Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cai Hoàng Diễm
Ngày gửi: 16h:04' 02-10-2022
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
BÀI ÔN TẬP GIỮA KÌ II SỐ 1

Môn: Toán Lớp 5… – Thời gian làm bài: 40 phút
Hoï vaø teân hoïc sinh : ……………………………………………………………………............................................................

Lời phê : ……………… ………………………………………………………………………………………………………………..

Điểm
ĐỀ A

I. Trắc nghiệm (_3 điểm_). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng .
Câu1/:_(0,5 điểm) _ Giá trị chữ số 8 trong số thập phân 12,384 là : ( Mức 1)

A B C D

_Câu __2__/_ :_(0,5 điểm) _ Số bé nhất trong các số : 0,245 ; 0,524 ; 0,45 ; 0,5 là: ( Mức 1)

A. 0,5 B. 0,524 C. 0,45 D. 0,245

_Câu __3__ /_:_(0,5 điểm)__ _Viết số thích hợp vào chỗ có dấu chấm 4dm2 15mm2 = ........ dm2 (Mức 1)
A. 40015 mm2 B. 4,15 cm2 C. 4,15 dm2 D. 4,0015 dm2

Câu 4/: _(0,5 điểm)_ Công thức tính diện tích hình tam giác là: (Mức 1)

A. a x h B. C. D.

_Câu __5__/_:_(0,5 điểm)__ __Thể tích của một bục gỗ hình lập phương có cạnh 7dm là:__ ( Mức 2)_

A.343dm3 B. 294 dm3 C. 343 dm2 D. 196 dm3

_Câu __6__/_ :_(0,5 điểm) __Từ 7 giờ kém 10 phút đến 8 giờ __5__0 phút có:__ __ __( Mức 2)_

A. 20 phút B. 80 phút C. 120 phút D. 40 phút

_Câu __7__/_ :_(0,5 điểm_) Một lớp học có 40 học sinh biết số học sinh nam chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ? _ __ __( Mức 3)_

A. 19 B. 21 C. 25 D. 15

Câu 8/: _(0,5 điểm) __Chu vi của hình tròn là 25,12cm thì diện tích của hình tròn là : __( Mức 3)_

A. 4 cm B. 50,24 cm2 C. 24,5 cm2 D. 50, 24 cm

II. Tự luận: (_7 điểm_)

Câu 9: Đặt tính rồi tính: _(2 điểm)__( Mức 2)_

a) 54,7- 41,657 b) 567 + 57,109 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

c) 0, 45 x 2,3 d) 21, 07 : 0,7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
Câu 10: _(1 điểm__) _Tìm x: _( Mức 3)_

X: + X : 0,125+ X: 20% = 106,5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 11: _( 2 điểm) _Một bể nước bằng xi măng dạng hình hộp chữ nhật không nắp có chiều dài 4 m, chiều rộng 3 m và chiều cao 1,5 m. (biết 1dm3= 1 lít)

*

Tính diện tích toàn phần của bể nước. *

Mức nước trong bể cao bao nhiêu ? Biết 70% thể tích của bể đang có nước._ ( Mức 3)_
Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 12: _( 1 điểm__)_ Tính bằng cách thuận tiện nhất: _( Mức 3)_

(657,97 +888,66 + 111,34 ) : 0,01 x 0,001

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI ÔN TẬP GIỮA KÌ II SỐ 2

Môn: Toán Lớp 5… – Thời gian làm bài: 40 phút
Hoï vaø teân hoïc sinh : ……………………………………………………………………............................................................

Lời phê : ……………… ………………………………………………………………………………………………………………..

Điểm
ĐỀ B

I. Trắc nghiệm (_3 điểm_). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng .
Câu1/:_(0,5 điểm) _ Giá trị chữ số 8 trong số thập phân 12,348 là : ( Mức 1)

A B C D

_Câu __2__/_ :_(0,5 điểm) _ Số lớn nhất trong các số : 0,245 ; 0,524 ; 0,45 ; 0,5 là: ( Mức 1)

A. 0,5 B. 0,524 C. 0,45 D. 0,245

_Câu __3__ /_:_(0,5 điểm)__ _Viết số thích hợp vào chỗ có dấu chấm 4dm2 15mm2 = ........ mm2 (Mức 1)
A. 40015 mm2 B. 4,15 cm2 C. 4,15 dm2 D. 4,0015 dm2

Câu 4/: _(0,5 điểm)_ Công thức tính diện tích hình tam giác là: (Mức 1)

A. a x h B. C. D.

_Câu __5__/_:_(0,5 điểm)__ __Thể tích của một bục gỗ hình lập phương có cạnh 9dm là:__ ( Mức 2)_

A.343dm3 B. 294 dm3 C. 343 dm2 D. 729 dm3

_Câu __6__/_ :_(0,5 điểm) __Từ 7 giờ kém 10 phút đến 8 giờ __5__0 phút có:__ __ __( Mức 2)_

A. 20 phút B. 80 phút C. 120 phút D. 40 phút

_Câu __7__/_ :_(0,5 điểm_) Một lớp học có 40 học sinh biết số học sinh nữ chiếm 47,5%. Tính số học sinh nam? _ __ __( Mức 3)_

A. 19 B. 21 C. 25 D. 15

Câu 8/: _(0,5 điểm) __Chu vi của hình tròn là 31,4cm thì diện tích của hình tròn là : __( Mức 3)_

A. 4 cm B. 50,24 cm2 C. 78,5 cm2 D. 78,5 cm

II. Tự luận: (_7 điểm_)

Câu 9: Đặt tính rồi tính: _(2 điểm)__( Mức 2)_

a) 54,7- 41,657 b) 567 + 57,109 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

c) 0, 45 x 2,3 d) 21, 07 : 0,7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
Câu 10: _(1 điểm__) _Tìm x: _( Mức 3)_

X: + X : 0,125+ X: 20% = 106,5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 11: _( 2 điểm__)_ Một cái thùng không nắp hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 dm, chiều rộng 8dm, chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật? Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 12: _( 1 điểm__)_ Tính nhanh : + 29 + 75% 30 + 0,75 40

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................
BÀI ÔN TẬP GIỮA KÌ II SỐ 3

Môn: Toán Lớp 5…… – Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên học sinh : ……………………………………………………………

Lời phê : ……………… ……………….………………………………

Điểm
I. Trắc nghiệm (_4 điểm_). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng .

Câu1:_(__0,5 điểm)_ Số gồm 3 đơn vị, 5 phần mười và 7 phần nghìn viết là:

*

3,57 B. 30,57 C. 3,507 D. 35,7
Câu 2: _(0,5 điểm__)_ 3. Số lớn nhất trong các số thập phân là: 8,09; 7,99 ; 8,89 ; 8,9 là:

A. 8,09 B. 7,99 C. 8,89 D. 8,9

Câu 3:_(__0,5 điểm) _ Đường kính của một hình tròn là 8,4 cm. Chu vi hình tròn đó là: _( Mức 1)_

A. 26,376 cm B. 52,752cm C. 55,3896 cm D. 26,367 cm

Câu 4: _(0,5 điểm)_ Viết 108% dưới dạng số thập phân là:(Mức 1)

A. 10,8 B. 1,08 C. 0,108 D. 108

Câu 5:_(__0,5 điểm) _ 7 ngày 8 giờ - 3 ngày 21 giờ =...... _( Mức 2)_

A. 4 ngày 11 giờ B. 3 ngày 7 giờ C. 3 ngày 11 giờ D. 4 ngày 7 giờ

Câu 6: _(0,5 điểm) _Tìm _ _một số biết 75 % của số đó là 139,5: _( Mức 2)_

A . 157 B. 175 C. 186 D. 168

Câu 7 : _(0,5 điểm) __Tính giá trị của biểu thức 45,2 + 3,8 x 2,4 _ _( Mức 3)_

A. 54,32 B. 44,32 C. 136,4 D. 117,6

Câu 8 : _(0,5 điểm) _Một hình tròn có đường kính 6 dm. Tính diện tích hình tròn.

A. 282,6 dm2 B. 28,26 dm2 C. 26,28 dm2 D. 22,28 dm2

II. Tự luận: (_6 điểm_)

Câu 9: Đặt tính rồi tính: _(2 điểm)__( Mức 2)_

a) 12 phút 32 giây + 27 phút 15 giây b) 12 ngày 6 giờ – 8 ngày 10 giờ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) 2,25 x 3,5 d) 23,56 : 6,2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: _(1 điểm) _Tính giá trị biểu thức: _( Mức 3)_

360 : 75 x ( 8,4 -5 )+ 41,15 -24,789

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 11: _( 2 điểm) _Người ta sơn cả bên trong và bên ngoài một cái thùng tôn có nắp hình hộp chữ nhật dài 2 m, rộng 1,4m ; cao 1,2m. Tính diện tích cần sơn.

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 12: _( 1 điểm__)_ Hình lập phương A có cạnh bằng nửa cạnh hình lập phương B .Thể tích hình lập phương B gấp mấy lần hình lập phương A ._( Mức 4)_

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

BÀI ÔN TẬP GIỮA KÌ II SỐ 4

Môn: Toán Lớp 5…… – Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên học sinh : ……………………………………………………………

Lời phê : ……………… ……………….………………………

Điểm
I. Trắc nghiệm (_4 điểm_). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng .

Câu1:_(__0,5 điểm)_ Chữ số 3 trong số thập phân 196,734 có giá trị là:(Mức 1)

A. . B. C. D. 3

Câu 2: _(0,5 điểm__)Tìm số thập phân lớn nhất : 4,576; 5,467; 6,457; 6,754 ( Mức 1)_

A. 4,576 B. 6,754 C. 5,467 D. 6,457

Câu 3:_(__0,5 điểm) _ Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 1,5dm là: _( Mức 1)_

A. 9dm2 B. 19dm2 C. 90dm2 D. 900dm2

Câu 4: _(0,5 điểm)_ Công thức tính diện tích hình tròn là: _( Mức 1)_

A. r x 3,14 B. r x 2 x 3,14 C. d x 3,14 D. r x r x 3,14

Câu 5:_(__0,5 điểm) _ 12,5 giờ = .........giờ.......phút _( Mức 2)_

A. 2 giờ 48 phút B. 280 phút C. 12 giờ 30 phút D. 28 giờ

Câu 6: _(0,5 điểm) _Tìm _ _một số biết 75 % của số đó là 139,5: _( Mức 2)_

A . 174 B. 175 C. 186 D. 168

Câu 7 : _(0,5 điểm) __Tìm kết quả phép tính: ( 5 phút 45 giây + 15 phút ) : 3_ _( Mức 3)_

A. 6 phút 35giây B. 6 phút 12 giây C. 5 phút 45 giây D. 6 phút 55 giây

Câu 8 : _(0,5 điểm) _Một hình tròn có đường kính bằng cạnh hình vuông có chu vi 36 cm thì diện tích hình tròn là:

A. 28cm B. 28,26 cm2 C. 26,28cm D. 22,28cm2

II. Tự luận: (_6 điểm_)

Câu 9: Đặt tính rồi tính: _(2 điểm)__( Mức 2)_

a) 15 phút 58 giây + 4 phút 22 giây b) 7 năm 16 tháng – 3 năm 18 tháng

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

c) 0, 45 x 2,3 d) 21, 07 : 0,7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: _(1 điểm__) _1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

0,75 ngày = …............... phút 1,5 giờ = …............… phút 300 giây = …. giờ 2 giờ 15 phút =................ giờ
5

phút = ….............. giây
6
1

giờ
4
= …......... phút
7

phút
10
1

ngày = …........... phút
3
= …................. giây
Câu 11: _( 2 điểm) _Một bể nước hình lập phương,chu vi đáy bên trong là 3,6m.

*

Tính thể tích bể? *

Bể đã chứa nước tới 1/3 chiều cao.Hỏi bể chứa bao nhiêu lít nước?(1 dm3=1 lít) _( Mức 3)_
Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 12: _( 1 điểm__)_ Hình lập phương A có cạnh gấp đôi hình lập phương B .Tìm tỉ số phần trăm diện tích toàn phần của hình lập phương B và hình A._( Mức 4)_

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI ÔN TẬP GIỮA KÌ II SỐ 5

Môn: Toán Lớp 5…… – Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên học sinh : ……………………………………………………………

Lời phê : ……………… ……………….………………………

Điểm
I. Trắc nghiệm (_4 điểm_). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng .

Câu1:_(__0,5 điểm)_ Chữ số 3 trong số thập phân 196,734 có giá trị là:

A. . B. C. D. 3

Câu 2: _(0,5 điểm__)Tìm số thập phân lớn nhất : 4,576; 5,467; 6,457; 6,754 _

A. 4,576 B. 6,754 C. 5,467 D. 6,457

Câu 3:_(__0,5 điểm) _ Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,8dm là:

A. 20,34dm2 B. 18,44dm2 C. 19,44dm2 D. 20,44dm2

Câu 4: _(0,5 điểm)_ Công thức tính chu vi hình tròn là:

A. r x 3,14 B. d x 2 x 3,14 C. d x 3,14 D. r x r x 3,14

Câu 5:_(__0,5 điểm) _ 2,8 giờ = .........giờ.......phút

A. 2 giờ 48 phút B. 280 phút C. 2 giờ 42 phút D. 28 giờ

Câu 6: _(0,5 điểm) _Tìm _ _2,6 % của 30 là:

A . 0,74 B. 0,75 C. 0,76 D. 0,78

Câu 7 : _(0,5 điểm) __Tìm kết quả phép tính: ( 3 phút 42 giây + 12 phút ) : 3_

A. 4 phút 35 giây B. 5 phút 12 giây C. 5 phút 14 giây D. 5 phút 15 giây

Câu 8 : _(0,5 điểm)_ Một hình tròn có diện tích là 113,04cm2 thì bán kính là:

A. 12cm B. 6cm C. 9cm D. 18cm2

II. Tự luận: (_6 điểm_)

Câu 9: Đặt tính rồi tính: _(2 điểm)_

a) 12 phút 56 giây + 3 phút 44 giây b) 5 năm 6 tháng – 4 năm 10 tháng

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................

c) 0, 45 x 2,3 d) 21, 07 : 0,7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................

..........................................................................................................................................................

Câu 10: _(1 điểm__) _Điền số thích hợp vào chỗ chấm
3,238 m3 = ..... dm3

4789 cm3 = ...... dm3

1997 dm3 = .... m3.... dm3
0,21 m3 = ...... dm3

1 m3 246 dm3 = .... dm3.

10001 cm3 = .... m3 .... dm3
3,5 dm3 = ..... cm3

4 m3 58 dm3 = ..... dm3

1234000 cm3 = ... m3 ... dm3
0,05 m3 = .... cm3

5 m3 5 dm3 = ...... dm3

40004000 cm3= ... m3 ... dm3
Câu 11: _( 2 điểm) _Một cái thùng đựng dầu hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 8,64m2 , chiều dài 2m, chiều rộng 1,6m.

*

Tính chiều cao cái thùng? *

Trong thùng có chứa dầu chiếm 2/3 thùng. Hỏi trong thùng có bao nhiêu lít dầu?
Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 12: _( 1 điểm__)_Tính diện tích khu đất ABCD ( xem hình vẽ bên )
biết: BD = 250m, AH = 75m, CK = 85m.

A
D H K B
C
BÀI ÔN TẬP GIỮA KÌ II SỐ 1

Môn: Tiếng Việt lớp 5... ( phần đọc); Thời gian: 35 phút.
Họ và tên học sinh :…………………………………………………………………….......................

Lời phê : ……………………………………………………..

Điểm
ĐỀ A

I. Đọc tiếng: (_3 điểm) _

II. Đọc hiểu: (_7 điểm_)

1. Bài đọc: Lập làng giữ biển

Nhụ nghe bố nói với ông:

- Lần này con sẽ họp làng để đưa đàn bà và trẻ con ra đảo. Con sẽ đưa thằng Nhụ ra trước. Rồi nhà con cũng ra. Ông cũng sẽ ra.

- Tao chết ở đây t
 
Gửi ý kiến