Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nam
Ngày gửi: 22h:18' 20-10-2021
Dung lượng: 47.6 KB
Số lượt tải: 148
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Thời gian làm bài : 90 phút đại số + Hình học
(Học sinh làm bài vào giấy kẻ ngang)

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan(5,0đ).
Em hãy chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng theo mẫu sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ChọnCâu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chọn
Câu 1:Tập hợp P các số tự nhiên lớn hơn 6 có thể viết là.
A. P =(x ( N ( x <7( B. P =(x ( N ( x 7(
C. P =( x ( N ( x >7( D. P =( x ( N ( x 7(
Câu 2: Chữ số 5 trong số 2358 có giá trị là.
A. 5000 B. 500 C. 50 D. 5
Câu 3: Chỉ ra cặp số tự nhiên liền trước và liền sau của số 99.
A. (97; 98) B. (98; 100) C. (100; 101) D. (97; 101)
Câu 4: Cho tập A=(2; 3; 4; 5(. Phần tử nào sau đây thuộc tập A.
A. 1 B. 3 C. 7 D. 8
Câu 5: Tổng 15 + 30 chia hết cho số nào sau đây:
A. 2 và 3 B. 2 và 5 C. 3 và 5 D. 2; 3 và 5
Câu 6: Cho 18 x và . Thì x có giá trị là:
A. 2 B. 3 C. 6 D. 9
Câu 7: Trong các số tự nhiên sau số nào là số nguyên tố
A. 16 B. 27 C. 2 D.35
Câu 8. Kết quả của phép tính là:
 B. C. D. 
Câu 9: Kết quả phép tính 13 – 5 + 3 là:
A. 11 B. 12 C. 8 D. 10
Câu 10:Kết quả phép tính 18: 32 . 2 là:
A. 18 B. 4 C. 1 D. 12
Câu 11: Kết quả phép tính 24 . 2 là:
A. 24 B. 23 C. 26 D. 25
Câu 12: Số 75 đươc phân tích ra thừa số nguyên tố là:
A. 2 . 3 . 5 B. 3 . 5 . 7 C. 3 . 52 D. 32 . 5
Câu 13: Cho x{5, 16, 25, 135} sao cho tổng 20 + 35 + x không chia hết cho 5. Thì x là:
A. 5 B. 16 C. 25 D. 135
Câu 14. Tổng không chia hết cho số nào dưới đây ?
7 B. 3 C. 9 D. 2
Câu 15: Trong tam giác đều mỗi góc có số đo bằng:
A. 600 B. 450 C. 900 D. 300
Câu 16: Trong hình vuông có:
A. Hai cạnh đối bằng nhau B. Hai đường chéo bằng nhau
C. Bốn cạnh bằng nhau D. Hai đường chéo vuông góc
Câu 17: Cho H.1. Công thức tính chu vi của hình chữ nhật là:
A. C = 4a B. C = (a + b)
C. C = ab D. C = 2(a + b)
Câu 18: Cho H.2. Công thức tính diện tích của hình bình hành là:
A. S = ab B. S = ah
C. S = bh D. S = ah
Câu 19: Cho hình thoi, biết độ dài hai đường chéo là 2cm và 4cm. Thì diện tích hình thoi là:
A. 4 B. 6 C. 8 D. 2
Câu 20: Cho hình bình hành ABCD (H.3). Biết AB = 3cm, BC = 2cm
Chu vi của hình bình hành ABCD là:
A. 6 B. 10

C. 12 D. 5


/


Phần 2: Tự luận (5,0 đ)
Bài 1: 1.5 đ. Thực hiện phép tính
a) 125 + 70 + 375 +230
b) 49. 55 + 45.49
c) 
Bài 2 : 1 đ. Tìm số tự nhiên biết:
 b) 
 
Gửi ý kiến