Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thùy Dung
Ngày gửi: 14h:44' 24-08-2021
Dung lượng: 77.5 KB
Số lượt tải: 136
Số lượt thích: 0 người
Đề thi hóa học kì 1 lớp 12 năm 2020 - 2021
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố là:
H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137.
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?
A.CH3NH2.
B.CH3CH2NH2.
C.(CH3)3N.
D.CH3NHCH3.

Cần dùng m gam glucozơ để điều chế 1 lít dung dịch rượu etylic 400 (khối lượng riêng C2H5OH là 0,8 g/ml).Biết hiệu suất phản ứng là 80%,giá trị của m là
A.782,61.
B.626,09.
C.1565,22.
D.503,27.

Đốt cháy hoàn toàn m gam amin no,đơn chức,mạch hở X thu được 17,6 gam CO2,9,9 gam H2O và V lít N2.Giá trị của m là
A.4,2.
B.7,3
C.6,4.
D.5,3.

Thủy phân hoàn toàn 14,4 gam vinyl fomat rồi cho toản bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được m gam Ag.Giá trị của m là
A.32,4.
B.21,6.
C.43.2.
D.86,4.

Công thức phân tử của etylamin là
A.C2H5NH2.
B.CH3-NH-CH3.
C.CH3NH2.
D.C4H9NH2.

Phân tử vinyl axetat có số nguyên tử H là
A.2.
B.8.
C.6
D.4.

Cho 13,5 gam hỗn hợp gồm 3 amin no,đơn chức,mạch hở tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M,thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối.Giá trị của m là
A.20,35.
B.21.42.
C.24,15.
D.24,45.

Chất nào sau đây khi tham gia phản ứng thủy phân tạo sản phẩm chứa fructozơ?
A.Saccarozơ.
B.Fructozơ.
C.Tinh bột.
D.Xenlulozơ.

Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với chất (hoặc dung dịch)nào sau đây?
A.H2O ( xúc tác H2SO4 loãng,đun nóng). B. Kim loại Na.
C. H2 (xúc tác Ni,đun nóng). D. Dung dịch NaOH,đun nóng.
Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và HCOOCH3 bằng lượng vừa đủ 200ml dung dịch NaOH 1M.Saukhi phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được m gam ancol.Giá trị của m là
A.12,3.
B.6,4.
C.3,2.
D.9,2.

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?
A.Saccarozơ.
B.Xenlulozơ.
C.Fructozơ.
D.Glucozơ.

Etylamin (C2H5NH2)tác dụng được với chất nào sau đây trong dung dịch?
A.K2SO4.
B.NaOH.
C.HCl.
D.KCl.

Công thức của tristearin là
A. (C2H5COO)3C3H5. B. (C17H35COO)3C3H5. C. (CH3COO)3C3H5. D. (HCOO)3C3H5.
Đun nóng 25 gam dung dịch glucozơ nồng độ a% với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,32 gam Ag.Giá trị của a là
A.25,92.
B.28,80.
C.14,40.
D.12,96.

Cho vào ống nghiệm 3-4 giọt dung dịch CuSO4 2% và 2-3 gọt dung dịch NaOH 10%,lắc nhẹ.Tiếp tục nhỏ 2-3 giọt chất lỏng X vào ống nghiệm,lắc nhẹ thấy kết tủa không tan.Chất X là
A. propan-1,3-điol. B. propan-1,2-điol. C. glixerol. D. axit axetic.
Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 300ml dung dịch NaOH 1M,thu được glixerol và 91,8 gam muối của một axit béo.Giá trị của m là
A.80.
B.89.
C.79.
D.107.

Số đồng phân cấu tạo este ứng với công thức phân tử C4H6O2 là
A
 
Gửi ý kiến