Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > Công nghệ 7 > (1847 bài)

Thumbnail

đe cương giua ki 1

Ngày gửi: 2022-11-11 03:26:21

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2022-11-09 05:14:29

Thumbnail

KIÊM TRA GIỮA KỲ 1 NĂM 2022

Ngày gửi: 2022-10-21 21:35:13

Thumbnail

KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM 2022

Ngày gửi: 2022-10-21 21:33:59

Thumbnail

ĐÊ KIÊM TRA GIỮA KỲ I

Ngày gửi: 2022-10-17 22:46:18

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-12 21:06:03

Thumbnail

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2022-05-11 21:33:23

Thumbnail

Kiểm tra học kì II

Ngày gửi: 2022-05-08 21:19:40

Thumbnail

Đề thi học kì 2. Ma trận đặc tả

Ngày gửi: 2022-05-08 04:11:24

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-04-30 10:05:24

Thumbnail

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2022-04-27 17:09:33

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-04-27 13:40:46

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-04-25 08:13:57

Thumbnail

d/c cn7-hk2-2022

Ngày gửi: 2022-04-22 11:49:29

Thumbnail

thi hk2-cn7-d2-2022

Ngày gửi: 2022-04-22 11:48:24

Thumbnail

thi hk2-cn7-2022-d1

Ngày gửi: 2022-04-22 11:47:14

Thumbnail

Công nghệ 7. Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-04-20 19:39:16

Thumbnail

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2022-04-20 08:45:40

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-04-17 11:46:35

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2022-04-02 21:08:35

Thumbnail

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2022-03-31 15:12:21

Thumbnail

đề thi giữa kì 2

Ngày gửi: 2022-03-29 20:30:50

Thumbnail

Đề thi giữa học kì 2

Ngày gửi: 2022-03-20 18:45:44

Thumbnail

Kiểm tra cuối học kì 2

Ngày gửi: 2022-03-18 19:11:43

Thumbnail

kt-gk2-cn7-2022

Ngày gửi: 2022-03-12 06:06:22

Thumbnail

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2022-03-11 10:47:35

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2022-03-10 07:57:53

Thumbnail

Công nghệ7:đề thi giữa kì 2

Ngày gửi: 2022-03-09 05:17:54

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết Giữa học kì 2

Ngày gửi: 2022-03-08 19:09:31

Thumbnail

kiểm tra giữa kỳ 2 năm 2022 c...

Ngày gửi: 2022-02-19 21:38:58

Thumbnail

Đề thi giữa học kì 2

Ngày gửi: 2022-01-17 20:16:10

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-01-13 22:39:09

Thumbnail

Đề thi học kì 2 năm học 2021 ...

Ngày gửi: 2022-01-13 22:38:40

Thumbnail

Đề thi giữa học kì 2

Ngày gửi: 2022-01-09 10:00:27

Thumbnail

thi cn7-hk1-2022

Ngày gửi: 2021-12-30 10:25:15

Thumbnail

Kiểm tra 15'- phòng trừ sâu bênh

Ngày gửi: 2021-12-27 20:49:52