2

D.

Câu 3: Điều kiện xác định của hàm số

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 4:Tìm tập xác định của hàm số
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số
trên (0; 90) là
A. 1
B.
C.
D.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
1

Câu 6: Hàm số

đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A.
B.
C.
D.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 7: Phương trình

vô nghiệm khi và chỉ khi:

A.
B.
C.
D.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 8: Nghiệm của phương trình

là :

A.
B.
C.
D.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 9:Số nghiệm của phương trình
A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 10: Tìm m để phương trình m.sinx + 5.cosx = m + 1 có nghiệm.
2

A. m 24
B. m 3
C. m 12.
D. m 6
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 11: Cho phương trình

. Nghiệm của phương trình là

A.
B.
C.
D.
,
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 12: Nghiệm của phương trình 2sin2x -3sinx + 1 = 0 thỏa điều kiện

là:

A. x= 0
B.
C. x=
D.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 13: Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của hàm số sau
A.
B.
C.
D.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 10 :Đường cong bên dưới là đồ thị của hàm số nào ?

3

A.

B.

C.

D.

4

HÌNH HỌC
Câu 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ
Véc tơ
A. (2; – 1)

biến điểm M(–3; 2) thành điểm M' (–5; 3).

có toạ độ là:
B. (8; – 5)

C. (–2; 1)

D.

(–8;

5)

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ
đường thẳng có phương trình là:
A.

biến đường thẳng

B.

thành

C.

D.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ
của đường thẳng (d') có phương trình là:
A.

sao cho đường thẳng

B.

là ảnh

C.

D.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy , ảnh của đường tròn (C) :

qua phép tịnh tiến theo véctơ

là đường tròn có phương trình là:
A.

B.

C.

D.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
5

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(–3;5). Phép quay
A. A'(0; –3);
B. A'(0; 3);
C. A'(–3; 0);

biến điểm A thành điểm:
D.A'(5;3).

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy, phép quay tâm O (0;0) góc quay 90° biến đường thẳng
đường thẳng có phương trình là :
A.

B.

C.

thành

D.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Câu 7. Trong mp(Oxy) cho
A.

. Tìm tọa độ ảnh của điểm M qua phép vị tự tâm O tỉ số
B.

C.

?

D.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6

HHKG
Câu 1. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?
A. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa.
B. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.
C. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.
D. Nếu ba điểm phân biệt
Câu 2.

Trong mp

cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng.

, cho bốn điểm

,

. Có mấy mặt phẳng tạo bởi
A.

.

B.

Câu 3.

,

,

trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Điểm

và hai trong số bốn điểm nói trên?

.

Cho 2 đường thẳng

C.

.

D.

cắt nhau và không đi qua điểm

.

. Xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt

phẳng bởi a, b và A ?
A. 1

B. 2

Câu 4.

Cho tứ giác lồi

C. 3

D. 4.

và điểm S không thuộc mp (ABCD). Có nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng xác

định bởi các điểm A, B, C, D, S ?
A. 5

B. 6

Câu 5.

Trong mặt phẳng

cho tứ giác

trong năm điểm
A.

D. 8

, điểm

. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tạo bởi ba

?

.

B.

Câu 6.

C. 7

Cho năm điểm

,

.
,

C.
,

,

.

D.

.

trong đó không có bốn điểm nào ở trên cùng một mặt phẳng. Hỏi

có bao nhiêu mặt phẳng tạo bởi ba trong số năm điểm đã cho?
A.
Câu 7.

.

B.

Hình (I)

.

D.

.

A

A

A
D

C

C.

Trong các hình sau :

A
B

.

C

C
B

D

Hình (II)

 

B

C

D

B

Hình (III)

Hình nào có thể là hình biểu diễn của một hình tứ diện ? (Chọn Câu đúng nhất)
7

D

Hình (IV)

A. (I).

B. (I), (II).

C. (I), (II), (III).

D. (I), (II), (III), (IV).

Lời giải
Chọn B.
Hình (III) sai vì đó là hình phẳng.
Câu 8.

Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số mặt và số cạnh là :

A. 5 mặt, 5 cạnh.

B. 6 mặt, 5 cạnh.

C. 6 mặt, 10 cạnh.

D. 5 mặt, 10 cạnh.

Lời giải
Chọn C.
Hình chóp ngũ giác có 5 mặt bên + 1 mặt đáy. 5 cạnh bên và 5 cạnh đáy.

Câu 9.

Một hình chóp cụt có đáy là một n giác, có số mặt và số cạnh là :

A.

mặt,

C.

mặt,

cạnh.

B.

cạnh.

mặt,

D.

mặt,

cạnh.
cạnh.

Lời giải
Chọn A.
Lấy ví dụ hình chóp cụt tam giác (

) có 5 mặt và 9 cạnh Þ đáp ánB.

Câu 10. Trong các hình chóp, hình chóp có ít cạnh nhất có số cạnh là bao nhiêu?
A.

.

B.

.

C.
Lời giải

Chọn D.

8

.

D.

.

Hình tứ diện là hình chóp có số cạnh ít nhất.

PHẦN TỰ LUẬN
Câu1. Giải các phương trình lượng giác sau:
;
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
9

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 11.Cho hình chóp

, đáya) Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng
b) Tìm giao tuyến của

cắttại
,

với các mặt phẳng

,

,

cắttại

.

.

.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

10
 
Gửi ý kiến