Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Nguyệt
Ngày gửi: 19h:51' 17-02-2019
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
Đề kiểm tra công nghệ 7 đầu học kỳ II
Trường THCS Thắng Thủy- Vĩnh Long Thời gian làm bài 15 phút
Họ và tên:............................. Ngày kiểm tra: /2/2019
Lớp: 7A Ngày trả bài: /2/2019
Điểm
Lời phê của cô giáoI. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.
1. Nhiệm vụ của nghành chăn nuôi là :
A. Phát triển chăn nuôi toàn diện: đa dạng hóa về loài vật nuôi , quy mô chăn nuôi .
B. Đẩy mạnh Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất .
C.Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí, tăng nhanh về khối lượng ,chất lượng sản phẩm
D. Cả A,B,C.
2. Vai trò nào không phải là của giống vật nuôi ?.
A. Giống vật nuôi quyết định đến năng xuất chăn nuôi .
B. Giống vật nuôi quyết định đến trình độ kĩ thuật .
C. Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi .
D. Cả A, C đều đúng.
3.Để nhân giống thuần chủng đạt kết quả tốt:
A. Phải có mục đích rõ ràng
B. Chọn được nhiều cá thể đực, cái cùng giống tham gia tránh giao phối cận huyết
C. Nuôi dưỡng chăm sóc tốt đàn vật nuôi , thường xuyên chọn lọc phát hiện kịp thời vật nuôi không mong muốn.
D. Cả A, B, C
II. Điền đúng sai vào câu sau cho phù hợp:
......1.Chăn nuôi cung cấp nhiều loài vật nuôi, cây trồng
......2.Nhiệm vụ của nghành chăn nuôi là đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
.......3 .Sự sinh trưởng của gà biểu hiện khi gà biết gáy.
.......4.Xen canh là luân phiên các loại cây khác nhau trên cùng một diện tích.
...... 5. Luân canh là trên cùng một diện tích trồng 2 hay nhiều loại hoa màu cùng một lúc .
........6.Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên cùng một diện tích đất.
...... 7.Luân canh xen canh và tăng vụ chỉ có tác dụng tăng số vụ trong năm.
III. Điền tiếp vào câu sau sao cho phù hợp :
1. Hãy viết tiếp vào chỗ trống để thấy rõ các vai trò của nghành chăn nuôi Là:
A. Cung cấp :............................................ B. Cung cấp: ......................................................
C. Cung cấp :............................................ D. Cung cấp: ......................................................
2. Để tạo giống thuần chủng cần ghép đôi giao phối con đực với con cái của cùng ......................
3 .Điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi :
- Các vật nuôi trong cùng một giống phải có :..............................................
- Có đặc điểm về ngoại hình và năng xuất ............................................
- Có tính ........................................ ổn định.
- Đạt đến một số lượng ..................... .... nhất định và có.... .................... phân bố rộng
I. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
1
2
3

D
B
D

II. Điền đúng sai vào câu sau cho phù hợp:
S - 1.Chăn nuôi cung cấp nhiều loài vật nuôi cây trồng
Đ -2.Nhiệm vụ của nghành chăn nuôi là đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
S - 3 .Sự sinh trưởng của gà biểu hiện khi gà biết gáy.
S - 4
 
Gửi ý kiến