Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > (16007 bài)

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2018-09-27 21:17:47

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-09-23 09:42:16

Thumbnail

KH giang day mon Công nghệ 6

Ngày gửi: 2018-09-01 08:09:47

Thumbnail

KH giang day mon Công nghệ

Ngày gửi: 2018-09-01 08:09:33

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-08-21 23:32:20

Word-logo-small

Giáo án Công nghệ 7 kì 2

Ngày gửi: 2018-08-21 20:32:58

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-08-17 20:33:22

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-08-17 20:33:00

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-08-17 20:32:20

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-08-17 20:31:53

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết hk2 môn CN 6

Ngày gửi: 2018-07-26 11:51:29

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2018-05-29 17:54:47

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-05-23 17:30:23

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-23 16:13:39

Word-logo-small

Ma trận đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-23 16:12:20

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-23 16:11:09

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2018-05-21 20:56:28

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-20 22:29:24

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2018-05-16 14:59:13

Pdf-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-15 14:24:45

Pdf-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-15 10:44:03

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-14 21:16:04

Word-logo-small

Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi)...

Ngày gửi: 2018-05-14 04:59:39

Word-logo-small

đề thi giữa HK II

Ngày gửi: 2018-05-13 20:38:35

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-05-12 12:47:17

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-12 12:45:51

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-10 08:25:55

Word-logo-small

Đề thi HK II Công nghệ 9 - 20...

Ngày gửi: 2018-05-09 14:00:50

Word-logo-small

Đề thi HK II Công nghệ 8 - 20...

Ngày gửi: 2018-05-09 14:00:12

Word-logo-small

Đề thi HK II Công nghệ 7 - 20...

Ngày gửi: 2018-05-09 13:59:43

Word-logo-small

Đề thi HK II Công nghệ 6 - 20...

Ngày gửi: 2018-05-09 13:59:13

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-06 09:46:46

Word-logo-small

Công nghệ 8.Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-05-05 15:32:09

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-05-05 15:29:35

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-05 15:03:20

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-05 15:01:15