Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tổng hợp lý thuyết và bài tập vật lý 10 chưong 1.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ngô hoàng bảo
Ngày gửi: 13h:41' 27-10-2017
Dung lượng: 380.1 KB
Số lượt tải: 608
Số lượt thích: 0 người
CHỦĐỀ1.CHUYỂNĐỘNGTHẲNGĐỀU

I. Lýthuyết

1. Tốcđộ trung bình.
vtb
s. Với: s =x
t

–x1

; t = t2

– t1 2. Chuyển động thẳng đều.
Làchuyểnđộngcóquỹđạolàđườngthẳngvàcótốcđộtrungbìnhnhưnhautrênmọiquãng
đường.
3. Quãng đườngđi trong chuyển động thẳng đều.
s =vtbt = vt
Trong chuyển độngthẳngđều, quãngđườngđi đượcs tỉ lệthuận với thời gianchuyển độngt.
4. Phươngtrìnhchuyển động.
x=xo+s =xo+vt
Trongđó: slà quãngđườngđi
vlà vận tốccủavật haytốcđộ
tlà thời gian chuyển động
x0 là tọađộ ban đầu lúct0
xlà tọađộ ở thời điểmt
II. Cácdạng bài tập
Dạng 1:Xácđịnh vận tốc, quãng đường và thời gian trong chuyển động thẳng đều.
Cách giải:

-Sử dụng côngthứctrongchuyển độngthẳngđều: S=v.t

S
-Côngthứctính vận tốctrungbình.vtb 
S1 S2 Sn t t1 t2 tn

Vídụ1:Mộtxechạytrong5h:2hđầuxechạyvớitốcđộtrungbình60km/h,3hsauxechạyvớitốcđộ
trungbình 40km/h.Tính tốctốctrungbình củaxetrongsuốt thời gian chuyển động.
Hướng dẫn giải:
Quãngđườngđi trong2h đầu: S1=v1.t1=120 km
Quãngđườngđi trong3hsau: S2=v2.t2=120 km
vtb
S1S2
t1t2

48km/h
Vídụ2:Mộtxeđinửađoạnđườngđầutiênvớitốcđộtrungbìnhv1=12km/hvànửađoạnđườngsau với tốcđộ trungbình v2=20km/h. Tính tốcđộ trungbình trêncảđoạn đường.
Hướng dẫn giải:
Thời gian đi nửađoạn đườngđầu:

Thời gian đi nửađoạn đườngcuối:t
S2S S
v2 2.20 40


Tốc độ trungbình:

vtb
S 15.S

15km/h t1t2 S Dạng 2:Viết phương trình chuyển động thẳng đều
Vídụ1:Lúc7giờ,mộtngườiởAchuyểnđộngthẳng đềuvớiv=36km/hđuổitheongườiởBđang chuyển động với v=5m/s. BiếtAB =18km. Viếtphươngtrình chuyển động của2 người.Lúcmấy giờ và ở đâu 2 ngườiđuổi kịp nhau.
Hướng dẫn giải:
Chọn gốctoạđộ tại A,gốcthời gian lúc7giờ.
Phương trình chuyển độngcó dạng: xA=36t ; xB=x0+vB.t = 18 +18t
Khi hai xegặp nhau: x1=x2
t = 1hxA=xB=36km
Vậyhai xegặp nhau cách góctoạđộ 36km và vào lúc 8 giờ
Ví dụ2:Lúc6giờ sáng,một ngườiđixemáykhởi hành từ Achuyển động với vận tốckhôngđổi 36km/h đểđuổitheomộtngườiđixeđạpchuyểnđộngvớiv=5m/sđãđiđược12kmkểtừA.Haingườigặp nhau lúc mấygiờ.
Hướng dẫn giải:
Chọn gốctoạđộ tại vị tríA, gốcthời gian lúcxemáychuyển động. Phương trình chuyển độngcó dạng: xm=36t xĐ=12 +18t
Khi hai xeđuổi kịp nhau:xm=xĐ
t = 2/3 phútHai xegặpnhau lúc 6giờ 40 phút


Dạng 3:Đồ thịcủa chuyển động thẳng đều.
Vídụ:Haiôtô xuấtphát cùngmộtlúctừ2địađiểmAvàB cáchnhau20kmtrênmộtđườngthẳng điqua B,chuyểnđộng cùng chiềutheohướngAđếnB.Vậntốccủaôtô xuấtpháttừAvới v=60km/h,vậntốc củaxexuất phát từ Bvới v = 40km/h.
a. Viết phươngtrình chuyển động.
b. Vẽđồ thị toạđộ-thời giancủa2 xetrên cùnghệtrục.
c. Dựavào đồ thị đểxácđịnh vị trí vàthời điểmmà 2 xeđuổi kịp nhau.
Hướng dẫn giải:
a/ Chọn gốctoạđộ tại A,gốcthờigian lúc2 xexuất phát
ptcđ có dạng: x1=60tx2=20 +40t b/ Bảng(x, t )
t (h)
0
1
2

x1(km)
0
60
120

x2(km)
20
60
100

Đồ thị:
c/ Dựavào đồ thị ta thấy2 xe gặp nhau ở vị trí cách A 60km vàthời điểm màhai xe gặp nhau 1h. III.Bài tập tự luậnchuyểnđộng thẳngđều
Bài1:Mộtxeôtôchạy trênmộtđoạnđườngthẳng.Trong10giây đầuxechạy đượcquãngđường150m, trong 5giâytiếptheo xechạyđượcquãng đường100m.Tính vậntốctrung bìnhcủaxeôtôtrong khoảng thời gian trên? Đs: v =16,7 m/s
Bài2:Mộtôtôchạytrênmộtđườngthẳng,ởnửađầucủađườngđi,ôtôchạyvớivậntốckhôngđổi
30km/h.Ởnửasaucủađườngđi,ôtôchạy vớivậntốc60km/h.Tínhvậntốctrungbìnhcủaôtôtrêncả quãngđường. Đs: v =48 km/h
Bài3:MộtngườiđixemáyxuấtpháttừđịađiểmMlúc8hđểtớiđịađiểmNcáchMmộtkhoảng
180km.Hỏingườiđixemáy phảiđivớivậntốclàbaonhiêuđểcóthểtớiNlúc12h?Coichuyểnđộng củaxemáylàthẳngđều. Đs: v =45 km/h
Bài 4:Lúc6h sáng, một ngườikhởi hành từ Achuyển độngthẳngđều vớivận tốc20km/h.
1. Viết phươngtrìnhchuyển động.
2. Sau khi chuyển động30ph, ngườiđó ở đâu ? 3. Người đócáchA 30km lúcmấygiờ ? Đs:
x20t,x10km,t1,5h Bài5:Lúc7hsáng ngườithứnhấtkhởihànhtừAvềB vớivậntốc40km/h.Cùng lúcđóngườithứhaiđi
từ BvềA với vận tốc60km/h. Biết AB =100km.
1. Viết phươngtrìnhchuyển động của2 ngườitrên.
2.Hỏihaingườigặpnhaulúcmấygiờ?Ởđâu?Khigặpnhaumỗingườiđãđiđượcquãngđườnglà bao nhiêu ? Đs:
x1 40t,x2 10060t,t1h,x1 40km,S1 40km, S2 60km Bài6
 
Gửi ý kiến