Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Minh Phong
Ngày gửi: 15h:57' 15-05-2022
Dung lượng: 181.5 KB
Số lượt tải: 630
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT CÁT TIÊN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II THCS PHỔ HỌC 2016-2017

(Đề có 02 trang) MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Điểm số
Bằng chữ
Lời phê của thầy cô giáo

UĐỀ BÀI
A. (4,0 ). câu :
Câu 1: gian vịng sân các 6D ghi trong sau:
gian (phút)
2
3
4
5


(n)
6
7
8
9
N = 30

trong là:
A. 5. B. 6. C. 15. D.30.
Câu 2: Tìm trong các sau:
A. B. 
C. D. 
Câu 3: Giá 2m 5 m = 2 là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 4: G( là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 5: Áp lý Py-ta-go vào tam giác DEF vuơng D ta cĩ:
A. . B. .
C. . D. .
Câu 6: Cho ABC có A700,B500 khi đó
A.AC  BC B.AB  AC C.AB  BC D.AB  AC

Câu 7: vào tam giác, tra xem ba nào trong các ba cĩ độ dài cho sau là ba tam giác?
A. 5cm; 6cm; 12cm. B. 8cm; 4cm; 3cm.
C. 7cm; 8cm; 10cm. D. 9cm; 4cm; 5cm.
Câu 8: Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức: F x( )   x2 2x 3
1 B. 2 C. 3 D.4

B. Tự luận (6,0 điểm).
Câu 1(0,5 điểm): Tính giá tri c̣ ủa biểu thức A = +2xy -1 tai x = -3 và y = -1. ̣
Câu 2(0,5 điểm): Tìm nghiệm của đa thức (x)R = 3x - 6.
Câu 3(1,0 điểm): Cho tam gi¸c ABC , AM lµ ®­êng trung tuyÕn cã ®é dµi 6cm vµ G lµ träng t©m cña tam gi¸c ABC. Tính độ dµi ®o¹n th¼ng GA.
Câu 4(1,0 điểm) Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:
8
5
8
6
7
1
4
5
6

3
6
2
3
6
4
2
8
3

3
7
8
10
4
7
7
7
3

9
9
7
9
3
9
5
5
5

5
5
7
9
5
8
8
5
5

a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì và số giá trị là bao nhiêu?
b/ Lập bảng tần số , tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
Câu 5(1,0điểm) :Cho hai đa thức: A(x) = –4x – – + 1 và B(x) = –+ 3x – +
Thu goïn vaø saép xeáp hai ña thöùc treân theo luyõ thöøa giaûm daàn cuûa bieán
Tính f(x) = A(x) – B(x)
Câu 6(1,5 điểm) :Cho ∆ABC cân tai A, c̣ ó AM là đường trung tuyến, BI là đường cao, AM cắt BI tai H, phân gị ác góc ACH cắt AH tai O. ̣
a) Chứng minh CH ⊥ AB tai B’. b) Cḥ ứng minh BB’ = IC
C©u 7(0,5 ®iÓm): TÝnh gi¸ trÞ cña ®a thøc + + +...+T¹i
 
Gửi ý kiến