Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ ÔN THI HOÁ 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê thanh tài
Ngày gửi: 09h:48' 25-04-2022
Dung lượng: 17.6 KB
Số lượt tải: 426
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP THI HK2 - HÓA 11
ĐỀ 1
Câu 1.(2đ) Hoàn thành các phương trình sau
CH3 – CH(CH3) – CH3 + Cl2 𝑎𝑠𝑘𝑡, 1:1

CH3-C(CH3)=CH-CH3+H2O 𝐻+ ,
𝑡
𝑜

CH3-CH(OH)-CH3 𝐻
2
𝑆𝑂
4 đặ𝑐,
170
𝑜
𝐶

CH3-CH=CH-CH2-CH3 𝑡
𝑜, 𝑝, 𝑥𝑡

Câu 2.(1,5đ) Viết các phương trình phản ứng cho dãy chuyển hóa sau
PVC ← vinyl clorua ← Axetilen → etan → etyl clorua → ancol etylic → etyl axetat
Câu 3.( 1,5đ) Viết CTCT các chất có tên sau đây
a) but- 2 -en b) 2-metylbut-1-en c) 2,3-đimetylpent-2-en
d) propan – 1 – ol e) 2- metylpropan-2-ol f) stiren
Câu 4. (1,5đ)Cho 20,76 g hh A gồm metanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít khí (đkc).
a. Tính % khối lượng mỗi chất trong A
b. Cho 31,14 g hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch brom dư thu m gam kết tủa. Tìm m
Câu 5. (1,5đ)Hỗn hợp A gồm andehit fomic (HCHO) và andehit axetic ( CH3CHO)
Cho m gam A vào dd AgNO3/NH3 dư, đun nhẹ, thu được 27 gam kết tủa trắng bạc
Đốt cháy hoàn toàn m gam hh A, sau phản ứng thu được 2,475 gam nước
a. Tính % khối lượng mỗi chất trong hh
b. Hidro hóa hoàn toàn m gam hh trên bằng xúc tác thích hợp. Tính khối lượng sản phẩm thu được
Câu 6. (2đ)Oxi hóa hoàn toàn m gam hh 2 ankanol kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít khí CO2(đktc) và 11,88 gam nước
Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp đầu.
b) Đun 7,41 gam hỗn hợp trên với H2SO4 đặc 140oC, thu được hỗn hợp các ete. Tính khối lượng ete
C = 12, H = 1, O = 16, Br = 80, Ag = 108, Na = 23, S = 32

ĐỀ 2
Câu 1. (2đ) Hoàn thành các phương trình sau
a) CH3 – C(CH3)2 – CH3 + Cl2 𝑎𝑠𝑘𝑡, 1:1

b) CH3-C(CH3)=CH2+ H2O 𝐻+ ,
𝑡
𝑜

c) CH3-CH2-CH(OH)-CH3 𝐻
2
𝑆𝑂
4 đặ𝑐,
170
𝑜
𝐶

d) C6H5-CH=CH2 𝑡
𝑜, 𝑝, 𝑥𝑡

Câu 2. (1,5đ) Viết các phương trình phản ứng cho dãy chuyển hóa sau
PE ← etilen ← Axetilen → benzen → phenyl clorua → natri phenolat → phenol
Câu 3. ( 1,5đ) Viết CTCT các chất có tên sau đây
a) pent-1-en b) 2-metylpent-1-en c) 2-metylpropen
d) propan – 2 – ol e) 3,3-đimetylbutan-1-ol f) m - xilen
Câu 4. (1,5đ). Cho hỗn hợp A gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 8,96 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với nước brom vừa đủ thu được 52,96 gam kết tủa trắng.
a. Tính % theo khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính khối lượng axit picric thu được khi cho hh A trên tác dụng với HNO3 đủ.
Câu 5. (1,5đ)Oxi hóa hoàn toàn 6,48 gam hh andehit fomic (HCHO) và andehit propionic ( C2H5CHO) bằng lượng oxi vừa đủ, toàn bộ sản phẩm cháy dẫn qua dd nước vôi trong dư, thu được 28 gam kết tủa trắng.
a. Tính % khối lượng mỗi chất trong hh ban đầu
b. Lấy một nửa hh trên cho vào dd AgNO3/NH3dư , đun nhẹ. Tính khối lượng kết tủa thu được
Câu 6. (2đ)Đốt cháy hết hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hởthu được 14,28 lít CO2 (đktc) và 16,2 g nước. (C=12; H=1; O=16; Na=23)
Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp đầu.
Cho 54,6 gam hỗn hợp trên tác dụng hết với 32,2 gam Na, thu được m gam chất rắn. Tính m
 
Gửi ý kiến