Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tập học Hóa 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Người gửi: Mai Huong
Ngày gửi: 14h:57' 23-08-2021
Dung lượng: 122.8 KB
Số lượt tải: 139
Số lượt thích: 2 người (Trương Nguyễn Minh Khoa, Mai Huong)
Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

A. LÝ THUYẾT
I.Thành phần cấu tạo của nguyên tử
1. Electron
a. Sự tìm ra electron: (bởi ........................ vào năm ......................).
- Khi không có ............................. tia ........................... truyền ............... và .............. về phía ......................
-Tia âm cực là ........................................................................ gồm các .............................
b. Khối lượng và điện tích của e
me = ......................................... kg.
qe = ................................... C
qe = ....................................
2. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử
- Nguyên tử có cấu tạo .........................., có phần mang ....................................... là .....................................
- Xung quanh ....................... có các ................ tạo nên ......................................................
- Khối lượng nguyên tử hầu như tập trung ở ......................................................................
3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử
a.Sự tìm ra proton (bởi ............................. vào năm ................................)
mp = ......................................kg
qp = ................................... C
qp = ...................................
b.Sự tìm ra nơtron (bởi ............................. vào năm ................................)
mn = ..................................................kg
qn = ..........
II. Kích thước và khối lượng của nguyên tử
1. Kích thước
Nguyên tử có đường kính khoảng .........................m
1Å = .......................m, 1nm = ..................... m, 1 nm = .............Å
2. Khối lượng: ...... :đơn vị khối luợng ngtử (...................).
1u = ……. khối lượng của 1 nguyên tử ..............................................................................
* Kết luận:
-Đặc điểm các hạt proton, nơtron, electron
Hạt
p
n
e

Điện tích
.....................................
......................................
......................................

Khối lượng
......................................
......................................
......................................

- Do nguyên tử trung hòa điện nên ........................................................................................
- Nguyên tử nào cũng có 3 loại hạt trên, trừ ........ chỉ có .....p và ......e.
* Công thức:


B. LUYỆN TẬP
I. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1: Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:
- Nguyên tử có dạng hình ...(1)............. và có kích thước ...(2).................................... Nguyên tử nhỏ nhất là ...(3).............................. có bán kính khoảng 0,53 Ao = 0,053 nm = 0,053.10-9m (1 nm = 10-9m; 1Ao =10-10m; 1 nm =10 Ao ).
- Nguyên tử có đường kính khoảng 10-10 m; đường kính hạt nhân khoảng 10-14 m; đường kính của electron và pron khoảng 10-17 m. Từ đó suy ra nguyên tử có cấu tạo ...(4)....................
- Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton trong hạt nhân ...(5)....................... số electron ở lớp vỏ.Câu 2: Điền thông tin còn thiếu và đánh dấu ۷ (có, đúng) vào ô trống thích hợp trong bảng sau:
Thành phần nguyên tử
Cấu tạo bởi hạt
Ký hiệu
Điện tích

Khối lượngII. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Trắc nghiệm lý thuyết
Câu 1: Năm 1897, nhà bác học người Anh J.J Thomson đã tìm ra loại hạt nào trong nguyên tử?
A. electron. B. nơtron. C. proton. D. hạt nhân.
Câu 2: Năm 1911, nhà bác học người AnhE.Rutherford đã tìm ra loại hạt nào trong nguyên tử?
A. electron. B. nơtron. C. proton. D. hạt nhân.
Câu 3: Năm 1918, nhà bác học người AnhE.Rutherford đã tìm ra loại hạt nào trong nguyên tử?
A. electron. B. nơtron.C. proton.D. hạt nhân.
Câu 4: Năm 1932, nhà bác học J.Chadwick (cộng tác viênE.Rutherford) của đã tìm ra loại hạt nào trong nguyên tử?
A. electron. B. nơtron.C. proton.D. hạt nhân.
Câu 5: Những loại hạt cấu tạo nên hầu hết các hạt nhân nguyên tử là
A. Electron và nơtron. B. Electron và proton.
C. Nơtron và proton. D. Electron, nơtron và proton.
Câu 6: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là
A. Nơtron và proton. B. Electron, nơtron và proton.
C. Electron và proton. D. Electron và nơtron.
Câu 7: Hầu hết các nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu loại hạt cơ bản ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 8: Trong nguyên tử, hạt mang điện là
A. electron. B. electron và nơtron.
C. proton và nơtron. D. proton và electron.
Câu 9: Hạt mang điện trong
 
Gửi ý kiến