Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

li luan chinh tri cd dh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: La Thi Thuy Chi
Ngày gửi: 17h:53' 09-01-2022
Dung lượng: 20.9 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam: Trong bối cảnh thực dân Pháp nổ súng xâm chiếm Đà Nẵng từ 1/9/1958 đến đầu thế kỉ XX đã có rất nhiều sĩ phu yêu nước liên tiếp tổ chức các phong trào chống lại ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp. Do đường lối chưa thật sự đúng đắn cung như chưa thống nhất về mặt tổ chức nên tất cả đều thất bại. Cũng chínnh vì lẽ đó mà năm 1911, Nguyễn Ái Quốc đã xuất phát từ bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Để có thể hiện thực hóa con đường giải cứu dân tộc thì theo Người phải có “Đảng cách mệnh”. Sau khi tìm ra con đường đúng đắn cho Cách mạng Việt Nam, Bác vừa nghiên cứu học tập, vừa làm đủ mọi công việc mưu sinh và tiếp tục hoạt động Cách mạng ở Pháp. Ngoài ra Bác còn tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, để phục vụ cho việc thành lập Đảng Cách mạng chân chính cho Việt Nam.
Về tư tưởng:Nhằm chuyển biến nhận thức của quần chúng và đặc biệt là giai cấp công nhân, Người đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. Từ đó chủ nghĩa, tư tưởng Mác-Lênin ngày càng trở nên quan trọng hơn trong đời sống xã hội và làm chuyển biến mạnh mẽ các phong trào yêu nước.
Nguyễn Ai Quốc đã truyền bá những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin một cách cụ thể hóa và phù hợp với trình độ của các tầng lớp trong xã hội. Bằng những bài viết, bài giảng với lười văn hết sức giản dị và nội dung thiết thực đã có thể nhanh chóng truyền thụ đến quần chúng. Qua đó Người đã vạch trần bản chất xấu xa, tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam ta; nêu lên mối quan hệ của Cách mạng vô sản và Cách mạng giải phóng dân tộc.
Như đã nói ở trên, Người đã sử dụng những lời văn hết sức giản dị mà xác đáng để truyền bá tư tưởng ấy vào Việt Nam. Từ cách thức tỉnh cho đến định hướng hành động và cả đào tạo đội ngũ tuyên truyền đều được tổ chức một cách hết sức sáng suốt và hợp lí. Có thể nói phong cách tuyên truyền rất phù hợp với điều kiện một nước thuộc địa nửa phong kiến.
Về chính trị: Tại Quảng Châu (Trung Quốc), Bác đã phác thảo ra những đường lối cứu nước hết sức đúng đắn cho Cách mạng Việt Nam. Điều đó được tập trung thể hiện trong những bài giảng của Người cho những cán bộ cốt cán của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên . Những vấn đề then chốt ấy đã được in thành sách với tên gọi “Đường Cách mệnh” vào năm 1927. Tác phẩm ấy không chỉ có tác dụng lớn đối với Việt Nam mà nó còn có tác dụng đối với các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa Phương Đông. Sau đây là một số vấn đề được nói đến trong tác phẩm: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chủ yếu là công nông, vì vậy phải tổ chức quần chúng lại; Cách mạng muốn thành công phải có một Đảng Cộng sản lãnh đạo; phải có đường lối và phương pháp Cách mạng đúng; Cách mạng giải phóng dân tộc phải liên hệ chặt chẽ với Cách mạng vô sản Thế giới. Bác đã chỉ rõ rằng: “Cách mạng Nga dạy cho chúng ta rằng muốn Cách mệnh thành công thì phải lấy dân chúng (công nông) làm gốc, phải có Đảng vững bền; phải bền gan, phải hy sinh; phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”.
Trong “Đường Cách mệnh”, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra nhữung vân đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam như tình chất giải phóng dân tộc của Cách mạng, công nhân và nông dân là “gốc Cách mệnh”; học trò, nhà buôn, điền chủ nhỏ là bầu bạn Cách mệnh của công nhân và nông dân. Đó chính là nền tảng hình thành liên minh công nông và mặt trận dân tộc thống nhất trong Cách mạng dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Có thể thấy “Đảng Cộng sản chính là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng”.
“An Nam dân tộc Cách mệnh thành công thì tư bản Pháp yếu, tư bản Pháp yếu thì công nông Pháp làm giai cấp Cách mệnh cũng dễ”, Người đã khẳng định rằng Cách mạng Việt Nam là bộ phận vô cùng khăng khít của Cách mạng Thế giới. Từ đó, Người đã cụ thể hóa và phát triển quan điểm về tính chủ động và khả năng thắng lợi của Cách mạng thuộc địa đối với Cách mạng chính quốc. Với lời khẳng định chắc chắc của Bác đã giúp cho quần chúng có thêm niềm tin và quyết tâm chủ động đứng lên đấu tranh vì sự hòa bình của dân tộc.
Trên phương diện lý luận và thực tiễn “Đường Cách
 
Gửi ý kiến