Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > (16002 bài)

Word-logo-small

DE THI HK II CN 6 14-15

Ngày gửi: 2018-04-09 14:28:21

Word-logo-small

Đề thi - kỳ 2 - CN9- 2016

Ngày gửi: 2018-04-09 05:42:08

Word-logo-small

Đề thi - kỳ 2- CN8- 2016

Ngày gửi: 2018-04-09 05:41:30

Word-logo-small

Đề thi, ma trận công nghê 7

Ngày gửi: 2018-04-09 05:40:43

Word-logo-small

De thi HKII CN6

Ngày gửi: 2018-04-09 05:39:56

Word-logo-small

kiểm tra 1 tiết thực hành

Ngày gửi: 2018-04-08 15:51:21

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-06 10:33:52

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-06 10:32:06

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-06 10:01:40

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-06 09:59:02

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-04 11:14:44

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-04 08:41:35

Word-logo-small

kiểm tra một tiết học kì 2 cô...

Ngày gửi: 2018-04-04 05:51:07

Word-logo-small

Lắp đặt mạng điện trong nhà 9...

Ngày gửi: 2018-04-02 21:51:00

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-02 21:43:17

Word-logo-small

cong nghe 7 kiem tra mot tiet...

Ngày gửi: 2018-04-02 15:01:21

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-01 19:42:14

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-03-31 22:57:15

Word-logo-small

GA Công nghệ 9 CN

Ngày gửi: 2018-03-28 17:32:19

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 2017-2018

Ngày gửi: 2018-03-21 16:07:01

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-03-20 17:13:53

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-03-20 15:43:48

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-03-18 17:20:05

Word-logo-small

kt1t-cn8-hk2-2018

Ngày gửi: 2018-03-15 10:25:14

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-03-08 20:19:15

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-03-04 16:37:41

Word-logo-small

KT 45'

Ngày gửi: 2018-03-01 22:53:56

Word-logo-small

tiết 27 kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-01-26 22:44:48

Word-logo-small

tiết 27 kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-01-26 22:32:44

Word-logo-small

đề thi học kì I môn công nghệ 6

Ngày gửi: 2018-01-23 22:52:28

Word-logo-small

GA công nghệ 6 KI

Ngày gửi: 2018-01-21 20:39:20

Word-logo-small

GA công nghệ 6 KI

Ngày gửi: 2018-01-21 20:34:51

Word-logo-small

bộ đề HKII Công nghệ 6

Ngày gửi: 2018-01-15 22:01:26

Word-logo-small

Đề thi HSG Công nghệ ( Tham k...

Ngày gửi: 2018-01-11 15:01:43

Word-logo-small

Đề kiểm tra học kỳ I công nghệ 8

Ngày gửi: 2018-01-02 14:28:59

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN CÔNG N...

Ngày gửi: 2017-12-27 14:49:22